• Olympiáda z ruského jazyka

     • Olympiády z ruského jazyka sa zúčastnilo dňa 11.11.2019 12 detí z prvého až tretieho ročníka. Žiaci prejavili svoje celkom pekné vedomosti z písomnej a ústnej časti, v počúvaní s porozumením, čítaní s porozumením, v teste z kulturológie a dialógu s učiteľom. 

      I. miesto - Patrik Deváth - III.A

      II. miesto - Marcel Novák - II.A

      III. miesto - Liliana Penzešová - I.A

      IV. miesto - Dávid Hofer - II.A

      Srdečne blahoželáme!

     • Olympiáda v nemeckom jazyku

     • Dňa 11.11.2019 sa konalo školské kolo olympiády v nemeckom jazyku. Zúčastnilo sa ho 19 žiakov. Súťaž pozostávala z písomnej časti a ústnej časti. Do ústnej časti postúpilo 8 žiakov. Na prvom mieste sa umiestnil žiak III. A triedy Samuel Török, na druhom mieste, žiak II. B Matúš Pohanka a na treťom mieste žiačka II. A triedy Michaela Minariková. Srdečne blahoželáme! 

     • Informatická súťaž iBobor

     • Počas tohto týždňa sa na školách na Slovensku uskutočnila informatická súťaž iBobor. Stredné školy sú zahrnuté v kategóriách Junior a Senior. Kategóriu Senior riešili študenti 3. a 4. ročníka. Najúspešnejším riešiteľom medzi chlapcami bol Juraj Hrico z III.A, za ktorým nasledovali Marek Bojda a Adam Kováč, obaja zo IV.B. Medzi dievčatami sa najviac darilo Simone Holecovej z III.B, pred Vivien Častou a Petrou Velčickou, obe III.A. Kategórie Senior sa zúčastnilo 19 študentov našej školy. 
       

      21 žiakov z prvého a druhého ročníka sa zapojilo do kategórie Junior. Najlepším riešiteľom, ktorý v počte bodov predstihol aj svojich starších kolegov bol Dominik Kováč z II.A, za ním nasledovali Jakub Kaderábek z II.B a Patrik Žák z I.A. Medzi dievčatami sa najviac darilo Paulínke Bukovskej z II.A, pred Vanessou Hajdukovou z I.A

      Úspešným riešiteľom srdečne blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu našej školy.  

     • Olympiáda z anglického jazyka

     • Dňa 12.11. 2019 sa konalo školské kolo olympiády v anglickom jazyku. Olympiáda pozostávala z písomnej a ústnej časti. Písomná časť zahŕňala úlohy z gramatiky, slovnej zásoby, čítania a počúvania s porozumením. V ústnej časti súťažiaci odprezentovali svoje rečové zručnosti vo voľnom rozhovore a prácou s obrázkami. Na 1. mieste sa umiestnil Andrej Veselý z 3.B, na 2. mieste Samuel Špaček z 2.B a na 3. mieste Filip Užovič z 3. A triedy. Srdečne blahoželáme!

     • MLADÝ TVORCA 2019

     • V dňoch 5.11. - 6.11. 2019 sme sa zúčastnili výstavy Mladý tvorca 2019 na Agrokomplexe v Nitre. Návštevníkov oslovil predovšetkým náš zaujímavo dekorovaný žlto-modrý stánok. Mali možnosť spoznať naše ponúkané študijné odbory. Návštevníci si tiež mohli pozrieť prácu s  3D tlačiarňou a zabaviť sa s interaktívnou strelnicou. V týchto dňoch sme sa všetci príjemne zabavili a urobili našej škole len to najlepšie meno.

     • Imatrikulácie 2019

     • Tak ako to už býva zvykom aj tento rok sa na našej škole odohrala slávnosť názvom Imatrikulácie. Konali sa dňa 28.októbra 2019 pod záštitou 3.A triedy.

      Všetci spoluúčastníci si  v tento deň prišli na svoje. Od vystrašených prváčikov až po učiteľský zbor na čele s pani riaditeľkou, s pani zástupkyňou a s triednou učiteľkou.

       

      Začalo sa tradične predstavením kráľa cestovného ruchu a informatiky a veselo sa prešlo priamo k najzaujímavejšej časti, a to k samotnému prijatiu nových študentov do „cechu študentského". Potom sa pokračovalo zábavnými súťažami, kde všetci žiaci vyhrali sladkú odmenu v podobe torty.

     • Kurz podnikateľských zručností

     • V dňoch 21.10. až 25.10.2019 sa naši študenti 4. ročníka zúčastnili  Kurzu podnikateľských zručností, ktorý bol organizovaný na pôde SSOŠ ANIMUS Nitra

      Podujatie bolo určené pre študentov, ktorí uvažujú nad podnikaním, alebo sú pred túto voľbu postavení v ich životnej situácii. Výhodou tohto kurzu je, že sa nekĺže v teoretickej rovine, ale lektori s dlhoročnými skúsenosťami v podnikateľskej praxi podávajú informácie spôsobom, ktorý prináša reálny prospech účastníkom. Študenti sa dozvedeli informácie z oblasti finančných zručností, efektívnej komunikácie v biznise, z oblasti právnych zručností, nadobudli nové prezentačné a marketingové zručnosti.

      Kurz organizovali Slovak Business Agency v spolupráci s Národným podnikateľským centrom.

       

     • Burza informácii – „cesta k povolaniu“

     • Dňa 25.októbra 2019 sme sa zúčastnili prezentácie našej školy Burza informácií - ,, cesta k povolaniu“ pod vedením Mgr. Margity Jedličkovej a Ing. Tatiany Oravcovej, MBA ktorá bola realizovaná v rámci poradenstva pre voľbu povolania, za účelom zabezpečenia profesijnej orientácie žiakov základných škôl. Poskytli sme informácie o našich ponúkaných študijných odboroch, podmienkach prijatia a uplatnenia absolventa v praxi.

     • Majstrovstvá okresu v šachu žiakov stredných škôl

     • V CVČ Domino sa uskutočnili Majstrovstvá okresu žiakov v šachu. V bohatej účasti, keď sa pri šachovniciach striedali žiaci základných a stredných škôl, našu školu reprezentovali Kristián Škula (II.B) a Lukáš Kozár (III.B). Obaja súperili v silnej konkurencii šachistov, ktorí sa zúčastňujú aj medzinárodných súťaží. Lepšie si počínal Kristián, ktorý zo siedmych zápasov v troch zvíťazil a v jednom sa so svojim súperom rozišiel zmierlivo. Tesne za ním sa umiestnil Lukáš Kozár s tromi výhrami. Obaja naši žiaci skončili približne v polovici 24 členného štartového poľa. Ďakujeme za reprezentáciu našej školy!

     • 2. miesto v základnej skupine MO vo florbale chlapcov

     • V stredu 23.10. sa uskutočnili základné skupiny Majstrovstiev okresu vo florbale chlapcov stredných škôl. Naša škola bola vylosovaná do š. skupiny, ktorú organizovala susedná škola SOŠ GaCR Levická. Práve táto škola bol našim prvým súperom. Zlým vstupom do zápasu sme dovolili súperovi vytvorenie dvojgólového náskoku. Postupne sme hru vyrovnali, ale na obrat to nestačilo. Súper zvíťazil 5:2. Za SSOŠ Animus sa presadili Miroslav Mikiara a Peter Opold. V druhom zápase nás čakal favorit turnaja Obchodná akadémia Nitra. Taktika na zápas bola jasná, hrať zo zabezpečenej obrany, vyrážať do rýchlych protiútokov a pri každej možnej príležitosti ohroziť súperovu bránku. Prekvapujúco sme sa ujali vedenia 1:0, keď sa presadil Marcel Novák. O malú chvíľu zvýšil náš náskok Patrik Dobiáš. Na ihrisku panovala obrovská nervozita, bohužiaľ sme videli viacero nepríjemných zákrokov, našťastie sa nikomu nič nestalo. Súper znížil v druhom polčase na 2:1, ale výbornými zákrokmi nás podržal Nikolas Fraňo. Samostatným nájazdom rozhodol o víťazstve 3:1 Marcel Novák. Prekvapenie bolo na svete, ale postup do ďalšieho kola bol len vo veľmi teoretickej rovine. V poslednom zápase proti SOŠ potravinárska Cabajská sme diktovali tempo zápasu my. Súper s nami držal krok len v úvodných minútach. Po kanonáde v druhom polčase sme gólmi Marcela Nováka 2, Dávida Jakubkoviča, Nikolaja Körösa, Patrika Dobiáša a Samuela Töröka vyhrali zaslúžene 6:1. 

      Našu školu pod vedením RNDr. Tomáša Sonnenscheina reprezentovali: Nikolas Fraňo - Patrik Dobiáš, Miroslav Mikiara (všetci I.A), Nikolaj Körös, Marcel Novák (obaja II.A), Dávid Jakubkovič, Kristián Škula (obaja II.B), Martin Balaj, Samuel Török (obaja III.A), Peter Opold, Sebastián Miklóš a Samuel Trakovický (všetci IV.B) 

     • Exkurzia - Hotel Zlatý Kľúčik

     • Odborná exkurzia, ktorá sa konala 4.10.2019, bola tematicky orientovaná na študijný plán žiakov odboru manažment regionálneho cestovného ruchu. Žiaci mali možnosť vidieť a porovnať teóriu s praxou. Mgr. Monika Kulišková ako manager hotela žiakov sprevádzala. Žiaci mali možnosť vidieť celý hotelový komplex (kongresové priestory, svadobný plán, izby, reštauráciu, jedáleň, oddychovú zónu.) 

     • Majstrovstvá okresu v cezpoľnom behu

     • V mestskom parku na Sihoti sa uskutočnili tradičné preteky stredoškolákov v cezpoľnom behu. V konkurencii približne 50- tich športovcov nás reprezentovali Martin Balaj (III.A), Roman Fazekaš (III.B) a Jakub Žákovič (II.A). Najlepšie sa darilo Martinovi, ktorý skonšil na dvanástom mieste, Jakub sa umiestnil na osemnástej priečke a Roman po výbornom úvode nakoniec skončil v poli porazených. Chlapcom ďakujeme za reprezentáciu našej školy a držíme palce v ich športových kariérach.  

     • Svetový deň cestovného ruchu v Nitre – Nitra na siedmich pahorkoch

     • Dňa 30. septembra 2019 sa žiaci 1.A a 2.A zúčastnili pod vedením Ing. Tatiany Oravcovej, MBA a Mgr. Margity Jedličkovej po 14. raz podujatia Osláv svetového dňa cestovného ruchu, pod záštitou Mesta Nitry a v spolupráci s Katedrou manažmentu kultúry a turizmu Filozofickej fakulty UKF v Nitre. Zúčastnili sme sa cestovateľskej prednášky s názvom “Cestujem a čo", ktorú odprezentovali manželia a cestovatelia Pecho & Lulu zo Žiliny, ktorí precestovali kus sveta.

     • Aj naši žiaci sa zapojili do zbierky Biela pastelka

     • Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska – občianske združenie, ktorého členmi sú ľudia so zrakovým postihnutím – je organizátorom verejnej zbierky Biela pastelka, do ktorej sa dňa 20. 09. 2019 aktívne zapojili i naši žiaci (výber z tried III.A a III.B).

       

      Participáciu našich žiakov na realizácii akcie zabezpečovala výchovná poradkyňa Mgr. Margita Jedličková.

       

      Za spoluúčasť na organizačnom zabezpečení dobročinnej akcie ako i za početné peňažné príspevky vyslovujeme našim žiakom uznanie.  

     • Európsky týždeň mobility

     • Počas minulého týždňa sa uskutočnil Európsky týždeň mobility. V rámci mnohých podujatí prebiehal v piatok v Nitre Deň športu, kde sa prezentovali dve desiatky nitrianskych športových klubov. Akcie sa zúčastnil aj Korfbalový klub SPU Nitra, ktorého súčasťou sú aj študenti SSOŠ Animus v rámci korfbalového krúžku. Naši žiaci prezentovali korfbal veľkému množstvu žiakov materských aj základných škôl. Pod vedením RNDr. Tomáša Sonnenscheina reprezentovali našu školu Paulína Bukovská, Kristína Fridrichová, Michaela Mináriková a Fabián Novosedlík z II.A a II.B.

       

     • Rodičovské združenie

     • Dňa 12.09.2019 (štvrtok) sa v čase od 15:00 hod. uskutoční rodičovské združenie v budove školy SSOŠ Animus v Nitre, na Levickej ceste 40.

     • Z aktu slávnostného otvorenia šk. roka 2019/2020

     • Do nového školského roka 2019/2020 na pôde Súkromnej strednej odbornej školy Animus Nitra vstupujeme úryvkom z básne Prázdniny a škola z pera literáta Andreja Sládkoviča:

      Veselo mi bolo trošku si oddýchnuť,

      rád som bol, keď škola mala už utíchnuť;

      ach, ale dlhý čas, dlhočizná chvíľa!

      Kedyže sa nám už začneš, škola milá?

       

      Akt slávnostného otvorenia školského roka 2019/2020 sa v pondelok, 02. 09. 2019, realizoval v prítomnosti vedenia školy – jej zriaďovateľa a majiteľa doc. Ing. Bohuslava Sýkoru, CSc., riaditeľa PaedDr. Zlatice Nagyovej, MBA a zsástupcu riaditeľa Ing. Edity Červenkovej, MBA – členov pedagogického zboru žiakov všetkých štyroch ročníkovNaša pozornosť bola osobitne zameraná na žiakov 1. ročníka. Veríme, že po niekoľkých

      dňoch zvykania si na nové prostredie sa títo chlapci a dievčatá, ktorí len nedávno opustili lavice základnej školy, stanú integrálnou súčasťou života našej školy. Posolstvom do nového školského roka nech sú žiakom, pedagógom i vedeniu školy slová z príhovoru jej riaditeľa, PaedDr. Zlatice Nagyovej, MBA:

      škola – naša matka živiteľka,

      žiak – naše poslanie,

      učiteľ – náš kapitál.

     • Prijímacie konanie na externé štúdium

     • Dňa 22.8.2019 sa uskutoční prijímacie konanie na externé štúdium, záujemcovia o štúdium dostavte sa na prijímacie konanie o 8:00 hod. na SSOŠ Animus, Levická cesta 40, 94901 Nitra

     • Slávnostné ukončenie šk. vyučovania v šk. roku 2018/2019

     • V piatok, 28. júna 2019, sa v areáli SSOŠ Animus Nitra konal akt slávnostného ukončenia šk. vyučovania v šk. roku 2018/2019.

      Udalosť sa realizovala v prítomnosti vedenia školy – jej zriaďovateľa a majiteľa doc. Ing. Bohuslava Sýkoru, CSc., riaditeľa PaedDr. Zlatice Nagyovej, MBA a zástupcu riaditeľa Ing. Edity Červenkovej, MBA – a tiež členov pedagogického zboru a žiakov 1., 2. a 3. ročníka.

      Nosnými časťami programu boli príhovor riaditeľa školy a ocenenie vybraných žiakov
      z jednotlivých tried (za správanie, prospech, dochádzku alebo reprezentáciu školy) ako i ocenenie troch tried (za správanie, prospech, dochádzku a podieľanie sa na realizácii školských akcií).

      Žiakom počas letných prázdnin prajeme mnoho zmysluplných zážitkov a pedagógom v rámci dní voľna zaslúžený odpočinok a načerpanie energie do nového šk. roka 2019/2020.

      Prehľad ocenených žiakov a tried

      Najlepšia trieda školy

      1. miesto: trieda II. A (tr. učiteľ: RNDr. PaedDr. Ing. Peter Lenčéš, PhD.)

      2. miesto: triedy I. A a I. B (tr. učiteľ: Mgr. Magdaléna Zimová)

      3. miesto: trieda III. A (tr. učiteľ: Ing. Tatiana Oravcová, MBA)

      Najlepší žiaci školy

      1. miesto: Kristína Dudášová z triedy III. A

      2. miesto: Jakub Barta z triedy II. A

      3. miesto: Adam Kováč z triedy III. B

      Najlepší žiaci v triedach

      z triedy I. A I. BPaulína Bukovská, Kristína Fridrichová, Michaela Mináriková

      z triedy II. ASamuel Brhlík, Katarína Dömösová, Patrik Deváth

      z triedy II. B: Vanessa Stehlíková, Simona Holecová, Andrej Veselý

      z triedy III. AAndrea Kováčová, Viktória Maslenová, Dominika Lőbbová

      z triedy III. BGabriel Ďurovka, Peter Varga, Martin Malagyi