Súkromná stredná odborná škola Animus Nitra

Prihlásenie

Všeobecnovzdelávacie predmety

 

Tézy zo slovenského jazyka

tezy_slovensky_jazyk.docx

 

Tézy z nemeckého jazyka

tezy_nemecky_jazyk.docx

 

Tézy z ruského jazyka

tezy_rusky_jazyk.doc

 

Tézy z anglického jazyka B1

tezy_anglicky_jazyk_B1.docx

 

Tézy z anglického jazyka B2

tezy_anglicky_jazyk_B2.docx

 

Tézy z matematiky

Tezy_z_matematiky.docx