• EXPERT geniality show

     • Aj žiaci SSOŠ Animus Nitra sa vo štvrtok, 28. 11. 2019, pod vedením koordinátora RNDr. PaedDr. Ing. Petra Lenčéša, PhD. zapojili do celoslovenskej vedomostnej súťaže žiakov základných a stredných škôl EXPERT geniality show.

      Súťažilo sa v témach „Od Dunaja k Tatrám“, „Svetobežník“, „Mozgolamy“, „Do you speak English?“, „Góly, body, sekundy“ a „Tajomstvá prírody“.

      Základné výsledky budú zverejnené 20. 12. 2019 na stránke www.sutazexpert.sk, kompletné výsledky tamže 15. 01. 2020. Vo februári 2020 budú do školy organizátorom – Talentída, n. o. – zaslané výsledky, diplomy a ceny.  

      Zúčastneným „expertom“ – záujemcom zo všetkých ročníkov vyslovujeme uznanie za odvahu spoznať mieru svojich vedomostí a odhodlanie zabojovať o dobrú pozíciu v konkurencii žiakov naprieč celým Slovenskom. 

     • Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry – školské kolo

     • V utorok, 26. 11. 2019, sa výber žiakov z prvých troch ročníkov zapojil do školského kola XII. ročníka olympiády zo slovenského jazyka a literatúry

       

      Jej nosnou časťou bolo vypracovanie didaktického testu s rozličnými typmi úloh s rôznou kognitívnou náročnosťou zameranými na prácu s textom, čítanie s porozumením a overenie vedomostí a zručností z jednotlivých jazykových rovín a teórie literatúry.

      Súčasťou písomnej časti bola i tvorba vlastného textu, resp. transformácia textu, v ktorej má žiak preukázať schopnosť písať žánrovo a štýlovo diferencovane s čo najväčšou možnou mierou originality.

       

      Cieľovou skupinou boli dve kategórie žiakov:

                  kategória B - žiaci 1. a 2. ročníka,

                  kategória A - žiaci 3. a 4. ročníka.

       

      Spomedzi všetkých zúčastnených žiakov najlepšie výsledky zaznamenali

       

      1.         Stehlíková, Vanessa             kategória A     III. B (postup do krajského kola)              

      2.         Deváth, Patrik                      kategória A     III. A                         

      3.         Török, Samuel                      kategória A     III. A 

       

      1.         Penzešová, Liliana               kategória B     I. A (postup do krajského kola)              

      2.         Hajduková, Vanessa            kategória B     I. A                         

      3.         Ackermann, Patrik              kategória B     II. B 

       

      Školské kolo olympiády organizačne zabezpečila komisia v zložení:

                  PaedDr. Zlatica Nagyová, MBA,

                  RNDr. PaedDr. Ing. Peter Lenčéš, PhD.,

                  Mgr. Margita Jedličková.

       

      Každému zo zainteresovaných žiakov vyslovujeme poďakovanie za ochotu i takýmto spôsobom podporiť oblasť svojho záujmu.

       

     • Druhé miesto na futsalovm turnaji

     • Počas posledného novembrového týždňa sa na školách nitrianskeho okresu organizujú základné skupiny Majstrovstiev okresu vo futsale. SSOŠ Animus bola vyžrebovaná do skupiny s Obchodnou akadémiou Nitra a SPŠ potravinárska Nitra. V prvom zápase proti OA Nitra sme dominovali počas väčšiny zápasu. Zo začiatku súper dokázal reagovať na náš tlak, ale v priebehu prvého polčasu sme si vytvorili dvojgólový náskok, na ktorý nedokázali súperi reagovať. Odvtedy sa skúsení futbalisti v našich dresoch dokázali presadzovať po pekných akciách a pripísali si zaslúžené víťazstvo. Druhý zápas s SPŠ potravinárskou sme potrebovali na postup na finálový turnaj minimálne remízu. Výborný vstup do zápasu a úvodný gól nás bohužiaľ nenakopol k lepšiemu výkonu. Viacerými chybami v obrane sme dovolili súperovi otočiť priebeh zápasu a ku koncu zápasu už prichádzala nervozita. Bohužiaľ sme zápas prehrali 1:5, čo pre nás znamenalo druhé miesto v skupine. 

      Výsledky:

      SSOŠ Animus - Obchodná akadémia Nitra 8:5 (Balaj 4, Hajabács po 3, Kramár 1)

      SSOŠ Animus - SPŠ potravinárska 1:5 (Balaj)

      Zostava SSOŠ Nitra: Peter Opold - Martin Hajabács (obaja IV.B), Erik Kramár (IV.A), Martin Balaj, Samuel Török, Ali Smaali (všetci III.A), Patrik Oláh a Roman Fazekaš (obaja III.B), Jakub Žákovič (II.A), Patrik Dobiáš (I.A)

     • Animusáci neuspeli na stolnotenisovom turnaji

     • Majstrovstviev okresu Nitra v stolnom tenise študentov stredných škôl sa zúčastnila silná konkurencia. V tímoch 11 stredných škôl sme mohli sledovať majstrov Slovenska, aj ligových hráčov. SSOŠ Animus bola vyžrebovaná do skupiny B. Ich prvým súperom bola Stredná zdravotná škola, proti ktorej sa nám nepodarilo uhrať ani jeden set. V druhom zápase s Piaristickým gymnáziom vyhral jeden set Kristián Škula, na bod to však nestačilo. V záverečnom zápase proti Strednej priemyselnej škole stavebnej z Nitry sme si pripísali prvý bod do tabuľky vďaka Kristiánovi Škulovi. Tri sety v dvoch zápasoch sa podarilo uhrať aj Patrikovi Deváthovi, ale na body to nestačilo. SSOŠ Animus reprezentovali Kristián Škula, Samuel Špaček obaja z II.B, Patrik Deváth a Mateo Abbatantuono z III.A. Za reprezentáciu našej školy ďakujeme.

     • WEBINÁR Inovácie v podnikaní

     • Dňa 19.11.2019 sa študenti zapojení v programoch JA Slovensko zúčastnili webináru, ktorí prebiehal online na tému: Inovácie v podnikaní. Jeho cieľom bolo motivovať žiakov cez praktické príklady podnikania. Dozvedeli sme sa ako môžeme urobiť podnikanie efektívne s použitím moderných technológii a prečo je dôležité svoje podnikanie neustále inovovať. Hlavným rečníkom bol pán Tomáš Krajčovič, Marketing & Founder Profit 365 Academy.

     • Olympiáda z ruského jazyka

     • Olympiády z ruského jazyka sa zúčastnilo dňa 11.11.2019 12 detí z prvého až tretieho ročníka. Žiaci prejavili svoje celkom pekné vedomosti z písomnej a ústnej časti, v počúvaní s porozumením, čítaní s porozumením, v teste z kulturológie a dialógu s učiteľom. 

      I. miesto - Patrik Deváth - III.A

      II. miesto - Marcel Novák - II.A

      III. miesto - Liliana Penzešová - I.A

      IV. miesto - Dávid Hofer - II.A

      Srdečne blahoželáme!

     • Olympiáda v nemeckom jazyku

     • Dňa 11.11.2019 sa konalo školské kolo olympiády v nemeckom jazyku. Zúčastnilo sa ho 19 žiakov. Súťaž pozostávala z písomnej časti a ústnej časti. Do ústnej časti postúpilo 8 žiakov. Na prvom mieste sa umiestnil žiak III. A triedy Samuel Török, na druhom mieste, žiak II. B Matúš Pohanka a na treťom mieste žiačka II. A triedy Michaela Minariková. Srdečne blahoželáme! 

     • Informatická súťaž iBobor

     • Počas tohto týždňa sa na školách na Slovensku uskutočnila informatická súťaž iBobor. Stredné školy sú zahrnuté v kategóriách Junior a Senior. Kategóriu Senior riešili študenti 3. a 4. ročníka. Najúspešnejším riešiteľom medzi chlapcami bol Juraj Hrico z III.A, za ktorým nasledovali Marek Bojda a Adam Kováč, obaja zo IV.B. Medzi dievčatami sa najviac darilo Simone Holecovej z III.B, pred Vivien Častou a Petrou Velčickou, obe III.A. Kategórie Senior sa zúčastnilo 19 študentov našej školy. 
       

      21 žiakov z prvého a druhého ročníka sa zapojilo do kategórie Junior. Najlepším riešiteľom, ktorý v počte bodov predstihol aj svojich starších kolegov bol Dominik Kováč z II.A, za ním nasledovali Jakub Kaderábek z II.B a Patrik Žák z I.A. Medzi dievčatami sa najviac darilo Paulínke Bukovskej z II.A, pred Vanessou Hajdukovou z I.A

      Úspešným riešiteľom srdečne blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu našej školy.  

     • Olympiáda z anglického jazyka

     • Dňa 12.11. 2019 sa konalo školské kolo olympiády v anglickom jazyku. Olympiáda pozostávala z písomnej a ústnej časti. Písomná časť zahŕňala úlohy z gramatiky, slovnej zásoby, čítania a počúvania s porozumením. V ústnej časti súťažiaci odprezentovali svoje rečové zručnosti vo voľnom rozhovore a prácou s obrázkami. Na 1. mieste sa umiestnil Andrej Veselý z 3.B, na 2. mieste Samuel Špaček z 2.B a na 3. mieste Filip Užovič z 3. A triedy. Srdečne blahoželáme!

     • MLADÝ TVORCA 2019

     • V dňoch 5.11. - 6.11. 2019 sme sa zúčastnili výstavy Mladý tvorca 2019 na Agrokomplexe v Nitre. Návštevníkov oslovil predovšetkým náš zaujímavo dekorovaný žlto-modrý stánok. Mali možnosť spoznať naše ponúkané študijné odbory. Návštevníci si tiež mohli pozrieť prácu s  3D tlačiarňou a zabaviť sa s interaktívnou strelnicou. V týchto dňoch sme sa všetci príjemne zabavili a urobili našej škole len to najlepšie meno.

     • Imatrikulácie 2019

     • Tak ako to už býva zvykom aj tento rok sa na našej škole odohrala slávnosť názvom Imatrikulácie. Konali sa dňa 28.októbra 2019 pod záštitou 3.A triedy.

      Všetci spoluúčastníci si  v tento deň prišli na svoje. Od vystrašených prváčikov až po učiteľský zbor na čele s pani riaditeľkou, s pani zástupkyňou a s triednou učiteľkou.

       

      Začalo sa tradične predstavením kráľa cestovného ruchu a informatiky a veselo sa prešlo priamo k najzaujímavejšej časti, a to k samotnému prijatiu nových študentov do „cechu študentského". Potom sa pokračovalo zábavnými súťažami, kde všetci žiaci vyhrali sladkú odmenu v podobe torty.

     • Kurz podnikateľských zručností

     • V dňoch 21.10. až 25.10.2019 sa naši študenti 4. ročníka zúčastnili  Kurzu podnikateľských zručností, ktorý bol organizovaný na pôde SSOŠ ANIMUS Nitra

      Podujatie bolo určené pre študentov, ktorí uvažujú nad podnikaním, alebo sú pred túto voľbu postavení v ich životnej situácii. Výhodou tohto kurzu je, že sa nekĺže v teoretickej rovine, ale lektori s dlhoročnými skúsenosťami v podnikateľskej praxi podávajú informácie spôsobom, ktorý prináša reálny prospech účastníkom. Študenti sa dozvedeli informácie z oblasti finančných zručností, efektívnej komunikácie v biznise, z oblasti právnych zručností, nadobudli nové prezentačné a marketingové zručnosti.

      Kurz organizovali Slovak Business Agency v spolupráci s Národným podnikateľským centrom.

       

     • Burza informácii – „cesta k povolaniu“

     • Dňa 25.októbra 2019 sme sa zúčastnili prezentácie našej školy Burza informácií - ,, cesta k povolaniu“ pod vedením Mgr. Margity Jedličkovej a Ing. Tatiany Oravcovej, MBA ktorá bola realizovaná v rámci poradenstva pre voľbu povolania, za účelom zabezpečenia profesijnej orientácie žiakov základných škôl. Poskytli sme informácie o našich ponúkaných študijných odboroch, podmienkach prijatia a uplatnenia absolventa v praxi.

     • Majstrovstvá okresu v šachu žiakov stredných škôl

     • V CVČ Domino sa uskutočnili Majstrovstvá okresu žiakov v šachu. V bohatej účasti, keď sa pri šachovniciach striedali žiaci základných a stredných škôl, našu školu reprezentovali Kristián Škula (II.B) a Lukáš Kozár (III.B). Obaja súperili v silnej konkurencii šachistov, ktorí sa zúčastňujú aj medzinárodných súťaží. Lepšie si počínal Kristián, ktorý zo siedmych zápasov v troch zvíťazil a v jednom sa so svojim súperom rozišiel zmierlivo. Tesne za ním sa umiestnil Lukáš Kozár s tromi výhrami. Obaja naši žiaci skončili približne v polovici 24 členného štartového poľa. Ďakujeme za reprezentáciu našej školy!

     • 2. miesto v základnej skupine MO vo florbale chlapcov

     • V stredu 23.10. sa uskutočnili základné skupiny Majstrovstiev okresu vo florbale chlapcov stredných škôl. Naša škola bola vylosovaná do š. skupiny, ktorú organizovala susedná škola SOŠ GaCR Levická. Práve táto škola bol našim prvým súperom. Zlým vstupom do zápasu sme dovolili súperovi vytvorenie dvojgólového náskoku. Postupne sme hru vyrovnali, ale na obrat to nestačilo. Súper zvíťazil 5:2. Za SSOŠ Animus sa presadili Miroslav Mikiara a Peter Opold. V druhom zápase nás čakal favorit turnaja Obchodná akadémia Nitra. Taktika na zápas bola jasná, hrať zo zabezpečenej obrany, vyrážať do rýchlych protiútokov a pri každej možnej príležitosti ohroziť súperovu bránku. Prekvapujúco sme sa ujali vedenia 1:0, keď sa presadil Marcel Novák. O malú chvíľu zvýšil náš náskok Patrik Dobiáš. Na ihrisku panovala obrovská nervozita, bohužiaľ sme videli viacero nepríjemných zákrokov, našťastie sa nikomu nič nestalo. Súper znížil v druhom polčase na 2:1, ale výbornými zákrokmi nás podržal Nikolas Fraňo. Samostatným nájazdom rozhodol o víťazstve 3:1 Marcel Novák. Prekvapenie bolo na svete, ale postup do ďalšieho kola bol len vo veľmi teoretickej rovine. V poslednom zápase proti SOŠ potravinárska Cabajská sme diktovali tempo zápasu my. Súper s nami držal krok len v úvodných minútach. Po kanonáde v druhom polčase sme gólmi Marcela Nováka 2, Dávida Jakubkoviča, Nikolaja Körösa, Patrika Dobiáša a Samuela Töröka vyhrali zaslúžene 6:1. 

      Našu školu pod vedením RNDr. Tomáša Sonnenscheina reprezentovali: Nikolas Fraňo - Patrik Dobiáš, Miroslav Mikiara (všetci I.A), Nikolaj Körös, Marcel Novák (obaja II.A), Dávid Jakubkovič, Kristián Škula (obaja II.B), Martin Balaj, Samuel Török (obaja III.A), Peter Opold, Sebastián Miklóš a Samuel Trakovický (všetci IV.B) 

     • Exkurzia - Hotel Zlatý Kľúčik

     • Odborná exkurzia, ktorá sa konala 4.10.2019, bola tematicky orientovaná na študijný plán žiakov odboru manažment regionálneho cestovného ruchu. Žiaci mali možnosť vidieť a porovnať teóriu s praxou. Mgr. Monika Kulišková ako manager hotela žiakov sprevádzala. Žiaci mali možnosť vidieť celý hotelový komplex (kongresové priestory, svadobný plán, izby, reštauráciu, jedáleň, oddychovú zónu.) 

     • Majstrovstvá okresu v cezpoľnom behu

     • V mestskom parku na Sihoti sa uskutočnili tradičné preteky stredoškolákov v cezpoľnom behu. V konkurencii približne 50- tich športovcov nás reprezentovali Martin Balaj (III.A), Roman Fazekaš (III.B) a Jakub Žákovič (II.A). Najlepšie sa darilo Martinovi, ktorý skonšil na dvanástom mieste, Jakub sa umiestnil na osemnástej priečke a Roman po výbornom úvode nakoniec skončil v poli porazených. Chlapcom ďakujeme za reprezentáciu našej školy a držíme palce v ich športových kariérach.  

     • Svetový deň cestovného ruchu v Nitre – Nitra na siedmich pahorkoch

     • Dňa 30. septembra 2019 sa žiaci 1.A a 2.A zúčastnili pod vedením Ing. Tatiany Oravcovej, MBA a Mgr. Margity Jedličkovej po 14. raz podujatia Osláv svetového dňa cestovného ruchu, pod záštitou Mesta Nitry a v spolupráci s Katedrou manažmentu kultúry a turizmu Filozofickej fakulty UKF v Nitre. Zúčastnili sme sa cestovateľskej prednášky s názvom “Cestujem a čo", ktorú odprezentovali manželia a cestovatelia Pecho & Lulu zo Žiliny, ktorí precestovali kus sveta.

     • Aj naši žiaci sa zapojili do zbierky Biela pastelka

     • Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska – občianske združenie, ktorého členmi sú ľudia so zrakovým postihnutím – je organizátorom verejnej zbierky Biela pastelka, do ktorej sa dňa 20. 09. 2019 aktívne zapojili i naši žiaci (výber z tried III.A a III.B).

       

      Participáciu našich žiakov na realizácii akcie zabezpečovala výchovná poradkyňa Mgr. Margita Jedličková.

       

      Za spoluúčasť na organizačnom zabezpečení dobročinnej akcie ako i za početné peňažné príspevky vyslovujeme našim žiakom uznanie.  

     • Európsky týždeň mobility

     • Počas minulého týždňa sa uskutočnil Európsky týždeň mobility. V rámci mnohých podujatí prebiehal v piatok v Nitre Deň športu, kde sa prezentovali dve desiatky nitrianskych športových klubov. Akcie sa zúčastnil aj Korfbalový klub SPU Nitra, ktorého súčasťou sú aj študenti SSOŠ Animus v rámci korfbalového krúžku. Naši žiaci prezentovali korfbal veľkému množstvu žiakov materských aj základných škôl. Pod vedením RNDr. Tomáša Sonnenscheina reprezentovali našu školu Paulína Bukovská, Kristína Fridrichová, Michaela Mináriková a Fabián Novosedlík z II.A a II.B.

       

  • Kontakty

   • Súkromná stredná odborná škola Animus Nitra
   • Akademická 4, 949 01 Nitra
   • Riaditeľ: PaedDr. Zlatica. Nagyová, MBA, tel: +421 903 702 930 email: riaditelka@animus.sk Sekretariát: tel: +421 903 446 185 Výchovný poradca: Mgr. Margita Jedličková email: jedlickova.vychovna@gmail.com Technik, administrátor: Mgr. Omar Al-Shantir, PhD. email: admin@animus.sk
   • CVA Animus s.r.o., Akademická 4, 949 01 Nitra doc. Ing. B. Sýkora, CSc.
   • +421 903 446 185
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje