• Oznámenie o obmedzení vstupu do areálu školy

     • Prosíme žiakov, aby počnúc stredou (02. 09. 2020) až do odvolania pri príchode do školy, ako aj odchode zo školy využili výlučne hlavnú bránu od Levickej cesty.

      Malá bránička bude na základe prosby vedenia susednej školy uzamknutá – dôvodom je zohľadňovanie opatrení proti šíreniu ochorenia COVID-19.

     • Oznam - prvý deň školského vyučovania

     • Dňa 02.09.2020 (streda) sa všetci žiaci všetkých ročníkov (t.j. aj žiaci prvého ročníka) zídu v priestore SSOŠ Animus Nitra vo svojich triedach a to v čase o 08.00 hod.

      Otvorenie nového školského roka prebehne v jednotlivých triedach v prítomnosti triednych učiteľov.

      Každý žiak príde do školy s rúškom na tvári.

     • Oznam

     • Oznamujeme žiakom, že v prípade potreby môžu v období od 24.08.2020 do 28.08.2020 v čase medzi 8.00 až 11.00 hod. využiť úradné hodiny (napríklad na účely potvrdzovania tlačív).

     • Slávnostné ukončenie šk. vyučovania v šk. roku 2019/2020

     • V utorok, 30. júna 2020, sa v areáli SSOŠ Animus Nitra konal akt slávnostného ukončenia šk. vyučovania v šk. roku 2019/2020.

      Udalosť sa realizovala pod záštitou zriaďovateľa a majiteľa školy, doc. Ing. Bohuslava Sýkoru, CSc., a v prítomnosti riaditeľky školy, PaedDr. Zlatice Nagyovej, MBA, členov pedagogického zboru a žiakov 1., 2. a 3. ročníka.

      Nosnými časťami programu boli príhovor riaditeľa školy a ocenenie vybraných žiakov
      z jednotlivých tried
       (za správanie, prospech, dochádzku alebo reprezentáciu školy) ako i ocenenie troch tried (za správanie, prospech, dochádzku a podieľanie sa na realizácii školských akcií).

      Ako však vo svojom príhovore uviedla riaditeľka školy, PaedDr. Zlatica Nagyová, MBA, „ak si čosi zasluhuje uznanie, tak je to snaženie a úsilie. Úsilie vynaložené na rozvoj talentov, daností. A čo je podstatné – rozvíjať ich musíme tak, aby slúžili nielen na prospech nám samým, ale aj na prospech našim blízkym, ba celej spoločnosti. A práve to sa najviac cení“.

      Žiakom počas letných prázdnin prajeme mnoho zmysluplných zážitkov a pedagógom v rámci dní voľna zaslúžený odpočinok a načerpanie energie do nového šk. roka 2020/2021.

       

      Prehľad ocenených žiakov a tried

       

      Najlepšia trieda školy

      1. miesto: trieda III. A (tr. učiteľ: RNDr. PaedDr. Ing. Peter Lenčéš, PhD.)

      2. miesto: trieda I. A (tr. učiteľ: Mgr. Margita Jedličková)

      3. miesto: trieda III. B (tr. učiteľ: Mgr. Henrieta Kuzmová)

       

      Najlepší žiaci školy

      1. miestoDiana Zaťková, trieda III. A

      2. miestoKristína Vavrovičová, trieda I. A

      3. miestoLuka Markovič, trieda II. B

       

      Najlepší žiaci v triedach

      z triedy I. ALiliana PenzešováVanessa HajdukováSandra Zaujecová

      z triedy II. A a II. BKristína FridrichováPaulína BukovskáJakub Kaderábek

      z triedy III. APatrik BenďákPatrícia JankušíkováDenisa Procháczková

      z triedy III. BSimona HolecováVanessa StehlíkováLukáš Kozár

       

     • Požiadavka ku dňu odovzdávania vysvedčení

     • Prosíme žiakov, aby v utorok (30. 06. 2020) pri príchode do školy využili výlučne hlavnú bránu od Levickej cesty. Platí, že všetci žiaci sa zídu v areáli školy najneskôr o 07:55.

      Malá bránička bude na základe prosby vedenia susednej školy uzamknutá – dôvodom je, že areál školy bol podrobený čisteniu a je snaha zachovať súčasný stav areálu až do počiatku nového školského roka. 

     • Oznam - ukončenie školského roka

     • Akt slávnostného ukončenia školského roka sa uskutoční 30. júna 2020 (utorok) o 08.00 hod. Všetci žiaci 1., 2. a 3. ročníka sa zhromaždia pred školou najneskôr do 07.55 hod.

      Po akte slávnostného ukončenia školského roka sa žiaci presunú do svojich tried, kde im triedni učitelia odovzdajú vysvedčenie.

      Z technicko-organizačných dôvodov bude škola do 29. júna 2020 naďalej uzatvorená.   

     • Informácia o prijímacom konaní na šk.rok 2020/2021

     •  

      Prijímacie konanie na nenaplnený počet miest (druhý termín) sa uskutoční dňa 22.06.2020.

      Študijné odbory:

      7237 M Informačné systémy a služby

      Počet voľných miest: 6

      6324 M Manažment regionálneho cestovného ruchu

      schválený zriaďovateľom školy na samofinancovanie:

      možnosť prijatia ďalších uchádzačov

      6341 M Škola podnikania

      schválený zriaďovateľom školy na samofinancovanie :

      možnosť prijatia ďalších uchádzačov

       

     • Stredoškolská odborná činnosť

     • Stredoškolská odborná činnosť je súťaž, ktorej sa naši žiaci zúčastňujú lebo chcú byť vždy o krok vpredu, ukázať svoju jedinečnosť, výnimočné schopnosti, talent a pracovitosť.

       

      Dňa 17.4.2020 sa uskutočnilo on-line formou Krajské kolo SOČ. Našu školu SSOŠ Animus reprezentovali študentky z 3. A triedy.

      V súťažnom odbore: 8 Cestovný ruch, hotelierstvo  gastronómia nás zastupovali:

      Katarína Dömöšová s prácou Čaro mesta Kodaň  a Vanessa Púchovská s prácou Za tajomstvom cejlónskeho čaju.

      V súťažnom odbore 15 Ekonomika a riadenie nás zastupovali: Diana Zaťková s prácou Podnikateľský plán PSD-trans s.r.o.Veronika Vartíková s prácou Podnikateľský plán Chatový Raj. Konzultantkou prác bola Ing. Tatiana Oravcová, MBA.

      Študentky získali certifikát a knižnú odmenu. Gratulujeme!!!

     • Poplatok za štúdium

     • Oznamujeme rodičom, ktorých deti študujú na samofinancovanom odbore Manažment regionálneho cestovného ruchu (1.ročník), že poplatok za štúdium môžu posielať na účet SK 43 7500 0000 0040 0815 2568. Ďalšie neuhradené poplatky treba uhradiť tiež na tento účet. Do poznámky pre príjemcu uveďte meno a priezvisko žiaka a triedu.

     • Vážení rodičia, milí žiaci,

     • Ústredný krízový štáb rozhodol o prerušení vyučovania a z toho dôvodu sa prerušuje vyučovanie až do odvolania. 

      Prijímacie pohovory na stredné školy sa uskutočnia najneskôr do 30.júna.

      Interná časť maturitnej skúšky ( teda "ústne maturity" ) by sa mala konať do dvoch týždňov od obnovenia výučby.


      Podľa vývoja situácie je možné, že príde aj k ďalším zmenám, budeme Vás o nich informovať.

     • Riaditeľské a mimoriadne voľno

     • Riaditeľka školy SSOŠ Animus vyhlasuje na 13.3.2020 riaditeľské voľno. Na základe rozhodnutia krízového štábu v tejto mimoriadnej situácii bude škola zavretá aj nasledujúce dva týždne. Písomná forma internej časti maturitnej skúšky a externá časť maturitnej skúšky bude odložená k dátumu podľa pokynov Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu.

     • Exkurzia kaštieľ Oponice

     • Kaštieľ, v ktorom sa nachádza historická apponyiovská knižnica, anglický park, wellness a hotel sme navštívili práve dnes. Takmer rozpadnutú stavbu sa podarilo počas štvorročnej rekonštrukcie obnoviť a prestavať na hotel. Historická knižnica rodu Apponyi ako súčasť hotelového komplexu je v správe Slovenskej národnej knižnice.  Takže  odbor cestovného ruchu aj informačné systémy a škola podnikania  si  doplnili svoje vedomosti a oddychovali v tomto nádhernom komplexe.

     • Riaditeľka školy ocenila úspech našich žiakov

     • Riaditeľka školy, PaedDr. Zlatica Nagyová, MBA, v pondelok, 24. 02. 2020, ocenila žiakov triedy III. A, menovite Katarínu Dömöšovú, Jakuba Bartu, Patrika DeváthaSamuela Töröka, za 1. miesto v súťažnej kategórii „najlepšia vizitka“ v rámci 11. kontraktačného dňa cvičných firiem, ktorý sa 13. 02. 2020 konal v Šali pod záštitou Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja, Štátneho inštitútu odborného vzdelávania a Spojenej školy Šaľa.

       

      Riaditeľka školy vyslovila menovaným žiakom uznanie za príkladnú reprezentáciu školy a Ing. Tatiane Oravcovej, MBA za ich starostlivé vedenie a prípravu.

     • Valentín na Animuse

     • Dňa 14. 02. 2020 študenti z triedy III. A - Jakub Barta, Patrik Benďák a Katarína Dömöšová - pod vedením Ing. Tatiany Oravcovej, MBA, si ku dňu sv. Valentína pripravili príjemný program: valentínska pošta, predaj neskúšáčikov a sladkých zákuskov. Deň sv. Valentína sa oslavuje každoročne 14. februára ako sviatok lásky a náklonnosti. Je to deň, kedy sa tradične ako symbol lásky posielajú darčeky, kvety, cukrovinky.

     • 11 kontraktačný deň Cvičných firiem 2020

     • Dňa 13.2.2020 sme prezentovali našu cvičnú firmu CK Lietam v tom rád, ktorú zastupovali Katarína Dömöšová, Jakub Barta, Patrik Deváth, Samuel Török pod vedením Ing. Tatiany Oravcovej, MBA. Kontraktačný deň cvičných firiem sa konal v Šali pod záštitou Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja, Odboru školstva, Štátneho inštitútu odborného vzdelávania a Spojenej školy Šaľa.

      Študenti si stanovili cieľ a cvične rozbehli svoje podnikateľské plány, pripravili si svoj prezentačný stánok s promomateriálmi i výzdobou, ktorá hneď na prvý pohľad vzbudila záujem a mala osloviť potenciálneho zákazníka. Na vlastnej koži si vyskúšali, čo je za podnikaním od prvotného nápadu až po jeho realizáciu v cvičnom móde.

      Za túto snahu sa nám dostalo veľkej odmeny a to v podobe 1. miesta v súťažnej kategórii najlepšia vizitka. Gratulujeme!!!

     • Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry – krajské kolo

     • Vo štvrtok, 13. 02. 2020, sa Liliana Penzešová, žiačka triedy I. A, a Vanessa Stehlíková, žiačka triedy III. B, zúčastnili krajského kola XII. ročníka olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. Konalo sa na pôde Gymnázia, Golianova 68, Nitra. Dievčatá na súťaž pripravoval a ňou sprevádzal RNDr. PaedDr. Ing. Peter Lenčéš, PhD.

       

      Súťažili dve kategórie žiakov:

                  kategória B - žiaci 1. a 2. ročníka stredných škôl,

                  kategória A - žiaci 3. a 4. ročníka stredných škôl.

       

      Naše reprezentantky sa dôstojne vyrovnali s veľkou konkurenciou. Svojou účasťou na súťaži  tak zadosťučinili zodpovednej príprave, za čo im vyslovujeme uznanie a vyjadrujeme vďačnosť za príkladnú reprezentáciu našej školy.

       

     • „Tipni si svojho víťaza – parlamentné voľby 2020“

     • Dňa 11. februára 2020 sa študenti nad 18. rokov zúčastnili súťaže, pod názvom „Tipni si svojho víťaza – parlamentné voľby 2020“, ktorá súvisí s blížiacimi sa parlamentnými voľbami. Súťaž o hodnotné ceny organizovala Katedra verejnej správy FSV Univerzity Sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Úlohou študenta bolo odhadnúť tri politické subjekty, ktoré sa podľa neho umiestnia na prvých troch miestach v parlamentných voľbách 2020, pridať tiež museli ich predpokladaný individuálny percentuálny zisk zaokrúhlený na dve desatinné miesta