• Majstrovstvá okresu v cezpoľnom behu

     • Vo štvrtok 27. 9. 2018 sa konalo okresné kolo v cezpoľnom behu žiakov stredných škôl. Našu školu mal pôvodne reprezentovať trojčlenný tím. V poslednom momente sa bohužiaľ zranili naši nádejní futbalisti (Roman Fazekaš a Martin Balaj) na poslednom tréningu, a tak naše farby hájil jediný zástupca Lukáš Kozár z II.B. Medzi 41 pretekármi, poväčšine atlétov a ligových futbalistov statočne bojoval a umiestnil sa v strede štartového poľa. Pevne veríme, že v ďalších súťažiach budeme bojovať v plnej zostave a budú sa nám vyhýbať zranenia.

    • Exkurzia – Štátny zámok Lednice
     • Exkurzia – Štátny zámok Lednice

     • Výber zážitkov a poznaniachtivých dievčat a chlapcov z tried 1., 2. a 3. ročníka spolu s pani riaditeľkou PaedDr. Zlaticou Nagyovou, MBA a profesormi Ing. Tatianou Oravcovou, MBA, Mgr. Margitou JedličkovouRNDr. PaedDr. Ing. Petrom Lenčéšom, PhD. mal možnosť v stredu, 25. 09. 2018, pookriať v malebnom okolí zámku v českých Ledniciach a v jeho interiéroch precítiť dobovú atmosféru unášajúcu človeka späť, do čias minulých.

       

      Štátny zámok Lednice patrí k najnavštevovanejším pamiatkam v Českej republike. Novogotická prestavba v 19. storočí z neho vytvorila romantické sídlo obklopené jedným z najväčších európskych parkov. Mimo starostlivo pestovanej flóry návštevník v tomto parku nájde palmový skleník, rímsky akvadukt či rozhľadňu Minaret.

       

      Súčasťou exkurzie bola i plavba loďou zákutiami zámockého parku až k rozhľadni Minaret. Plavbu vhodne dopĺňal výklad sprievodcu o histórii a zaujímavostiach zámku.

     • GAUDEAMUS SLOVAKIA 2018

     • Vo štvrtok, 27. septembra 2018, sa študenti tried III. A a III. B pod vedením Ing. Tatiany Oravcovej, MBAIng. Jozefa Bačíka, MBA zúčastnili Európskeho veľtrhu pomaturitného a celoživotného vzdelávania Gaudeamus Slovakia, ktorý sa tradične konal na výstavisku Agrokomplex v Nitre.

      Veľtrh bol prvou príležitosťou pre študentov zoznámiť sa s rozsiahlou ponukou štúdia po maturite a osobne sa stretnúť so zástupcami slovenských aj zahraničných univerzít a vysokých škôl.

     • Návšteva Krajskej knižnice Karola Kmeťku

     • Myslím si a určite nielen ja, že kniha zohráva určite veľkú úlohu v živote každého z nás. No viete si predstaviť život bez knihy? Asi nie. Samozrejme, pre každého človeka však kniha znamená niečo iné. Niektorí ľudia by povedali, že sú to len listy papiera s množstvom textu zviazané do jedného celku. Určite by sme len takto knihu nemali vnímať, ale mali by sme v nej hľadať niečo viac. Existujú rôzne druhy kníh, z ktorých si každý čitateľ nájde práve tie, ktoré sú mu najbližšie. Či sú to už knihy, z ktorých sa chceme niečo zaujímavé dozvedieť alebo pre zábavu a oddych. Zaujímavé informácie sme sa dozvedeli dňa 19.9.2018 na návšteve Krajskej knižnice Karola Kmeťku v Nitre. Knižnicu navštívili žiaci prvého ročníka pod vedením ich triednej učiteľky Mgr.Zimovej.

     • Aj naši žiaci sa zapojili do zbierky Biela pastelka

     • Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska – občianske združenie, ktorého členmi sú ľudia so zrakovým postihnutím – je organizátorom verejnej zbierky Biela pastelka, do ktorej sa dňa 21. 09. 2018 aktívne zapojili i naši žiaci (výber z tried III.A a III.B).

       

      Participáciu našich žiakov na realizácii akcie zabezpečovala výchovná poradkyňa Mgr. Margita Jedličková.

       

      Za spoluúčasť na organizačnom zabezpečení dobročinnej akcie ako i za početné peňažné príspevky vyslovujeme našim žiakom uznanie.  

     • V objatí Zoborského jazierka...

     • Žiaci 3. ročníka v stredu, 19. 09. 2018, svojou troškou prispeli k Európskemu týždňu mobility, keď v zmysle jeho tohtoročného hesla „Kombinuj a choď“ skombinovali svoju vôľu učiniť za dosť povinnému účelovému cvičeniu a svoju chuť spoznávať miesta tak blízke, no súčasne tak vzdialené.

      Jedným z takýchto miest je i Zoborské jazierko, pozostatok niekdajšieho kameňolomu. Jazierko, vďaka svojej diskrétnej lokalizácii, je tajomstvom i nejednému Nitranovi, našich žiakov nevynímajúc.

      Putovaním za jazierkom a aktivitami zameranými na ochranu života a zdravia sprevádzala žiakov profesorka Renáta Hadásová a profesor Peter Lenčéš.

     • Rodičovské združenie

     • Dňa 14.09.2018 sa v čase od 15:00 hod. uskutoční rodičovské združenie v budove školy SSOŠ Animus v Nitre, na Levickej ceste 40.

     • Slávnostné ukončenie šk. vyučovania v šk. roku 2017/2018

     • V piatok, 29. júna 2018, sa v areáli SSOŠ Animus Nitra konal akt slávnostného ukončenia šk. vyučovania v šk. roku 2017/2018.

      Udalosť sa realizovala v prítomnosti vedenia školy – jej zriaďovateľa a majiteľa doc. Ing. Bohuslava Sýkoru, CSc., riaditeľa PaedDr. Zlatici Nagyovej, MBA a zástupcu riaditeľa Ing. Edity Červenkovej, MBA – a tiež členov pedagogického zboru a žiakov 1., 2. a 3. ročníka.

      Nosnými časťami programu boli príhovor riaditeľa školyocenenie vybraných žiakov z jednotlivých tried (za správanie, prospech, dochádzku alebo reprezentáciu školy) ako i ocenenie troch tried (za správanie, prospech, dochádzku a podieľanie sa na realizácii školských akcií).

      Žiakom počas letných prázdnin prajeme mnoho zmysluplných zážitkov a pedagógom v rámci dní voľna zaslúžený odpočinok a načerpanie energie do nového šk. roka 2018/2019.

       

      Prehľad ocenených žiakov a tried

       

      Najlepšia trieda školy:

      • 1. miesto: trieda III. B (tr. učiteľ: Mgr. Margita Jedličková)
      • 2. miesto: trieda I. A (tr. učiteľ: PaedDr. Ing. Peter Lenčéš, PhD.)
      • 3. miesto: trieda II. A (tr. učiteľ: Ing. Tatiana Oravcová, MBA)

       

      Najlepší žiaci školy:

      • Dominika Tóthová z triedy II. A
      • Gabriel Ďurovka z triedy II. B
      • Vanessa Púchovská z triedy I. A

       

      Najlepší žiaci v triedach:

      • z triedy I. A: Katarína Dömöšová, Melisa Kisová, Samuel Brhlík
      • z triedy I. B: Vanessa Stehlíková, Andrej Veselý, Patrik Oláh
      • z triedy II. A: Natália Tóthová, Sára Peťovská, Adam Monozlay
      • z triedy II. B: Samuel Hronský, Martin Malagyi, Adam Kováč
      • z triedy III. A: Patrícia Nagyová, Dušana Černáková, Barbora Petrová
      • z triedy III. B: Štefan Rácz, Tomáš Reha, Arnold Bagala


       


       

       

     • Exkurzia do Zoologickej záhrady v Zlíne

     • Výber žiakov z jednotlivých tried spolu s pani riaditeľkou a prof. Jedličkovou, Oravcovou a Lenčéšom absolvoval 07. 06. 2018 exkurziu do Zoologickej záhrady v Zlíne.

      Účastníci exkurzie sa najskôr oboznámili so špecifickou architektúrou Baťovho mesta. Cieľom návštevy Zlína bola miestna ZOO, jedno z najkrajších miest Moravy. Návštevníci tu majú možnosť vidieť zvieratá všetkých kontinentov v prírodnom bioparku s voľným výbehom. V areáli ZOO je situovaný zámok Lešná, ktorý patrí k najmladším šľachtickým sídlam na Morave. Jeho prehliadka bola zavŕšením exkurzie.   

     • Slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení

     • V stredu, 30. mája 2018 o 10.00 hod., sa v reprezentačných priestoroch Študentského domova UKF v Nitre konal slávnostný akt odovzdávania maturitných vysvedčení.

      Úspešní absolventi štúdia na SSOŠ Animus Nitra si vysvedčenia prevzali z rúk riaditeľky školy PaedDr. Zlatice Nagyovej, MBA a ich triednych učiteľov – Ing. Tatiany Oravcovej, MBAMgr. Tomáša Žilku.

      Prítomným sa prihovorila riaditeľka školy. Vo svojom príhovore okrem iného poukázala na maturitné vysvedčenie ako na doklad nadobudnutých vedomostí, osvojených schopností a úsilia vynaloženého absolventmi počas štúdia. Všetkým absolventom vyslovila uznanie za zdarené zavŕšenie ich pôsobenia na SSOŠ Animus Nitra a popriala im mnoho úspechov na poli osobného a profesijného života.

      Odchádzajúci žiaci, v zastúpení Gabrielou Bednárovou, v záverečnej fáze podujatia odovzdali pomyselnú štafetu mladším žiakom, v zastúpení Kristínou Dudášovou

     • Aj naši žiaci sa zapojili do zbierky Deň úsmevu 2018

     • Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar vyjadrila poďakovanie SSOŠ Animus Nitra a výberu jej žiakov za zapojenie sa do celoslovenskej zbierky Deň úsmevu 2018. Zbierka sa realizovala v období od 12. mája do 25. mája 2018.

       

      Participáciu našich žiakov na realizácii akcie zabezpečovala výchovná poradkyňa Mgr. Margita Jedličková.  

       

      Za spoluúčasť na organizačnom zabezpečení dobročinnej akcie vyslovujeme našim žiakom uznanie.    

     • Slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení

     • V stredu, 30.05.2018, o 10:00 hod. sa v priestoroch Študentského domova UKF Nitra na ul. Boženy Slančíkovej 1 uskutoční slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení. Prosíme maturantov, aby prišli v slávnostnom oblečení o hodinu skôr tj. o 9:00 za účelom nácviku. 

     • Slávnostná rozlúčka s maturantami

     • V piatok, 11. mája 2018, zatvorili za sebou pomyselné brány školy naši maturanti. Slávnostného aktu rozlúčky sa zúčastnili všetci žiaci školy vrátane jej vedenia a pedagogických i nepedagogických zamestnancov. Odchádzajúcim maturantom popriali čo najúspešnejšie zvládnutie maturitných skúšok a veľa šťastia v živote.

     • 15. výročie založenia Súkromnej strednej odbornej školy Animus Nitra

     • 10. mája 2018 si vedenie a zamestnanci SSOŠ Animus Nitra pripomenuli 15. výročie jej založenia.  

      Slávnostný akt prebehol v dôstojných priestoroch známeho zoborského penziónu. Zriaďovateľ a majiteľ školy doc. Ing. Bohuslav Sýkora, CSc. a jej riaditeľka PaedDr. Zlatica Nagyová, MBA privítali vzácnych hostí, medzi nimi i primátora Nitry, doc. Ing. Jozefa Dvonča, CSc.

      Prítomným pedagogickým i nepedagogickým zamestnancom školy a predstaviteľom orgánov štátnej a verejnej správy sa prihovoril tvorca SSOŠ Animus Nitra, doc. Ing. Bohuslav Sýkora, CSc. Pán docent vyjadril presvedčenie, že škola „bude v horizonte blízkej i vzdialenej budúcnosti aj naďalej efektívne participovať na príprave mladých ľudí pre potreby spoločnosti a pracovného trhu“. V závere svojej reči sa poďakoval riaditeľke školy, jej zástupkyni, pedagogickým i nepedagogickým zamestnancom a predstaviteľom orgánov štátnej a verejnej správy za prácu, ktorou prispeli k skutočnosti, že SSOŠ Animus Nitra si v konkurenčnom prostredí stredných škôl vybudovala pevnú pozíciu.    

      Program slávnostného aktu dopĺňal pôsobivý spev žiačky IV. A triedy, Lenky Holíkovej, a bývalej žiačky, speváčky Alenky Valentínyovej. Slávnosť otvorila žiačka IV. A triedy Michaela Audyová básňou od Jána Amosa Komenského.

      Škole, jej osadenstvu a žiakom prajeme, aby napĺňala myšlienku „vzdelanie je cesta k úspechu“.  

  • Kontakty

   • Súkromná stredná odborná škola Animus Nitra
   • Akademická 4, 949 01 Nitra
   • Riaditeľ: PaedDr. Zlatica. Nagyová, MBA, tel: +421 903 702 930 email: riaditelka@animus.sk Sekretariát: tel: +421 903 446 185 Výchovný poradca: Mgr. Margita Jedličková email: jedlickova.vychovna@gmail.com Technik, administrátor: Mgr. Omar Al-Shantir, PhD. email: admin@animus.sk
   • CVA Animus s.r.o., Akademická 4, 949 01 Nitra doc. Ing. B. Sýkora, CSc.
   • +421 903 446 185
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje