• Druhé kolo prijímacieho konania

     • Dňa 18.6.2019 sa uskutoční druhé kolo prijímacieho konania. Zákonní zástupcovia so žiakmi dostavte sa na prijímacie konanie o 8:00 hod. na SSOŠ Animus, Levická cesta 40, 94901 Nitra

     • Bankári do škôl

     • Dňa 6.6.2019 sa zúčastnili Katarína Dömöšová, Vivien Částa, Patrícia Jankušíková z triedy 2.A pod vedením Ing. Tatiany Oravcovej, MBA školenia Bankári do škôl, ktorý organizovala JA Slovensko v spolupráci so City Foundation v Bratislave.

      Študenti mali možnosť získať viac informácií o firemnom plánovaní a projektovom manažmente.

     • Slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení

     • V utorok, 28. mája 2019 o 10.00 hod., sa v reprezentačných priestoroch Študentského domova UKF v Nitre konal slávnostný akt odovzdávania maturitných vysvedčení.

      Úspešní absolventi štúdia na SSOŠ Animus Nitra si vysvedčenia prevzali z rúk riaditeľky školy PaedDr. Zlatice Nagyovej, MBA a ich triednych učiteľov – Mgr. Margity Jedličkovej a Ing. Jozefa Bačíka, MBA. Slávnostnému aktu predsedal zriaďovateľ a majiteľ školy, doc. Ing. Bohuslav Sýkora, CSc., jeho organizáciu zabezpečila Ing. Tatiana Oravcová, MBA a moderátorským slovom ho sprevádzal RNDr. PaedDr. Ing. Peter Lenčéš, PhD.

      Prítomným sa prihovorila riaditeľka školy. Vo svojom prejave okrem iného poukázala na maturitné vysvedčenie ako na doklad nadobudnutých vedomostí, osvojených schopností a úsilia vynaloženého absolventmi počas štúdia. Všetkým absolventom vyslovila uznanie za zdarené zavŕšenie ich pôsobenia na SSOŠ Animus Nitra a popriala im mnoho úspechov na poli osobného a profesijného života.

      Odchádzajúci žiaci, v zastúpení Nicolasom Cintulom, v záverečnej fáze podujatia odovzdali pomyselnú štafetu mladším žiakom, v zastúpení Denisou Procháczkovou

     • Športový deň

     • V stredu 22.5. sa študenti prvého a druhého ročníka zúčastnili športového dňa. V športovej hale SPU nastúpili na futsalový zápas prváci proti druhákom. Zo začiatku sa lepšie darilo mladším futbalistom, ktorí zaskočili druhákov a udávali tempo zápasu. Potom sa karta obrátila, druháci sa začali výraznejšie presadzovať a napokon dotiahli zápas do víťazného konca. Druhá časť študentov sa oboznámila s netradičným športom, ktorý na našej škole funguje v rámci krúžku, korfbalom. Najskôr prevládala u žiakov nervozita a mysleli si, že korfbalový kôš nikdy netrafia, ale nakoniec odohrali veľmi pekné zápasy a najšikovnejší boli pozvaní na tréning Korfbalového klubu SPU Nitra

     • Aj naši žiaci sa zapojili do zbierky Deň Úsmevu 2019

     • Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar prijala záujem SSOŠ Animus Nitra a výberu jej žiakov o zapojenie sa do verejnej finančnej zbierky Deň úsmevu 2019. Zbierka sa realizuje v období od 12. mája do 25. mája 2019.  Naši žiaci zbierku podporili i aktívnou účasťou na jej realizácii v uliciach Nitry.

      Participáciu našich žiakov na akcii zabezpečovala výchovná poradkyňa Mgr. Margita Jedličková.  

      Za spoluúčasť na dobročinnej akcii vyslovujeme našim žiakom uznanie. Ide o žiakov triedy III. A, menovite: Natália Tóthová, Dominika Tóthová, Sára Peťovská, Sandra Maceková, Matej Maťo, Natália Stražancová, Andreas Halaj, Bibiána Blahová, Dominika Lӧbbová. 

     • Prijímacie konanie

     • Dňa 16.5.2019 sa uskutoční druhý termín prijímacieho konania. Zákonní zástupcovia so žiakmi dostavte sa na prijímacie konanie o 8:00 hod. na SSOŠ Animus, Levická cesta 40, 94901 Nitra

     • Exkurzia: Seegrotte – najväčšie európske podzemné jazero

     • Na juhu Dolného Rakúska, neďaleko Viedne, sa nachádza jedna z najimpozantnejších prírodných atrakcií sveta, jazerná jaskyňa Seegrotte.

      Priestory jaskyne ako i v jej útrobách lokalizované jazero navštívil vo štvrtok, 25. 04. 2019, výber žiakov, záujemcov o spoznávanie prírodných krás, z jednotlivých tried. Títo mali možnosť v sprievode pani riaditeľky PaedDr. Zlatici Nagyovej, MBA, organizátorky exkurzie Ing. Tatiany Oravcovej, MBA, výchovnej poradkyne Mgr. Margity Jedličkovej a profesora RNDr. PaedDr. Ing. Petra Lenčéša, PhD. možnosť bytostne – plavbou loďou s výkladom sprievodcu – poňať históriu najväčšieho európskeho podzemného jazera.    

      Zo spektra zaujímavých informácií účastníkov exkurzie oslovila zvlášť skutočnosť, že počas druhej svetovej vojny bola jaskyňa zabavená armádou a štátna továreň Heinkel využívala dlhé chodby na výrobu lietadiel, pretože podzemné priestory zaručovali spoľahlivú ochranu pred bombardovaním. Pracovalo tu 2000 robotníkov a boli tu vyrobené prvé stíhačky s tryskovým pohonom na svete (model a časti lietadla HE 162 sú v Seegrotte dokonca vystavené). Po vojne bola baňa Seegrotte znovu sprístupnená verejnosti.

     • Timea Sujová tretia vo vrhu guľou

     • V utorok sa na atletickom štadióne Stavbár konali majstrovstvá nitrianskeho okresu a kraja žiakov a žiačok stredných škôl. SSOŠ Animus reprezentovala necelá desiatka športovcov, ktorí súperi s pretekármi ostatných škôl, medzi ktorými sa objavili aj niekoľkí juniorskí reprezentanti Slovenska. Obsadili sme bežecké disciplíny do 100, 200, 400 aj 3000m, chlapci skákali do diaľky a dievčatá vrhali guľou. Práve v tejto disciplíne sa nám podaril najväčší úspech, keď sa Timea Sujová (II.A), inak volejbalistka 

     • Mystery shoping, okamžitý feedback

     • Dňa 17.4.2019 študenti druhého ročníka odboru Manažment regionálneho cestovného ruchu hodnotili počas dopoludnia prevádzky odbytových stredísk. Služby v určených prevádzkach  porovnávali s konkurenciou, Sledovali obsluhu, spätnú väzbu, následne  podávali návrhy na zlepšenie. Ďalším krokom bol predstieraný nákup produktu cestovného ruchu, konkrétne konzultácia v cestovnej kancelárii. Predstieraný nákup v CK Hydrotour, Koala Tour. Ďalším krokom bude zhodnotenie, analýza na hodine marketingu a manažmentu.

     • Matematický klokan - výsledky

     • Spoločnosť Talentída, n. o., organizátor súťaží pre žiakov základných a stredných škôl, zverejnila výsledky medzinárodnej žiackej súťaže Matematický klokan, do ktorej sa dňa 21. 03. 2019 pod vedením učiteľa RNDr. PaedDr. Ing. Petra Lenčéša, PhD. zapojilo 15 našich žiakov z jednotlivých tried. Žiaci „klokanili“ v dvoch kategóriách – kadeti (prváci a druháci) a juniori (tretiaci a štvrtáci).

      Najvyššie skóre spomedzi zúčastnených žiakov dosiahli:

      1. miestoFinta, Tomáš (trieda I. B) – 55,0 % – *63.5 %,

      2. miestoUžovič, Filip (trieda II. A) – 50,8 % – *53,2 %,

      3. miestoMarkovič, Luka (trieda I. B) – 46,7 % – *42,0 %,

      4. miestoKozár, Lukáš (trieda II. B) – 42,5 % – *30,9 %,

      5. miestoÁcs, Matúš (trieda III. B) – 33,3 % – *33,3 %.

      * percentuálny podiel žiakov v rámci SR, ktorí mali vo svojej kategórii menej bodov než daný žiak

      Všetkým zainteresovaným „klokanistom“ vyslovujeme uznanie za prejavené úsilie a tým najúspešnejším blahoželáme k úspechu.

     • JA Veľtrh podnikateľských talentov 2019

     • Dňa 9. apríla 2019 sa študenti JA firmy zúčastnili 24. Ročníka súťaži podnikateľských nápadov pod záštitou prezidenta Slovenskej republiky v Avion Shopping Park Bratislava. Tento JA Veľtrh podnikateľských talentov je vyvrcholením celoročného úsilia z celého Slovenska. Študenti sa predstavili s JA firmou BANANA a to v zložení prezidentky JA Firmy Kristíny Dudášovej, viceprezidentky výroby Dominiky Löbbovej a viceprezidentky marketingu Bibiány Blahovej pod vedením Ing. Tatiany Oravcovej, MBA. Odniesli si certifikát a množstvo nových poznatkov.

       

     • Exkurzia - Nitriansky hrad

     • Študenti prvého ročníka sa v rámci predmetov geografia a geografia cestovného ruchu zúčastnili prehliadky Horného mesta a Nitrianskeho hradu. Pod vedením RNDr. Tomáša Sonnenscheina sa dozvedeli zaujímavosti z histórie mesta. Keďže veľa z nich nepochádza priamo z Nitry, pre mnohých to bola prvá návšteva tejto dominanty mesta pod Zoborom. Spoznávali krásy historických pamätihodností, kochali sa nádhernými výhľadmi na všetky svetové strany. Hovorí sa, že Nitra, je podobne ako Rím postavená na siedmych kopcoch. Čaro nitrianskych pahorkov ohúrilo nejedného študenta a mnohí neodolali a dotykom palca na nohe Corgoňa si podľa legendy zaželali šťastie, ktoré by ich malo sprevádzať počas štúdia na našej škole. 

     • Úspech na regionálnom kole súťaže Hviezdoslavov Kubín

     • Hviezdoslavov Kubín pozná asi každý. Príprava na túto najstaršiu a najprestížnejšiu súťaž v oblasti umeleckého prednesu na Slovensku je niekedy naozaj náročná. Hlavne, ak máme zaujať niečím vhodným, niečím novým a zaujímavým. Nás na tejto súťaži reprezentovali naše dve dievčatá a to Vanesska Stehlíková z II.B s prózou a Sofia Michaličková zo IV.A s poéziou. Obe dievčatá sa veľmi dobre popasovali so svojím ukážkami a predviedli svoj talent. Naša Sofia na tejto súťaži zožala úspech pred porotou a získala krásne tretie miesto. Za toto umiestnenie jej srdečne blahoželáme. Konkurencia bola naozaj veľká, nakoľko sa na tejto súťaži stretli najlepší recitátori z okresov Nitra, Zlaté Moravce a Šaľa. Preto na naše dievčatá môžeme byť právom hrdí. Mgr. Zimová

    • Stredoškolská odborná činnosť
     • Stredoškolská odborná činnosť

     • Stredoškolská odborná činnosť je súťaž, ktorej sa naši žiaci zúčastňujú lebo chcú byť vždy o krok vpredu, ukázať svoju jedinečnosť, výnimočné schopnosti, talent a pracovitosť.

      Dňa 27.3.2019 sa uskutočnilo krajské kolo Stredoškolskej odbornej činnosti, na ktorom nás veľmi úspešne reprezentovali  a získali 3. miesto študentky Viktória Maslenová 3.A v súťažnom odbore Hotelierstvo, gastronómia a cestovný ruch a Kristína Dudášová 3.A v súťažnom odbore Ekonomika a riadenie. Konzultantkou prác bola Ing. Tatiana Oravcová, MBA.

     • Futbalový turnaj žiakov

     • Na Deň učiteľov sa uskutočnila základná skupina futbalového turnaja žiakov stredných škôl. Naši chlapci pod vedením RNDr. Tomáša Sonnenscheina nastúpili na prvý zápas proti Strednej športovej škole. Náš súper išiel v prvom polčase do vedenia peknou strelou spoza šestnástky. V druhom polčase za Animus vyrovnával krížnou strelou Martin Balaj. Oba tímy nevyužili niekoľko pekných príležitostí a zápas sa skončil remízou 1:1. Druhý zápas proti SSOŠ polytechnickej nezačali naši hráči najlepšie. Súper v úvodnom tlaku využil po našich chybách dve svoje šance a ujal sa zaslúženého vedenia. Naši chlapci svoje šance nepremenili a tak súper po obrátke trestal ešte jedným gólom. Posledný zápas proti SOŠ GaCR sa z dôvodu vážneho zranenia súperovho brankára v predchádzajúcom zápase neuskutočnil. Náš tím skončil v skupine na treťom mieste a do ďalších bojov nepostúpil.

      SSOŠ Animus: Peter Opold (III.B) - Lukáš Kelemen (IV.A), Martin Michalčík, Peter Beňačka (obaja IV.B), Martin Hajabács (III.B) - Lukáš Kozár, Patrik Oláh (obaja II.B), Samuel Török (II.A), Tomáš Reha (IV.B) - Ali Smaali, Martin Balaj (obaja II.A)

      Náhradníci: Adrián Hörik, Róbert Baláži (obaja IV.A), Boris Rosíval (IV.B) a Dávid Jakubkovič (I.B)

     • Opäť sa „klokanilo“...

     • Vo štvrtok, 21. 03. 2019, sa 15 nadšencov pre matematiku z jednotlivých tried zapojilo pod vedením svojho učiteľa RNDr. PaedDr. Ing. Petra Lenčéša, PhD. do najväčšej medzinárodnej matematickej súťaže na svete – Matematický klokan.

      Žiaci venovali „klokaneniu“ 60 minút. Po skončení zápolenia s 24 úlohami odchádzali bohatší o novú skúsenosť a povznesení dobrým pocitom zo zmysluplne využitého času.

      Všetkým našim „klokanistom“ ďakujeme za prejavené úsilie, konštruktívny prístup a tešíme sa na vyhodnotenie súťaže.