• JA Veľtrh podnikateľských talentov 2018

     • Dňa 21. marca 2018 sa študenti JA firmy zúčastnili 23. ročníka súťaži podnikateľských nápadov pod záštitou prezidenta Slovenskej republiky v Avion Shopping Park Bratislava. Tento JA Veľtrh podnikateľských talentov je vyvrcholením celoročného úsilia študentov z celého Slovenska. Študenti sa predstavili s JA firmou Papkanye a to v zložení prezidentky JA firmy Ambry Abbatantuono, Sofii Michaličkovej, Rolanda Pesekyho a Romany Ivančíkovej. Odniesli si certifikát a množstvo nových poznatkov.

     • „Klokanili“ i naši žiaci

     • Dňa 19. 03. 2018 sa 22 nadšencov pre matematiku z jednotlivých tried zapojilo pod vedením učiteľa matematiky PaedDr. Ing. Petra Lenčéša, PhD. do najväčšej medzinárodnej matematickej súťaže na svete – Matematický klokan.

      Žiaci venovali „klokaneniu“ 60 minút. Po skončení zápolenia s 24 úlohami odchádzali bohatší o novú skúsenosť a povznesení dobrým pocitom zo zmysluplne využitého času.

      Všetkým našim „klokanistom“ ďakujeme za prejavené úsilie, konštruktívny prístup a tešíme sa na vyhodnotenie súťaže.

     • Riaditeľské voľno

     • Riaditeľka SSOŠ Animus Nitra, PaedDr. Zlatica Nagyová, MBA udeľuje dňa 14.3.2018 žiakom I. až III. ročníka riaditeľské voľno z dôvodu konania písomných maturitných skúšok.

     • Odborná exkurzia v bratislavskom závode Volkswagen

     • V pondelok 19. februára 2018 sa vybraní žiaci z odboru Informačné systémy a služby zúčastnili odbornej exkurzie v bratislavskom závode Volkswagen. Na začiatku sme boli kvôli bezpečnosti a predpisom rozdelení na dve skupiny. Každý z nás dostal pre lepšiu počuteľnosť slúchadlá. Sprievodca nás postupne oboznámil s históriou závodu, prebratím nemeckou spoločnosťou a na záver nám priblížil plánovanú výrobu nových modelov. Postupne sme prešli dve výrobné haly na montáž podvozkov a karosérií a videli sme dokonalý systém plný automatizácie a robotizácie výroby. Najdôležitejšiu činnosť, záverečnú kontrolu, však stále vykonáva človek. Videli sme, ako roboty veľmi uľahčujú prácu a pracovné miesta, ktoré boli v minulosti obsadené iba mužmi dokážu bez problémov zvládať aj ženy. Exkurzia bola veľmi poučná a pre mnohých z nás bola veľkým zážitkom

     • Olympiáda v ruskom jazyku

     • Nositeľom veľkého úspechu a dôstojnej reprezentácie SSOŠ Animus Nitra sa stal žiak Adam Horník (trieda III. A), ktorý sa po zvládnutí školského kola Olympiády v ruskom jazyku umiestnil v jej krajskom kole konanom dňa 15. 02. 2018 na pôde Gymnázia, Ul. M. R. Štefánika 16 v Nových Zámkoch, na prvej pozícii.
       

      Náš žiak Adam Horník, víťaz krajského kola Olympiády v ruskom jazyku, tak pod vedením Mgr. Simony Otrasovej, DiS. art. dostal príležitosť reprezentovať SSOŠ Animus Nitra v celoštátnom kole Olympiády v ruskom jazyku, ktoré sa uskutoční v apríli 2018.

      Adamovi prajeme dostatok energie a chuti k príprave na celoštátne kolo Olympiády v ruskom jazyku a vyučujúcej ruského jazyka, Mgr. Simone Otrasovej, DiS. art., radosť z ovocia dobre odvedenej práce.

     • Exkurzia hotelových ubytovaní v Nitre

     • Študenti prvého a druhého ročníka odboru MRCR mali príležitosť dňa 5. februára 2018 mapovať hotelové ubytovania v Nitre. Na porovnanie Hotel Mikado katregória 4 hviezdičky ako kongresový hotel a Hotel H11- boutiqe hotel. 

      Ďakujeme za odborný výklad a sprevádzanie odbornému personálu z hotela Mikado Ing. Anna Labošová (majiteľka hotela) a za Hotel H11 Ing.Miloslav Dinja (gemerálny manažér)

      Fotoalbum

     • Rodičovské združenie

     • Dňa 16.1.2018 sa v čase od 14:30 do 16:30 hod. uskutoční konzultačné rodičovské združenie v budove školy SSOŠ Animus v Nitre, na Levickej ceste 40. 

     • Deň otvorených dverí 2017

     • Dňa 8.12.2017 sa na SSOŠ Animus v Nitre uskutočnil Deň otvorených dverí. Zúčastnilo sa ho veľké množstvo žiakov deviateho ročníka zo základných škôl. Prekvapila nás aj vysoká účasť rodičov, ktorí sa zaujímali o možnosti štúdia svojich detí. V rámci prezentácie sa predstavili všetky študijné odbory a vyučovacie jazyky formou rôznych aktivít.

      Vrámci dňa otvorených dverí sa uskutočnilo losovanie o hodnotné ceny, do losovania boli zaradení všetci žiaci, ktorí sa zúčastnili DOD a vyplnili anketový lístok.

      výhercovia:

      Luka Markovič, ZŠ Mojmírovce

      David Findor, ZŠ Benkova

      Eva Ešmirová, ZŠ Alekšince

      výhercovia týchto cien sa môžu pre ne zastaviť u riaditeľky školy v budove SSOŠ Animus v čase od 8:00 do 14:00 hod., najneskôr do 21.12.2017.

      Ďakujeme za Vašu účasť a veríme, že sa Vám na našej škole páčilo. Tešíme sa na Vás v ďalšom školskom roku.

     • Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry

     • Žiaci a žiačky, ktorí majú pozitívny vzťah k svojmu materinskému jazyku, sa 7.decembra 2017 zúčastnili školského kola Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. Olympiádu organizačne pripravila vyučujúca  SJL Mgr. Magdaléna Zimová a riaditeľka školy Mgr. Zlatica Nagyová, MBA.

      Súťaž sa skladala z troch častí. V prvej časti súťažiaci riešili test, ktorý obsahoval úlohy na čítanie s porozumením, ale prevetral aj vedomosti žiakov z fonetiky, lexikológie, morfológie a syntaxe. V druhej časti mali žiaci možnosť prejaviť svoje schopnosti pri transformácii textu a tretia časť Olympiády zo SJL bola najnáročnejšia, žiaci mali vytvoriť vlastný text a predniesť ho pred prítomnými ako slávnostný prejav. Z môjho pohľadu zvíťazili všetci, ktorí mali odvahu a Olympiády zo SJL sa zúčastnili. Po zrátaní bodov za jednotlivé časti súťaže bolo výsledné poradie nasledovné:

      1.miesto: Viktória Maslenová (2.A)

      2.miesto : Dominika Tóthová (2.A)

      3.miesto: Lukáš Kozár (1.B)

      Všetkým blahoželáme a víťazke Viktórii Maslenovej želáme veľa úspechov  v krajskom kole Olympiády zo SJL.

    • Čertovsky dobrý Mikuláš na Animuse
     • Čertovsky dobrý Mikuláš na Animuse

     • Tak ako každý rok i tohto roku sme privítali na našej škole Mikuláša.

      Prišiel k nám s čertíkom, anjelikmi a veľkou mikulášskou nádielkou. Mikuláš so svojimi pomocníkmi navštívil každú triedu na škole, rozdal balíčky plné sladkostí a potom si so študentmi spoločne zaspieval koledu.

      Fotoalbum

     • Olympiáda ľudských práv

     • V stredu, 06. 12. 2017, v deň spomienky na sv. Mikuláša, dobrodinca, ľudomila, sa 45 žiakov zo všetkých ročníkov zapojilo pod vedením PaedDr. Ing. Petra Lenčéša, PhD. do školského kola 20. ročníka olympiády ľudských práv. Jej cieľom je „prispieť k ľudskoprávnemu vzdelávaniu, vzdelávaniu k demokratickému občianstvu, celkovej kultivácii poznatkov a postojov študujúcej mládeže a tým k posilňovaniu základných pilierov demokracie“.    

      Nosnou časťou školského kola olympiády ľudských práv bolo vypracovanie testu s 20-timi úlohami. Spomedzi všetkých zúčastnených žiakov najlepšie výsledky zaznamenali: Juraj Hrico (I. A), Nicolas Cintula (III. B), Tomáš Lopaška (III. B) a Zuzana Košťálová (IV. B).

      Každému zo 45-tich zainteresovaných žiakov vyslovujeme poďakovanie za ochotu i takýmto spôsobom podporiť povedomie v tak zásadnej oblasti, akou sú ľudské práva.

     • GENIUS MATEMATICUS

     • Milovníkov zaujímavých a netradičných úloh na poli matematiky z tried I. A a III. B nebolo nutné presviedčať, aby sa dňa 05. 12. 2017, pod vedením koordinátora PaedDr. Ing. Petra Lenčéša, PhD., zapojili do medzinárodnej matematickej súťaže GENIUS MATEMATICUS.

      Súťaž prebehla online. Žiaci zápolili s jednotlivými úlohami rozdelenými do štyroch kôl, pričom princíp zvyšujúcej sa náročnosti úloh so súvzťažným meraním času vytváral to správne napätie.

      Všetkým zainteresovaným žiakom patrí náš obdiv za ich ochotu zmerať si sily so silným súperom – matematikou a čeliť jej nástrahám zbraňami logického myslenia.

     • EXPERT geniality show

     • Aj žiaci SSOŠ Animus Nitra sa dňa 30. 11. 2017 pod vedením koordinátora PaedDr. Ing. Petra Lenčéša, PhD. zapojili do celoslovenskej vedomostnej súťaže žiakov základných a stredných škôl EXPERT geniality show.

      Súťažilo sa v témach „dejiny, udalosti, umenie“, „svetobežník“, „mozgolamy“, „Do you speak English?“ a „góly, body, sekundy“.  

      Zúčastneným „expertom“ zo všetkých štyroch ročníkov vyslovujeme uznanie za odvahu spoznať mieru svojich vedomostí a odhodlanie zabojovať o dobrú pozíciu v konkurencii naprieč celým Slovenskom.

     • Deň otvorených dverí

     • Vedenie SSOŠ ANIMUS Nitra Vás srdečne pozýva na Deň otvorených dverí, ktorý sa bude konať dňa 8.12.2017 (piatok) od 8:00, v hlavnej budove školy, na Levickej ceste 40.Tešíme sa na Vás.

    • Navždy sa zachová, v pamäti stužková...
     • Navždy sa zachová, v pamäti stužková...

     •  ... to sú slová známej slovenskej piesne, ktoré v sebe skrývajú naozaj veľkú životnú pravdu. Stužková znamená istý prelom, istý krok, ktorý nám dáva jasne najavo, že detské časy máme za sebou a realita dospelosti sa nezadržateľne blíži.

       V piatok 20. 10. 2017  sa študenti Súkromnej strednej odbornej školy Animus Nitra zúčastnili na slávnostnom podujatí odovzdávania zelených stužiek. Celá atmosféra stužkovej slávnosti bola vynikajúca, plná zábavy, dojatia, potleskov uznania a splnených snov.

     • Riaditeľské voľno

     • Riaditeľka SSOŠ Animus Nitra PaedDr. Zlatica Nagyová, MBA udeľuje žiakom školy riaditeľské voľno na deň 24.11.2017.

     • Rodičovské združenie

     • Dňa 10.10.2017 sa v čase od 15:30 hod. uskutoční rodičovské združenie v budove školy SSOŠ Animus v Nitre, na Levickej ceste 40.

     • Exkurzia v Univerzitnej knižnici UKF v Nitre

     • Dňa 16.11.2017 sa študenti 3.B triedy odbor: Informačné systémy a služby, zúčastnili exkurzie v univerzitnej knižnici UKF v Nitre. Mgr. Mária Synaková (spracovateľka) nás knižnicou sprevádzala a poskytla všetky odborné informácie. Univerzitná knižnica zabezpečuje bibliografickú registráciu publikačnej činnosti pedagogických a vedeckých pracovníkov, doktorandov UKF. Knižnično-informačné služby sú poskytované pedagogickým a vedeckým pracovníkom, doktorandom, študentom všetkých foriem štúdia a ostatnej odbornej verejnosti.

      Fotoalbum

     • BODY THE EXHIBITION

     • Dňa 28. septembra 2017 sa výber študentov zúčastnil svetoznámej výstavy Spoznajte tajomstvo vlastného tela „Body the exhibition“ v Bratislave. Videli sme 12 galérií, stovky exponátov, ktoré nám predstavili ľudské telo do posledného detailu.

     • Projekt digitálna garáž

     • Študenti 2.A3.A triedy v rámci predmetu Viac ako peniaze JA Slovensko a Aplikovaná ekonómia JA Slovensko pod vedením Ing. Edity Červenkovej, MBA a Ing. Tatiany Oravcovej, MBA  sa zúčastnili projektu Digitálna garáž, kde si zlepšili ich digitálne zručnosti, ktoré môžu využiť pre svoj kariérny aj osobný rozvoj. Naučili sa vyťažiť z dnešnej digitálnej doby čo najviac, študovali online, prostredníctvom video návodov a s použitím praktických príkladov. Za úspešne absolvovaný kurz získali certifikát.