Súkromná stredná odborná škola Animus Nitra

Prihlásenie

Výchovný poradca

Mgr. Margita Jedličková

 

Konzultačné hodiny:

pondelok:  od 12.30 do 15.00 hod.

 streda:  od 13.00 do 14.00 hod.

štvrtok: od 9.00 do 13.00 hod.

V mimoriadnych prípadoch je možné výchovného poradcu kontaktovať aj mimo konzultačných hodín.

e-mail: gitka.jedlickova@gmail.com