• Vianočný futbalový turnaj SSOŠ Animus 2014
     • Vianočný futbalový turnaj SSOŠ Animus 2014

     • Dňa 18. 12. 2014 prepukli v športovej hale SPU napínavé boje o poháre a medaily pre víťazov futbalového turnaja. 7 tímov bolo rozdelených do dvoch skupín, víťazi skupín sa stretli vo finále o celkového šampióna, tímy z druhých miesto o tretie miesto. V mladšej skupine, kde bojovali tímy z prvých dvoch ročníkov, sa najlepšie darilo spojenému mužstvu z tried 1.A a 2.A, ktorí sa stali víťazmi tesne o skóre pred 2.C. V staršej skupine (triedy z tretieho a štvrtého ročníka) dominovali hráči z 3.B, pred triedou 3.C a na poslednom mieste bez jediného víťazstva sa umiestnil spojený tím štvrtákov. V zápase o tretie miesto bojovala 2.C veľmi statočne, ale hráči z 3.C si vybudovali dvojgólový náskok, ktorý umnou hrou do konca zápasu udržali. Finále prinieslo najkvalitnejší zápas turnaja. Tvrdé súboje na ostrie noža, veľa gólov a zvraty v zápase, to všetko nám ponúkal tento zápas. Favorit z 3.B sa musel skloniť pred výbornými výkonmi spojeného tímu (1.A a 2.A). Na turnaji sa predstavilo niekoľko futbalistov z FC Nitra a okolitých tímov z nižších líg, ktorí zabezpečili turnaji vysokú kvalitu.

      Skupina A:
      1.A + 2.A - 1.B   3:1
      2.B - 2.C  0:3
      1.A + 2.A - 2.B  7:3
      1.B - 2.C  3:2
      1.A + 2.A - 2.C  2:3
      1.B + 2.B  2:3

      1. 1.A+ 2.B   12:7  6 bodov
      2. 2.C            8:5   6 bodov
      3. 1.B            6:8   3 body
      4. 2.B            6:12  3 body

      o poradí rozhodlo skóre

      Skupina B:
      3.B - 3.C   4:0
      3.B - 4. roč.  5:2
      3.C - 4. roč.  2:1

      1. 3.B     9:2  6 bodov
      2. 3.C     2:5  3 body
      3. 4.roč   3:7  0 bodov

      o 3. miesto
      2.C - 3.C 0:2

      finále
      1.A + 2.A - 3.B 7:6

      najlepší strelci s 5 gólmi boli Samuel Ďurek, Jozef Porubský a Michal Varga. Po záverečnom penaltovom rozstrele získal pohár pre najlepšieho strelca Samuel Ďurek.

      Všetkých ďakujeme za predvedené výkony a veríme, že s podobným nasadením budú pristupovať aj k vyučovaciemu procesu!

    • Prezentácia našej školy v Komjaticiach
     • Prezentácia našej školy v Komjaticiach

     • Dňa 09.12.2014 sme sa zúčastnili Vianočných tvorivých dielní v Komjaticiach, ktoré boli spojené s prezentáciou stredných škôl za účelom predstavenia sa žiakom deviateho ročníka. Akcie sa zúčastnilo 18 stredných škôl z blízkeho, ako aj z ďalekého okolia, ktorú organizovala ZŠ s MŠ Ondreja Cabana v Komjaticiach. Tešili sme sa z velkého počtu záujemcov.

    • Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry
     • Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry

     •           Dňa 9. 12. 2014 sa žiaci II. až IV. ročníka zúčastnili školského kola súťaže Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry. Cieľom olympiády bolo motivovať žiakov vo využívaní spisovnej slovenčiny a preveriť vedomosti žiakov. Súťaž pozostávala z troch disciplín: čítanie s porozumením, písomný a ústny prejav. Do súťaže sa zapojilo päť žiakov. Žiak, ktorý sa umiestnil na 1. mieste, postupuje do krajského kola.

       

      Umiestenie žiakov:

      1. miesto Adrián Suljič, 4. D

      2. miesto Kristína Pacherová, 2. D

      3. miesto Miroslava Pluhárová, 2. D

    • Vianočná Viedeň
     • Vianočná Viedeň

     • Dňa 10.12.2014 sa žiaci našej školy zúčastnili exkurzie do prekrásnej vianočnej Viedne. Skôr, ako sme však dorazili do Viedne sme navštívili aj iné miesta. Ako prvú sme navštívili čokoládovňu v Kittsee, kde sme si pochutnávali na rôznych druhoch výborných čokoládok. Ďalšou zástavkou bolo nákupné centro Pandorf. Poslednou časťou zájazdu boli tradičné Vianočné trhy  pred radnicou. Čakalo na  nás takmer 150 stánkov, kde sme nakúpili darčeky pre svojich blízkych, ochutnali skvelé pečené gaštany, perníky, štrúdľu. Spoľahlivo nás zahrial punč, čaj alebo horúca čokoláda.

      A nakoniec sme sa všetci stretli pod tým najväčším vianočným stromčekom. 

       

       

       

       

    • Školské kolo olympiády z nemeckého jazyka
     • Školské kolo olympiády z nemeckého jazyka

     • Dňa 9. 12. 2014 sa konalo školské kolo olympiády z nemeckého jazyka pod vedením Ing. Eriky Lahučkej a Mgr. Waddaha Al-Shantira. Zúčastnilo sa ho 11 študentov zo všetkých ročníkov. Študenti museli absolvovať viacero úloh, v ktorých museli preukázať svoju znalosť nemeckého jazyka.  

      Na prvých troch miestach sa umiestnili:


      1. Drahomíra Bojdová2.A (postup do okresného kola)

      2. Dominika Doležajová z 2.B

      3. Dáša Ďurovičová 2.A

      Výhercovia získali knižné odmeny a diplom. Srdečne blahoželáme.

      Fotogalériu nájdete TU

    • Olympiáda z anglického jazyka - školské kolo v Nitre a v Leviciach
     • Olympiáda z anglického jazyka - školské kolo v Nitre a v Leviciach

     • Dňa 8. 12. 2014 sa konalo školské kolo olympiády z anglického jazyka pod vedením Mgr. Henriety Kuzmovej a Mgr. Waddaha Al-Shantira. Zúčastnilo sa ho 14 študentov zo všetkých ročníkov. Museli absolvovať písomnú časť (gramatika, slovná zásoba, čítanie s porozumením, posluch) a ústnu časť. 

      Na prvých troch miestach sa umiestnili:


      1. Diana Školnikovičová z 3.A (postup do okresného kola)

      2. Andrea Krnáčová zo 4.B

      3. Dávid Galaba z 1.B

       

      Olympiáda sa uskutočnila aj na pracovisku v Leviciach. 

            Dňa 9. 12. 2014 sa žiaci II. až IV. ročníka zúčastnili školského kola súťaže Olympiáda v anglickom jazyku. Žiaci absolvovali písomnú časť, ktorá bola zameraná na čítanie s porozumením, gramatiku, slovnú zásobu a počúvanie s porozumením. Súčasťou olympiády bola aj ústna časť, v ktorej sa žiaci mali vyjadriť na vybranú tému. Cieľom súťaže bolo podporovať žiakov vo vzdelávaní sa v anglickom jazyku. Do súťaže sa zapojilo šesť žiakov. Víťaz súťaže postúpil do obvodného kola, kde bude reprezentovať našu školu.

       

      Umiestenie žiakov:

      1. miesto Miroslava Pluhárová, 2. D

      2. miesto Zlatica Mónová, 2. D

      3. miesto Bianka Kmotriczová, 2. D

       

      Výhercovia získali knižné odmeny a diplom. Srdečne blahoželáme.

      Fotogalériu nájdete TU

    • Prednáška na tému neurofeedback
     • Prednáška na tému neurofeedback

     • Prednášku zorganizovala p. Mgr. Školnikovičová pre našich maturantov. Hlavnou snahou je pomôcť študentom lepšie sa pripraviť na maturitné skúšky a ich úspešné zvládnutie. Neurofeedback je vysoko špecifická metóda, ktorá umožňuje autoreguláciu frekvencie elektrickej aktivity mozgu (mozgových vĺn) opakovaným tréningom, prostredníctvom špeciálneho počítačového programu. Vďaka prístrojovému vybaveniu mozog dostáva okamžitú, cielenú a presnú informáciu o ladení (prípadne „rozladení“) svojich mozgových vĺn a pomocou tréningu sa môže naučiť, ako ich uviesť do súladu. 

      Prednáška bola pre našich študentov veľmi poučná a veríme, že im dopomôže úspešne absolovať posledný ročník štúdia.

      Fotogalériu nájdete TU

       

       

    • Vianočné trhy a Mikuláš 2014
     • Vianočné trhy a Mikuláš 2014

     • Dňa 5.12. 2014 sa na škole SSOŠ Animus konali  tradičné Vianočné trhy. Čakal na nás teplý punč, výborné palacinky, voňavé linecké pečivo, medovníčky a rôzne vianočné dekorácie a ozdoby. Pri tejto príležitosti zavítal na našu školu Mikuláš, ktorý  nás prekvapil svojim príchodom a obdaril nás mikulášskymi balíčkami s kopou sladkostí. V škole prevládala ozajstná vianočná atmosféra, všetci sme sa cítili vynikajúco. 

       

      Fotogaléria nájdete TU

    • Profesijná orientácia žiakov
     • Profesijná orientácia žiakov

     •  

      Voľba povolania je v živote človeka jedným z dôležitých medzníkov. Z voľby profesie sa neskôr buduje určitá profesionálna pozícia v spoločnosti, spoločenská prestíž a životný štýl, ktorý je zvyčajne prepojený s preferenciou určitých hodnôt, záujmov a celkového nasmerovania.

      Dôležité pre každého žiaka je položiť si otázku  

      O aké povolanie mám záujem...?

      Na aké povolanie sa najviac hodím..?

                  V ideálnom prípade, by mala byť odpoveď na obidve otázky do určitej miery podobná, ak nie súhlasná. V bežnej praxi sa však stretávame aj s nereálnymi očakávaniami  predstavami mladých ľudí, ktoré často presahujú ich individuálne možnosti a schopnosti.

                  Cieľom profesijnej orientácie je odporúčanie druhu vysokej školy a odborného zamerania, ktoré vzhľadom na osobnostné predpoklady umožní profesionálnu sebarealizáciu. Predovšetkým ide o informačné, diagnostické a konzultačno-poradenské aktivity skúsených odborníkov z radov psychológov určené mládeži a jej príprave pre správnu voľbu povolania.

                  V spolupráci s CPPPP v Leviciach sme dňa 26. 11. 2014 zorganizovali zisťovanie osobnostných predpokladov pre profesijné zameranie pre žiakov 3. a 4. ročníka pod názvom  “Deň kariérového poradenstva“, ktorý bola obohatený o rôzne zážitkové a tématické aktivity.

      Profesijné poradenstvo by malo vychádzať z poznania a rešpektovania ľudských práv - právo na rozhodovanie o svojom povolaní a umiestnení na trhu práce na základe vlastného procesu rozhodovania, avšak s prihliadnutím na osobnostné charakteristiky a schopnosti, informácie o povolaniach a možnosti trhu práce.

                  Dúfame, že našim žiakom práve tento deň uľahčí rozhodovanie o ich budúcnosti a výbere tej správnej vysokej školy, alebo správneho povolania.

    • iBOBOR
     • iBOBOR

     • iBOBOR je celoslovenská informatická súťaž, ktorej hlavným cieľom je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie (IKT) u všetkých žiakov. Súťaž iniciuje v deťoch využívanie IKT, snaží sa  posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa.

                      Symbolom súťaže sa stal usilovný, inteligentný a čulý bobor.

                      Súťaž sa realizuje v piatich kategóriách pre žiakov ZŠ a SŠ.

                      V novembri sa opätovne aj naši žiaci 2.D a 4.D  zapojili do tejto obľúbenej súťaže a medzi najúspešnejších riešiteľov patrili 

      • v kategórii JUNIOR:  Miroslava Pluhárová, Kristína Pacherová, Adam Repáň
      • v kategórii Senior : Nicole Tereková, Martin Krajč, Peter Boďa

      Úspešným riešiteľom blahoželáme.

    • Červené stužky sú symbolom boja proti chorobe AIDS.
     • Červené stužky sú symbolom boja proti chorobe AIDS.

     • Červené stužky sú symbolom 1. decembra – Svetového dňa boja proti AIDS. Červené stužky sú symbolom a názvom celoslovenskej kampane boja proti AIDS, ktorú s podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR organizuje Gymnázium sv. Františka v Žiline. Kampaň sa uskutočňuje pod odbornou garanciou viacerých odborných pracovísk na Slovensku a v zahraničí. Čo to vlastne AIDS je?

      A Aktuálny problém?
      I Individuálny problém?
      D Dlhodobý problém?
      S Spoločenský problém?

      Naša škola sa zapojila do celosvetovej kampane boja proti AIDS nasledovnými  aktivitami:

      • uskutočnila sa beseda na tému BESEDA DROGY A NÁSTRAHY S NIMI SPOJENÉ
      • výroba a nosenie  červených stužiek
      • premietanie filmov DVD- Do Tváre, „In yuor face“ v triedach
      • Tvorba pohľadníc a tvorba prezentácií Power Point-e na danú tému HIV/AIDS (tvorba pohľadníc a prezentácií žiakmi).
      • Vytvorenie živej stužky

       

      Uskutočnená akcia mala veľmi pozitívny ohlas medzi žiakmi, učiteľmi školy. Prednáška na DVD obohatila všetkých zúčastnených o nové informácie.

    • Deň otvorených dverí
     • Deň otvorených dverí

     • Dňa 27. 11. 2014 sa na SSOŠ Animus v Nitre uskutočnil Deň otvorených dverí. Zúčastnilo sa ho veľké množstvo žiakov deviateho ročníka zo základných škôl z celého nitrianskeho okresu, ale mali sme tu aj zástupcov z okresov Levice, Topoľčany, Zlaté Moravce a Nové Zámky. Prekvapila nás aj vysoká účasť rodičov, ktorí sa zaujímali o možnosti štúdia svojich detí. V rámci prezentácie sa predstavili všetky študijné odbory a vyučovacie jazyky, ktoré si pre žiakov pripravili viacero aktivít a snažili sa žiakom priblížiť konkrétny predmet zážitkovou formou vyučovania.  

      Traja náhodne vylosovaní deviataci dostanú knižnú odmenu, ktorá bude doručená jednotlivým žiakov na ich základnú školu.

      výhercovia:

      Simona Juhosová, ZŠ Nábrežie mládeže, Nitra

      Vanesa Kohuláková, V. ZŠ Saratovská 43, Levice

      Dominik Somor, ZŠ Levická, Vráble 903

       

      V rámci dňa otvorených dverí sa uskutočnila tombola o hodnotné ceny. Z týchto cien sa môžu tešiť:

      1. cena - tablet - Adam Štuller, 2. ZŠ Levice

      2. cena - USB kľúč - R. Baláži, ZŠ kráľa Svätopluka

      3. cena - slúchadlá - Filip Rapsa, ZŠ Veľký Lapáš 

      4. cena - slúchladlá - M. Záhorský, ZŠ Záborského

      5. cena - sada pier - Dominik Zaujec, ZŠ Škultétyho, Topoľčany

      výhercovia týchto cien sa musia preukázať kalendárom s výherným číslom a môžu pre ne zastaviť u zást. riaditeľa školy v budove SSOŠ Animus v čase od 8:00 do 14:00 hod., najneskôr do 5.12.2014. V prípade neprevzatia cien budú vylosovaní noví výhercovia, ktorých mená budú uverejnené na internetovej stránke SSOŠ Animus 8. 12. 2014.

      Ďakujeme za Vašu účasť a veríme, že sa Vám na našej škole páčilo. Tešíme sa na Vás v ďalšom školskom roku.

      Fotogalériu nájdete TU

     • Navždy sa zachová, v pamäti stužková...

     •  ... to sú slová známej slovenskej piesne, ktoré v sebe skrývajú naozaj veľkú životnú pravdu. Stužková znamená istý prelom, istý krok, ktorý nám dáva jasne najavo, že detské časy máme za sebou a realita dospelosti sa nezadržateľne blíži.

       V piatok 14. 11. 2014  sa študenti Súkromnej strednej odbornej školy Animus Nitra zúčastnili na slávnostnom podujatí odovzdávania zelených stužiek. Celá atmosféra stužkovej slávnosti bola vynikajúca, plná zábavy, dojatia, potleskov uznania a splnených snov.

    • Imatrikulácie
     • Imatrikulácie

     • Tak ako to už býva zvykom aj tento rok sa na našej škole odohralo „ predstavenie „ s názvom Imatrikulácie

      Konali sa dňa 29.októbra 2014 pod záštitou 3.A, 3.B a 3.C triedy.

      Všetci spoluúčastníci si  v tento deň prišli na svoje. Od vystrašených prváčikov triedy 1.A, 1.B, až po učiteľský zbor na čele s pani  riaditeľkou a s pánom zástupcom.

      Začalo sa tradične predstavením kráľov cestovného ruchu a informatiky a veselo sa prešlo priamo k najzaujímavejšej časti, a to k samotnému prijatiu nových študentov do „ cechu študentského,,. Potom sa pokračovalo zábavnými súťažami, kde trieda 1.B vyhrala sladkú odmenu v podobe torty.

      Viac fotografií nájdete TU

     • Rodičovské združenie

     • Dňa 18. 11. 2014 sa uskutoční konzultačné rodičovské združenie v budove školy SSOŠ Animus Nitre na Levickej ceste 40 v Nitre od 14,30 do 16,00 hod. (témy – štvrťročná klasifikácia, dochádzka, neskoré príchody)

    • Naši hokejbalisti na výbornom druhom mieste
     • Naši hokejbalisti na výbornom druhom mieste

     • V piatok dňa 4.11.2014 sa konal medziškolský turnaj v hokejbale v Mojmírovciach. Žiaci našej školy sa aktívne zapojili do podujatia. Tím bol zložený zo študentov prvého až tretieho ročníka pod vedením Mgr. Tomáša Žilku. Turnaja sa zúčastnilo 12 škôl. Turnaj mal vysokú úroveň, o čom svedčili aj vyrovnané výsledky a fakt, že víťaz zápasu sa nedal dopredu predpovedať. Po výborných výkonoch naši žiaci obsadili pekné 2 miesto

       

       

       

       

       

               

               

    • Exkurzia v Bojniciach
     • Exkurzia v Bojniciach

     • Dňa 2. októbra 2014 sa žiaci 1.A3.C študijného odboru manažment regionálneho cestovného ruchu zúčastnili exkurzie v Bojniciach. Navštívili sme Slovenské národné múzeum zámok Bojnice. Upútal nás veľmi pestrý sprievodcovský výklad. Po prehliadke celého zámku sme navštívili hrobku Jána Františka Pállfyho. Videli sme aj prírodnú travertínovú jaskyňu s priemerom 22 m a výškou 6 m. Nachádzali sme sa 26 metrov pod úrovňou štvrtého nádvoria. Veľký záujem v nás vzbudil krásny majestátny strom, teda lipa kráľa Mateja, pri ktorej sme sa aj odfotili. V popoludňajších hodinách sme sa vrátili domov plní úžasných dojmov z exkurzie.

    • 100. výročie narodenia Alfonza Bednára - beseda v Krajskej knižnici Karola Kmeťka
     • 100. výročie narodenia Alfonza Bednára - beseda v Krajskej knižnici Karola Kmeťka

     • Dňa 8. októbra sme si v Krajskej knižnici Karola Kmeťka v Nitre pripomenuli 100 rokov od narodenia významnej literárnej osobnosti Alfonza Bednára. Zamestnanci krajskej knižnice pripravili študentom SSOŠ Animus zaujímavú besedu o živote a tvorbe Alfonza Bednára, súčasťou ktorej bola aj krátka prezentácia o živote spisovateľa, čítanie ukážok z Bednárových diel a taktiež krátke filmové ukážky.

      Alfonz Bednár bol slovenský prozaik, scenárista, prekladateľ, redaktor a lektor. Tento všestranne literárne nadaný umelec sa preslávil najmä psychologickým románom Sklený vrch, ktorý má denníkovú podobu. Píše ho hlavná hrdinka Ema Klasová. Literárny život Alfonza Bednára nebol jednoduchý. Za svoje novely a satiry bol skúšaný a postihovaný komunistickou totalitou. Napriek tomu, najmä vďaka svojej odvahe tvoril. Ústrednou témou jeho tvorby bolo Slovenské národné povstanie.

      odkaz na reportáž nájdete TU