• Exkurzia hotelových ubytovaní v Nitre

     • Študenti prvého a druhého ročníka odboru MRCR mali príležitosť dňa 5. februára 2018 mapovať hotelové ubytovania v Nitre. Na porovnanie Hotel Mikado katregória 4 hviezdičky ako kongresový hotel a Hotel H11- boutiqe hotel. 

      Ďakujeme za odborný výklad a sprevádzanie odbornému personálu z hotela Mikado Ing. Anna Labošová (majiteľka hotela) a za Hotel H11 Ing.Miloslav Dinja (gemerálny manažér)

      Fotoalbum

     • Rodičovské združenie

     • Dňa 16.1.2018 sa v čase od 14:30 do 16:30 hod. uskutoční konzultačné rodičovské združenie v budove školy SSOŠ Animus v Nitre, na Levickej ceste 40. 

     • Deň otvorených dverí 2017

     • Dňa 8.12.2017 sa na SSOŠ Animus v Nitre uskutočnil Deň otvorených dverí. Zúčastnilo sa ho veľké množstvo žiakov deviateho ročníka zo základných škôl. Prekvapila nás aj vysoká účasť rodičov, ktorí sa zaujímali o možnosti štúdia svojich detí. V rámci prezentácie sa predstavili všetky študijné odbory a vyučovacie jazyky formou rôznych aktivít.

      Vrámci dňa otvorených dverí sa uskutočnilo losovanie o hodnotné ceny, do losovania boli zaradení všetci žiaci, ktorí sa zúčastnili DOD a vyplnili anketový lístok.

      výhercovia:

      Luka Markovič, ZŠ Mojmírovce

      David Findor, ZŠ Benkova

      Eva Ešmirová, ZŠ Alekšince

      výhercovia týchto cien sa môžu pre ne zastaviť u riaditeľky školy v budove SSOŠ Animus v čase od 8:00 do 14:00 hod., najneskôr do 21.12.2017.

      Ďakujeme za Vašu účasť a veríme, že sa Vám na našej škole páčilo. Tešíme sa na Vás v ďalšom školskom roku.

     • Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry

     • Žiaci a žiačky, ktorí majú pozitívny vzťah k svojmu materinskému jazyku, sa 7.decembra 2017 zúčastnili školského kola Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. Olympiádu organizačne pripravila vyučujúca  SJL Mgr. Magdaléna Zimová a riaditeľka školy Mgr. Zlatica Nagyová, MBA.

      Súťaž sa skladala z troch častí. V prvej časti súťažiaci riešili test, ktorý obsahoval úlohy na čítanie s porozumením, ale prevetral aj vedomosti žiakov z fonetiky, lexikológie, morfológie a syntaxe. V druhej časti mali žiaci možnosť prejaviť svoje schopnosti pri transformácii textu a tretia časť Olympiády zo SJL bola najnáročnejšia, žiaci mali vytvoriť vlastný text a predniesť ho pred prítomnými ako slávnostný prejav. Z môjho pohľadu zvíťazili všetci, ktorí mali odvahu a Olympiády zo SJL sa zúčastnili. Po zrátaní bodov za jednotlivé časti súťaže bolo výsledné poradie nasledovné:

      1.miesto: Viktória Maslenová (2.A)

      2.miesto : Dominika Tóthová (2.A)

      3.miesto: Lukáš Kozár (1.B)

      Všetkým blahoželáme a víťazke Viktórii Maslenovej želáme veľa úspechov  v krajskom kole Olympiády zo SJL.

    • Čertovsky dobrý Mikuláš na Animuse
     • Čertovsky dobrý Mikuláš na Animuse

     • Tak ako každý rok i tohto roku sme privítali na našej škole Mikuláša.

      Prišiel k nám s čertíkom, anjelikmi a veľkou mikulášskou nádielkou. Mikuláš so svojimi pomocníkmi navštívil každú triedu na škole, rozdal balíčky plné sladkostí a potom si so študentmi spoločne zaspieval koledu.

      Fotoalbum

     • Olympiáda ľudských práv

     • V stredu, 06. 12. 2017, v deň spomienky na sv. Mikuláša, dobrodinca, ľudomila, sa 45 žiakov zo všetkých ročníkov zapojilo pod vedením PaedDr. Ing. Petra Lenčéša, PhD. do školského kola 20. ročníka olympiády ľudských práv. Jej cieľom je „prispieť k ľudskoprávnemu vzdelávaniu, vzdelávaniu k demokratickému občianstvu, celkovej kultivácii poznatkov a postojov študujúcej mládeže a tým k posilňovaniu základných pilierov demokracie“.    

      Nosnou časťou školského kola olympiády ľudských práv bolo vypracovanie testu s 20-timi úlohami. Spomedzi všetkých zúčastnených žiakov najlepšie výsledky zaznamenali: Juraj Hrico (I. A), Nicolas Cintula (III. B), Tomáš Lopaška (III. B) a Zuzana Košťálová (IV. B).

      Každému zo 45-tich zainteresovaných žiakov vyslovujeme poďakovanie za ochotu i takýmto spôsobom podporiť povedomie v tak zásadnej oblasti, akou sú ľudské práva.

     • GENIUS MATEMATICUS

     • Milovníkov zaujímavých a netradičných úloh na poli matematiky z tried I. A a III. B nebolo nutné presviedčať, aby sa dňa 05. 12. 2017, pod vedením koordinátora PaedDr. Ing. Petra Lenčéša, PhD., zapojili do medzinárodnej matematickej súťaže GENIUS MATEMATICUS.

      Súťaž prebehla online. Žiaci zápolili s jednotlivými úlohami rozdelenými do štyroch kôl, pričom princíp zvyšujúcej sa náročnosti úloh so súvzťažným meraním času vytváral to správne napätie.

      Všetkým zainteresovaným žiakom patrí náš obdiv za ich ochotu zmerať si sily so silným súperom – matematikou a čeliť jej nástrahám zbraňami logického myslenia.

     • EXPERT geniality show

     • Aj žiaci SSOŠ Animus Nitra sa dňa 30. 11. 2017 pod vedením koordinátora PaedDr. Ing. Petra Lenčéša, PhD. zapojili do celoslovenskej vedomostnej súťaže žiakov základných a stredných škôl EXPERT geniality show.

      Súťažilo sa v témach „dejiny, udalosti, umenie“, „svetobežník“, „mozgolamy“, „Do you speak English?“ a „góly, body, sekundy“.  

      Zúčastneným „expertom“ zo všetkých štyroch ročníkov vyslovujeme uznanie za odvahu spoznať mieru svojich vedomostí a odhodlanie zabojovať o dobrú pozíciu v konkurencii naprieč celým Slovenskom.

     • Deň otvorených dverí

     • Vedenie SSOŠ ANIMUS Nitra Vás srdečne pozýva na Deň otvorených dverí, ktorý sa bude konať dňa 8.12.2017 (piatok) od 8:00, v hlavnej budove školy, na Levickej ceste 40.Tešíme sa na Vás.

    • Navždy sa zachová, v pamäti stužková...
     • Navždy sa zachová, v pamäti stužková...

     •  ... to sú slová známej slovenskej piesne, ktoré v sebe skrývajú naozaj veľkú životnú pravdu. Stužková znamená istý prelom, istý krok, ktorý nám dáva jasne najavo, že detské časy máme za sebou a realita dospelosti sa nezadržateľne blíži.

       V piatok 20. 10. 2017  sa študenti Súkromnej strednej odbornej školy Animus Nitra zúčastnili na slávnostnom podujatí odovzdávania zelených stužiek. Celá atmosféra stužkovej slávnosti bola vynikajúca, plná zábavy, dojatia, potleskov uznania a splnených snov.

     • Riaditeľské voľno

     • Riaditeľka SSOŠ Animus Nitra PaedDr. Zlatica Nagyová, MBA udeľuje žiakom školy riaditeľské voľno na deň 24.11.2017.

     • Rodičovské združenie

     • Dňa 10.10.2017 sa v čase od 15:30 hod. uskutoční rodičovské združenie v budove školy SSOŠ Animus v Nitre, na Levickej ceste 40.

     • Exkurzia v Univerzitnej knižnici UKF v Nitre

     • Dňa 16.11.2017 sa študenti 3.B triedy odbor: Informačné systémy a služby, zúčastnili exkurzie v univerzitnej knižnici UKF v Nitre. Mgr. Mária Synaková (spracovateľka) nás knižnicou sprevádzala a poskytla všetky odborné informácie. Univerzitná knižnica zabezpečuje bibliografickú registráciu publikačnej činnosti pedagogických a vedeckých pracovníkov, doktorandov UKF. Knižnično-informačné služby sú poskytované pedagogickým a vedeckým pracovníkom, doktorandom, študentom všetkých foriem štúdia a ostatnej odbornej verejnosti.

      Fotoalbum

     • BODY THE EXHIBITION

     • Dňa 28. septembra 2017 sa výber študentov zúčastnil svetoznámej výstavy Spoznajte tajomstvo vlastného tela „Body the exhibition“ v Bratislave. Videli sme 12 galérií, stovky exponátov, ktoré nám predstavili ľudské telo do posledného detailu.

     • Projekt digitálna garáž

     • Študenti 2.A3.A triedy v rámci predmetu Viac ako peniaze JA Slovensko a Aplikovaná ekonómia JA Slovensko pod vedením Ing. Edity Červenkovej, MBA a Ing. Tatiany Oravcovej, MBA  sa zúčastnili projektu Digitálna garáž, kde si zlepšili ich digitálne zručnosti, ktoré môžu využiť pre svoj kariérny aj osobný rozvoj. Naučili sa vyťažiť z dnešnej digitálnej doby čo najviac, študovali online, prostredníctvom video návodov a s použitím praktických príkladov. Za úspešne absolvovaný kurz získali certifikát.

    • Imatrikulácie
     • Imatrikulácie

     • Tak ako to už býva zvykom aj tento rok sa na našej škole odohralo "predstavenie" s názvom Imatrikulácie. Konali sa dňa 25.októbra 2017 pod záštitou 3.A triedy.

      Všetci spoluúčastníci si  v tento deň prišli na svoje. Od vystrašených prváčikov triedy 1.A, 1.B, až po učiteľský zbor na čele s pani riaditeľkou, s pani zástupkyňou a s triednymi učiteľmi.

      Začalo sa tradične predstavením kráľov školy podnikania, cestovného ruchu a informatiky a veselo sa prešlo priamo k najzaujímavejšej časti, a to k samotnému prijatiu nových študentov do „cechu študentského". Potom sa pokračovalo zábavnými súťažami, kde všetci žiaci vyhrali sladkú odmenu v podobe torty.

     • Oslavy Svetového dňa cestovného ruchu

     • Dňa 27. septembra 2017 sa študenti manažmentu regionálneho cestovného ruchu zúčastnili osláv svetového dňa cestovného ruchu. Súčasťou programu bola prezentácia Kultúrneho dedičstva Slovákov v chorvátskej Slavónii.

     • Z aktu slávnostného otvorenia šk. roka 2017/2018

     • Do nového školského roka 2017/2018 sme dňa 04. 09. 2017 na pôde Súkromnej strednej odbornej školy Animus Nitra vstúpili úryvkom z básne Prázdniny a škola z pera literáta Andreja Sládkoviča:

      Veselo mi bolo trošku si oddýchnuť,
      rád som bol, keď škola mala už utíchnuť;
      ach, ale dlhý čas, dlhočizná chvíľa!
      Kedyže sa nám už začneš, škola milá?

      Akt slávnostného otvorenia školského roka 2017/2018 sa realizoval v prítomnosti vedenia školy – jej zriaďovateľa a majiteľa, doc. Ing. Bohuslava Sýkoru, CSc., a riaditeľa, PaedDr. Zlatici Nagyovej, MBAčlenov pedagogického zboru a žiakov všetkých štyroch ročníkov.

      Naša pozornosť bola osobitne zameraná na žiakov 1. ročníka. Veríme, že po niekoľkých dňoch zvykania si na nové prostredie sa títo chlapci a dievčatá, ktorí len nedávno opustili lavice základnej školy, stanú integrálnou súčasťou života našej školy.

      Posolstvom do nového školského roka nech sú žiakom, pedagógom i vedeniu školy slová z príhovoru jej riaditeľa, PaedDr. Zlatici Nagyovej, MBA:

      škola – naša matka živiteľka,

      žiak – naše poslanie,

      učiteľ – náš kapitál.

      Fotoalbum

     • Slávnostné otvorenie školského roka 2017/2018

     • Slávnostné otvorenie školského roka 2017/2018 sa uskutoční 04. 09. 2017 o 9:30 hod. na školskom dvore SSOŠ Animus v Nitre.

     • Vydávanie potvrdení o návšteve školy

     • Potvrdenia o návšteve školy pre štutentov budeme vydávať od 21.08.2017