• Údaje o prevádzkovateľovi

  • Toto webové sídlo je prevádzkované školou Súkromná stredná odborná škola ANIMUS na publikačnom systéme EduPage (www.edupage.org). Technickým prevádzkovateľom servera tohto webového sídla je spoločnosť aSc Applied Software Consultants, s.r.o.

 • Údaje o prevádzkovateľovi webstránky:

   • Meno školy
   • Súkromná stredná odborná škola ANIMUS
   • Adresa školy
   • Akademická 4, 949 01 Nitra
    Slovakia
   • Kontakt
   • Riaditeľ:
    PaedDr. Zlatica Nagyová, MBA
    tel. č.: 0903 702 930
    email: riaditelka@animus.sk

    Sekretariát:
    tel. č.: 0903 446 185

    Výchovný poradca:
    Mgr. Margita Jedličková
    email: jedlickova.vychovna@gmail.com

    Technik, administrátor:
    Mgr. Omar Al-Shantir, PhD.
    email: admin@animus.sk
   • IČO
   • 37854950
   • DIČ
   • 2021891696
   • Zriaďovateľ
   • Centrum vzdelávania ANIMUS, s.r.o.,
    Dlhá 28, 949 01 Nitra
    doc. Ing. B. Sýkora, CSc.
   • Telefón
   • 0903 446 185
  • Kontakty

   • Súkromná stredná odborná škola ANIMUS
   • Akademická 4, 949 01 Nitra Slovakia
   • 37854950
   • 2021891696
   • 0903 446 185
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje