• Turistika v okolí Zoborských vrchov

     • Študenti SSOŠ Animus využili pondelok 7. mája 2018 na športové aktivity. Od Liečebného ústavu začali spoločne postupovať pri Svoradov prameň. Na najbližšom rázcestí sa rozdelili na dve časti. Jedna skupinka sa vybrala na románsky kostolík sv. Michala Archanjela, ktorý je vidieť zo širokého okolia a vypína sa nad mestskou časťou Dražovce. Prechádzali hraničným pásmom lúk a lesov, vychutnávali si výhľady na okolie. Druhá skupinka postupovala smerom na Pyramídu. Blízky vrch Zobor, ktorý sa majestátne týči nad našou Nitričkou ponúka pri dobrej viditeľnosti rozhľad od maďarského Ostrihomu až po vrchy Pohronského Inovca a Sitno. Na vrchole Pyramídy sa okrem vysielača a pozostatkov nefunkčnej lanovky, nachádzajú aj  ruiny jedného zo siedmych millenárnych pomníkov, ktorý bol postavený v roku 1896 pri príležitosti osláv tisícročného trvania uhorského štátu. V roku 1921 bol pomník demolovaný legionármi. Fyzicky najzdatnejší študenti si posledný úsek trasy vybehli a zdolali vrchol približne za pol hodinku, zvyšok prišiel chvíľku po nich a mohli sa spoločne kochať krásami mesta. Pre veľké množstvo z nich, ako aj pre viacerých pedagógov, ktorí nepochádzajú z Nitry to bol prvý výstup na túto dominantu mesta. Krásne nenáročné túry obohatili nejedného študenta a už teraz sa tešíme, aké ďalšie aktivity nám naša škola a učitelia pripravia.

     • Mladý tvorca 2018

     • V dňoch 26.4.-27.4.2018 sme sa zúčastnili výstavy Mladý tvorca 2018 na Agrokomplexe v Nitre. Návštevníkov oslovil predovšetkým náš zaujímavo dekorovaný žlto-modrý stánok. Mali možnosť spoznať naše ponúkané študijné odbory. Návštevníci si tiež mohli pozrieť prácu s priemyselným robotom ABB a 3D tlačiarňou. V týchto dňoch sme sa všetci príjemne zabavili a urobili našej škole len to najlepšie meno.

     • Bankovníctvo očami odborníkov

     • Žiaci tried II. A a III. A sa vo štvrtok, 26. 04. 2018, zúčastnili besedy s riaditeľkami nitrianskych pobočiek Slovenskej sporiteľne, a. s. Záštitu nad podujatím prevzal zriaďovateľ a majiteľ školy, doc. Ing. Bohuslav Sýkora, CSc., a riaditeľka školy, PaedDr. Zlatica Nagyová, MBA.   

      Riaditeľky pobočiek odhalili našim žiakom riziká úverovej politiky, výhody sporenia a oboznámili ich s vybranými aspektmi bankovníctva a finančníctva. Žiaci tak mali možnosť doplniť svoje teoretické poznatky o praktické skúsenosti odborníkov, čo odráža podporu rozvoja finančnej gramotnosti.

     • „Čaká Slovensko klimatický zhon?“

     • Odpoveď i na túto otázku zaznela v rámci prednášok slovenských vedcov, ktorých sa 24. 04. 2018 na pôde SPU v Nitre zúčastnili aj žiaci našej školy (všetky triedy 1., 2. a 3. ročníka).

      Jedným z prednášajúcich bol Mgr. Jozef Pecho, PhD., meteorológ a klimatológ, zamestnanec SHMÚ v Nitre. Problematiku klimatickej zmeny uchopil veľmi názorne a primerane s ohľadom na laických poslucháčov.

      Účasťou na podujatí dostali žiaci príležitosť obohatiť sa o odborné poznatky a spoznať atmosféru univerzitných priestorov.

     • Riaditeľské voľno

     • Riaditeľka SSOŠ Animus Nitra, PaedDr. Zlatica Nagyová, MBA udeľuje dňa 30.4.2018 žiakom školy riaditeľské voľno z organizačných dôvodov.

     • Rodičovské združenie

     • Dňa 25.4.2018 sa v čase od 14:30 do 16:30 hod. uskutoční konzultačné rodičovské združenie v budove školy SSOŠ Animus v Nitre, na Levickej ceste 40. 

     • Stredoškolská odborná činnosť

     • Stredoškolská odborná činnosť je súťaž, ktorej sa naši žiaci zúčastňujú lebo chcú byť vždy o krok vpredu, ukázať svoju jedinečnosť, výnimočné schopnosti, talent a pracovitosť.

      Dňa 5.4.2018 sa uskutočnilo krajské kolo SOČ, na ktorom nás reprezentovali študentky Natália Stražancová z 2.A v súťažnom odbore Cestovný ruch, hotelierstvo a gastronómia a Kristína Dudášová z 2.A v súťažnom odbore Ekonomika a riadenie. Konzultantkou prác bola Ing. Tatiana Oravcová, MBA.

      Gratulujeme študentke Kristíne Dudášovej k získaniu tretieho miesta v krajskom kole Stredoškolskej odbornej činnosti!!!

     • Bankomat nápadov

     • Zúčastňujeme sa súťaže Bankomat nápadov, ktorú organizuje JA Slovensko, v programe JA Viac ako peniaze. Študentky Dominika TóthováSandra Maceková vytvorili tím Nitranky, Natália TothováSára Peťovská súťažia z tímom Chrenovčanky. Pracujeme v dvojčlenných tímoch a priniesli sme vlastné riešenie na zadanú tému, ktorá bola Finančný produkt a jeho marketingová kampaň. Cieľom súťaže je prebudiť kreativitu, inovatívne myslenie, rozvíjať samostatnú prácu a finančnú gramotnosť.

     • Lyžiarsky kurz 2018

     • V období od 18. do 22. marca 2018 sa žiaci tried I. A a I. B zúčastnili pod vedením Mgr. Tomáša ŽilkuMgr. Martina Šandrika na lyžiarskom kurze na Orave, v lyžiarskom stredisku Ski-Zábava Hruštín, ktorý je súčasťou pohoria Malá Fatra.

      Žiaci boli rozdelení do dvoch skupín podľa dosiaľ nadobudnutých lyžiarskych zručností. Vasiľovská hoľa, na ktorej je v prevádzke vlek, poskytovala dostatok športových príležitostí pre obe skupiny.

     • JA Veľtrh podnikateľských talentov 2018

     • Dňa 21. marca 2018 sa študenti JA firmy zúčastnili 23. ročníka súťaži podnikateľských nápadov pod záštitou prezidenta Slovenskej republiky v Avion Shopping Park Bratislava. Tento JA Veľtrh podnikateľských talentov je vyvrcholením celoročného úsilia študentov z celého Slovenska. Študenti sa predstavili s JA firmou Papkanye a to v zložení prezidentky JA firmy Ambry Abbatantuono, Sofii Michaličkovej, Rolanda Pesekyho a Romany Ivančíkovej. Odniesli si certifikát a množstvo nových poznatkov.

     • „Klokanili“ i naši žiaci

     • Dňa 19. 03. 2018 sa 22 nadšencov pre matematiku z jednotlivých tried zapojilo pod vedením učiteľa matematiky PaedDr. Ing. Petra Lenčéša, PhD. do najväčšej medzinárodnej matematickej súťaže na svete – Matematický klokan.

      Žiaci venovali „klokaneniu“ 60 minút. Po skončení zápolenia s 24 úlohami odchádzali bohatší o novú skúsenosť a povznesení dobrým pocitom zo zmysluplne využitého času.

      Všetkým našim „klokanistom“ ďakujeme za prejavené úsilie, konštruktívny prístup a tešíme sa na vyhodnotenie súťaže.

     • Riaditeľské voľno

     • Riaditeľka SSOŠ Animus Nitra, PaedDr. Zlatica Nagyová, MBA udeľuje dňa 14.3.2018 žiakom I. až III. ročníka riaditeľské voľno z dôvodu konania písomných maturitných skúšok.

     • Odborná exkurzia v bratislavskom závode Volkswagen

     • V pondelok 19. februára 2018 sa vybraní žiaci z odboru Informačné systémy a služby zúčastnili odbornej exkurzie v bratislavskom závode Volkswagen. Na začiatku sme boli kvôli bezpečnosti a predpisom rozdelení na dve skupiny. Každý z nás dostal pre lepšiu počuteľnosť slúchadlá. Sprievodca nás postupne oboznámil s históriou závodu, prebratím nemeckou spoločnosťou a na záver nám priblížil plánovanú výrobu nových modelov. Postupne sme prešli dve výrobné haly na montáž podvozkov a karosérií a videli sme dokonalý systém plný automatizácie a robotizácie výroby. Najdôležitejšiu činnosť, záverečnú kontrolu, však stále vykonáva človek. Videli sme, ako roboty veľmi uľahčujú prácu a pracovné miesta, ktoré boli v minulosti obsadené iba mužmi dokážu bez problémov zvládať aj ženy. Exkurzia bola veľmi poučná a pre mnohých z nás bola veľkým zážitkom

     • Olympiáda v ruskom jazyku

     • Nositeľom veľkého úspechu a dôstojnej reprezentácie SSOŠ Animus Nitra sa stal žiak Adam Horník (trieda III. A), ktorý sa po zvládnutí školského kola Olympiády v ruskom jazyku umiestnil v jej krajskom kole konanom dňa 15. 02. 2018 na pôde Gymnázia, Ul. M. R. Štefánika 16 v Nových Zámkoch, na prvej pozícii.
       

      Náš žiak Adam Horník, víťaz krajského kola Olympiády v ruskom jazyku, tak pod vedením Mgr. Simony Otrasovej, DiS. art. dostal príležitosť reprezentovať SSOŠ Animus Nitra v celoštátnom kole Olympiády v ruskom jazyku, ktoré sa uskutoční v apríli 2018.

      Adamovi prajeme dostatok energie a chuti k príprave na celoštátne kolo Olympiády v ruskom jazyku a vyučujúcej ruského jazyka, Mgr. Simone Otrasovej, DiS. art., radosť z ovocia dobre odvedenej práce.

     • Exkurzia hotelových ubytovaní v Nitre

     • Študenti prvého a druhého ročníka odboru MRCR mali príležitosť dňa 5. februára 2018 mapovať hotelové ubytovania v Nitre. Na porovnanie Hotel Mikado katregória 4 hviezdičky ako kongresový hotel a Hotel H11- boutiqe hotel. 

      Ďakujeme za odborný výklad a sprevádzanie odbornému personálu z hotela Mikado Ing. Anna Labošová (majiteľka hotela) a za Hotel H11 Ing.Miloslav Dinja (gemerálny manažér)

      Fotoalbum

     • Rodičovské združenie

     • Dňa 16.1.2018 sa v čase od 14:30 do 16:30 hod. uskutoční konzultačné rodičovské združenie v budove školy SSOŠ Animus v Nitre, na Levickej ceste 40. 

     • Deň otvorených dverí 2017

     • Dňa 8.12.2017 sa na SSOŠ Animus v Nitre uskutočnil Deň otvorených dverí. Zúčastnilo sa ho veľké množstvo žiakov deviateho ročníka zo základných škôl. Prekvapila nás aj vysoká účasť rodičov, ktorí sa zaujímali o možnosti štúdia svojich detí. V rámci prezentácie sa predstavili všetky študijné odbory a vyučovacie jazyky formou rôznych aktivít.

      Vrámci dňa otvorených dverí sa uskutočnilo losovanie o hodnotné ceny, do losovania boli zaradení všetci žiaci, ktorí sa zúčastnili DOD a vyplnili anketový lístok.

      výhercovia:

      Luka Markovič, ZŠ Mojmírovce

      David Findor, ZŠ Benkova

      Eva Ešmirová, ZŠ Alekšince

      výhercovia týchto cien sa môžu pre ne zastaviť u riaditeľky školy v budove SSOŠ Animus v čase od 8:00 do 14:00 hod., najneskôr do 21.12.2017.

      Ďakujeme za Vašu účasť a veríme, že sa Vám na našej škole páčilo. Tešíme sa na Vás v ďalšom školskom roku.

     • Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry

     • Žiaci a žiačky, ktorí majú pozitívny vzťah k svojmu materinskému jazyku, sa 7.decembra 2017 zúčastnili školského kola Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. Olympiádu organizačne pripravila vyučujúca  SJL Mgr. Magdaléna Zimová a riaditeľka školy Mgr. Zlatica Nagyová, MBA.

      Súťaž sa skladala z troch častí. V prvej časti súťažiaci riešili test, ktorý obsahoval úlohy na čítanie s porozumením, ale prevetral aj vedomosti žiakov z fonetiky, lexikológie, morfológie a syntaxe. V druhej časti mali žiaci možnosť prejaviť svoje schopnosti pri transformácii textu a tretia časť Olympiády zo SJL bola najnáročnejšia, žiaci mali vytvoriť vlastný text a predniesť ho pred prítomnými ako slávnostný prejav. Z môjho pohľadu zvíťazili všetci, ktorí mali odvahu a Olympiády zo SJL sa zúčastnili. Po zrátaní bodov za jednotlivé časti súťaže bolo výsledné poradie nasledovné:

      1.miesto: Viktória Maslenová (2.A)

      2.miesto : Dominika Tóthová (2.A)

      3.miesto: Lukáš Kozár (1.B)

      Všetkým blahoželáme a víťazke Viktórii Maslenovej želáme veľa úspechov  v krajskom kole Olympiády zo SJL.

    • Čertovsky dobrý Mikuláš na Animuse
     • Čertovsky dobrý Mikuláš na Animuse

     • Tak ako každý rok i tohto roku sme privítali na našej škole Mikuláša.

      Prišiel k nám s čertíkom, anjelikmi a veľkou mikulášskou nádielkou. Mikuláš so svojimi pomocníkmi navštívil každú triedu na škole, rozdal balíčky plné sladkostí a potom si so študentmi spoločne zaspieval koledu.

      Fotoalbum

  • Kontakty

   • Súkromná stredná odborná škola Animus Nitra
   • Akademická 4, 949 01 Nitra
   • Riaditeľ: PaedDr. Zlatica. Nagyová, MBA, tel: +421 903 702 930 email: riaditelka@animus.sk Sekretariát: tel: +421 903 446 185 Výchovný poradca: Mgr. Margita Jedličková email: jedlickova.vychovna@gmail.com Technik, administrátor: Mgr. Omar Al-Shantir, PhD. email: admin@animus.sk
   • CVA Animus s.r.o., Akademická 4, 949 01 Nitra doc. Ing. B. Sýkora, CSc.
   • +421 903 446 185
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje