• Olympiáda ľudských práv

     • V stredu, 06. 12. 2017, v deň spomienky na sv. Mikuláša, dobrodinca, ľudomila, sa 45 žiakov zo všetkých ročníkov zapojilo pod vedením PaedDr. Ing. Petra Lenčéša, PhD. do školského kola 20. ročníka olympiády ľudských práv. Jej cieľom je „prispieť k ľudskoprávnemu vzdelávaniu, vzdelávaniu k demokratickému občianstvu, celkovej kultivácii poznatkov a postojov študujúcej mládeže a tým k posilňovaniu základných pilierov demokracie“.    

      Nosnou časťou školského kola olympiády ľudských práv bolo vypracovanie testu s 20-timi úlohami. Spomedzi všetkých zúčastnených žiakov najlepšie výsledky zaznamenali: Juraj Hrico (I. A), Nicolas Cintula (III. B), Tomáš Lopaška (III. B) a Zuzana Košťálová (IV. B).

      Každému zo 45-tich zainteresovaných žiakov vyslovujeme poďakovanie za ochotu i takýmto spôsobom podporiť povedomie v tak zásadnej oblasti, akou sú ľudské práva.

     • GENIUS MATEMATICUS

     • Milovníkov zaujímavých a netradičných úloh na poli matematiky z tried I. A a III. B nebolo nutné presviedčať, aby sa dňa 05. 12. 2017, pod vedením koordinátora PaedDr. Ing. Petra Lenčéša, PhD., zapojili do medzinárodnej matematickej súťaže GENIUS MATEMATICUS.

      Súťaž prebehla online. Žiaci zápolili s jednotlivými úlohami rozdelenými do štyroch kôl, pričom princíp zvyšujúcej sa náročnosti úloh so súvzťažným meraním času vytváral to správne napätie.

      Všetkým zainteresovaným žiakom patrí náš obdiv za ich ochotu zmerať si sily so silným súperom – matematikou a čeliť jej nástrahám zbraňami logického myslenia.

     • EXPERT geniality show

     • Aj žiaci SSOŠ Animus Nitra sa dňa 30. 11. 2017 pod vedením koordinátora PaedDr. Ing. Petra Lenčéša, PhD. zapojili do celoslovenskej vedomostnej súťaže žiakov základných a stredných škôl EXPERT geniality show.

      Súťažilo sa v témach „dejiny, udalosti, umenie“, „svetobežník“, „mozgolamy“, „Do you speak English?“ a „góly, body, sekundy“.  

      Zúčastneným „expertom“ zo všetkých štyroch ročníkov vyslovujeme uznanie za odvahu spoznať mieru svojich vedomostí a odhodlanie zabojovať o dobrú pozíciu v konkurencii naprieč celým Slovenskom.

     • Deň otvorených dverí

     • Vedenie SSOŠ ANIMUS Nitra Vás srdečne pozýva na Deň otvorených dverí, ktorý sa bude konať dňa 8.12.2017 (piatok) od 8:00, v hlavnej budove školy, na Levickej ceste 40.Tešíme sa na Vás.

    • Navždy sa zachová, v pamäti stužková...
     • Navždy sa zachová, v pamäti stužková...

     •  ... to sú slová známej slovenskej piesne, ktoré v sebe skrývajú naozaj veľkú životnú pravdu. Stužková znamená istý prelom, istý krok, ktorý nám dáva jasne najavo, že detské časy máme za sebou a realita dospelosti sa nezadržateľne blíži.

       V piatok 20. 10. 2017  sa študenti Súkromnej strednej odbornej školy Animus Nitra zúčastnili na slávnostnom podujatí odovzdávania zelených stužiek. Celá atmosféra stužkovej slávnosti bola vynikajúca, plná zábavy, dojatia, potleskov uznania a splnených snov.

     • Riaditeľské voľno

     • Riaditeľka SSOŠ Animus Nitra PaedDr. Zlatica Nagyová, MBA udeľuje žiakom školy riaditeľské voľno na deň 24.11.2017.

     • Rodičovské združenie

     • Dňa 10.10.2017 sa v čase od 15:30 hod. uskutoční rodičovské združenie v budove školy SSOŠ Animus v Nitre, na Levickej ceste 40.

     • Exkurzia v Univerzitnej knižnici UKF v Nitre

     • Dňa 16.11.2017 sa študenti 3.B triedy odbor: Informačné systémy a služby, zúčastnili exkurzie v univerzitnej knižnici UKF v Nitre. Mgr. Mária Synaková (spracovateľka) nás knižnicou sprevádzala a poskytla všetky odborné informácie. Univerzitná knižnica zabezpečuje bibliografickú registráciu publikačnej činnosti pedagogických a vedeckých pracovníkov, doktorandov UKF. Knižnično-informačné služby sú poskytované pedagogickým a vedeckým pracovníkom, doktorandom, študentom všetkých foriem štúdia a ostatnej odbornej verejnosti.

      Fotoalbum

     • BODY THE EXHIBITION

     • Dňa 28. septembra 2017 sa výber študentov zúčastnil svetoznámej výstavy Spoznajte tajomstvo vlastného tela „Body the exhibition“ v Bratislave. Videli sme 12 galérií, stovky exponátov, ktoré nám predstavili ľudské telo do posledného detailu.

     • Projekt digitálna garáž

     • Študenti 2.A3.A triedy v rámci predmetu Viac ako peniaze JA Slovensko a Aplikovaná ekonómia JA Slovensko pod vedením Ing. Edity Červenkovej, MBA a Ing. Tatiany Oravcovej, MBA  sa zúčastnili projektu Digitálna garáž, kde si zlepšili ich digitálne zručnosti, ktoré môžu využiť pre svoj kariérny aj osobný rozvoj. Naučili sa vyťažiť z dnešnej digitálnej doby čo najviac, študovali online, prostredníctvom video návodov a s použitím praktických príkladov. Za úspešne absolvovaný kurz získali certifikát.

    • Imatrikulácie
     • Imatrikulácie

     • Tak ako to už býva zvykom aj tento rok sa na našej škole odohralo "predstavenie" s názvom Imatrikulácie. Konali sa dňa 25.októbra 2017 pod záštitou 3.A triedy.

      Všetci spoluúčastníci si  v tento deň prišli na svoje. Od vystrašených prváčikov triedy 1.A, 1.B, až po učiteľský zbor na čele s pani riaditeľkou, s pani zástupkyňou a s triednymi učiteľmi.

      Začalo sa tradične predstavením kráľov školy podnikania, cestovného ruchu a informatiky a veselo sa prešlo priamo k najzaujímavejšej časti, a to k samotnému prijatiu nových študentov do „cechu študentského". Potom sa pokračovalo zábavnými súťažami, kde všetci žiaci vyhrali sladkú odmenu v podobe torty.

     • Oslavy Svetového dňa cestovného ruchu

     • Dňa 27. septembra 2017 sa študenti manažmentu regionálneho cestovného ruchu zúčastnili osláv svetového dňa cestovného ruchu. Súčasťou programu bola prezentácia Kultúrneho dedičstva Slovákov v chorvátskej Slavónii.

     • Z aktu slávnostného otvorenia šk. roka 2017/2018

     • Do nového školského roka 2017/2018 sme dňa 04. 09. 2017 na pôde Súkromnej strednej odbornej školy Animus Nitra vstúpili úryvkom z básne Prázdniny a škola z pera literáta Andreja Sládkoviča:

      Veselo mi bolo trošku si oddýchnuť,
      rád som bol, keď škola mala už utíchnuť;
      ach, ale dlhý čas, dlhočizná chvíľa!
      Kedyže sa nám už začneš, škola milá?

      Akt slávnostného otvorenia školského roka 2017/2018 sa realizoval v prítomnosti vedenia školy – jej zriaďovateľa a majiteľa, doc. Ing. Bohuslava Sýkoru, CSc., a riaditeľa, PaedDr. Zlatici Nagyovej, MBAčlenov pedagogického zboru a žiakov všetkých štyroch ročníkov.

      Naša pozornosť bola osobitne zameraná na žiakov 1. ročníka. Veríme, že po niekoľkých dňoch zvykania si na nové prostredie sa títo chlapci a dievčatá, ktorí len nedávno opustili lavice základnej školy, stanú integrálnou súčasťou života našej školy.

      Posolstvom do nového školského roka nech sú žiakom, pedagógom i vedeniu školy slová z príhovoru jej riaditeľa, PaedDr. Zlatici Nagyovej, MBA:

      škola – naša matka živiteľka,

      žiak – naše poslanie,

      učiteľ – náš kapitál.

      Fotoalbum

     • Slávnostné ukončenie šk. vyučovania v šk. roku 2016/2017

     • V piatok, 30. júna 2017, sa v areáli SSOŠ Animus Nitra konal akt slávnostného ukončenia šk. vyučovania v šk. roku 2016/2017.

      Udalosť sa realizovala v prítomnosti vedenia školy – jej zriaďovateľa a majiteľa, doc. Ing. Bohuslava Sýkoru, CSc., a riaditeľa, PaedDr. Zlatici Nagyovej, MBAčlenov pedagogického zboru a žiakov 1., 2. a 3. ročníka.

      Nosnými časťami programu boli príhovor riaditeľa školyocenenie vybraných žiakov z jednotlivých tried (za správanie, prospech, dochádzku alebo reprezentáciu školy) ako i ocenenie troch tried (za správanie, prospech, dochádzku a podieľanie sa na realizácii školských akcií).

      Žiakom počas letných prázdnin prajeme mnoho zmysluplných zážitkov a pedagógom v rámci dní voľna zaslúžený odpočinok a načerpanie energie do nového šk. roka 2017/2018.

      Prehľad ocenených žiakov a tried

      Najlepší žiaci v triedach:

      • z triedy I. A: Nátalia Stražancová, Kristína Dudášová, Lenka Modoryová

      • z triedy I. B: Martin Malagyi, Adam Kováč, Gabriel Ďurovka

      • z triedy II. A: Adam Horník, Lukáš Kelemen, Lucia Mráziková

      • z triedy II. B: Miloslav Zima, Kristián Kálay, Štefan Rác

      • z triedy III. A: Hana Kuklová, Natália Pagáčová, Gabriela Bednárová

      • z triedy III. B: Lukáš Tobola, Zuzana Košťálová, Ľubomír Cverčko


      Najlepší žiaci školy:

      • Barbora Petrová z triedy II. A

      • Veronika Bédiová z triedy III. A

      • Daniel Jurčík z triedy III. B


      Najlepšia trieda školy:

      • 1. miesto: trieda II. B (tr. učiteľ: Mgr. Margita Jedličková)

      • 2. miesto: trieda I. B (tr. učiteľ: PaedDr. Stanislava Žemberová, MBA)

      • 3. miesto: trieda I. A (tr. učiteľ: Ing. Tatiana Oravcová, MBA)

       

      Fotoalbum 

     • Oznam pre rodičov žiakov prvých a druhých ročníkov v šk. roku 2016/17

     • Vážení rodičia, dovoľujeme si Vám oznámiť, že vzhľadom na náročnosť maturitných skúšok a náš záujem o kvalitnú výuku žiakov, je nutné, aby žiaci na vyučovaní cudzích jazykov disponovali pomôckami, t.j. učebnica a pracovný zošit. Z toho dôvodu je nutné do 30.6.2017 uhradiť objednané učebnice a pracovné zošity:

      1. ročník:

      Anglický jazyk Maturita Solutions: 27€

      Nemecký jazyk Delfin: 26€

      Ruský jazyk Raduga: 15,60€

      2. ročník:

      Ruský jazyk Raduga: 16,20€

      Učebnica a pracovný zošit sú podmienkou pre klasifikáciu a absolvovanie nasledujúceho ročníka.

    • Odborná exkurzia v závode Volkswagen Bratislava
     • Odborná exkurzia v závode Volkswagen Bratislava

     • Volkswagen Slovakia je najväčšia automobilová spoločnosť na Slovensku so závodmi v Bratislave v Devínskej Novej Vsi, v Martine a v Košiciach. Bratislavský závod Volkswagen Slovakia je unikátnym vo svetovom meradle, keďže sa tu ako v jedinom automobilovom závode na svete vyrábajú pod jednou strechou vozidlá piatich značiek (VolkswagenAudiPorscheŠkodaSEAT) V súčasnosti slovenský Volkswagen zamestnáva viac ako 9900 pracovníkov, pričom len za vlaňajšok ich prijal 500.

      Žiaci prvého a druhého ročníka odboru informačné systémy a služby mali možnosť vidieť prácu robotov, elektromobilitu, hybridný pohon v závode Volkswagen Bratislava.

  • Kontakty

   • Súkromná stredná odborná škola Animus Nitra
   • Akademická 4, 949 01 Nitra
   • Riaditeľ: PaedDr. Zlatica. Nagyová, MBA, tel: +421 903 702 930 email: riaditelka@animus.sk Sekretariát: tel: +421 903 446 185 Výchovný poradca: Mgr. Margita Jedličková email: jedlickova.vychovna@gmail.com Technik, administrátor: Mgr. Omar Al-Shantir, PhD. email: admin@animus.sk
   • CVA Animus s.r.o., Akademická 4, 949 01 Nitra doc. Ing. B. Sýkora, CSc.
   • +421 903 446 185
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje