• Deň otvorených dverí

     • Vedenie SSOŠ ANIMUS Nitra Vás srdečne pozýva na Deň otvorených dverí, ktorý sa bude konať dňa 8.12.2017 (piatok) od 8:00, v hlavnej budove školy, na Levickej ceste 40.Tešíme sa na Vás.

    • Navždy sa zachová, v pamäti stužková...
     • Navždy sa zachová, v pamäti stužková...

     •  ... to sú slová známej slovenskej piesne, ktoré v sebe skrývajú naozaj veľkú životnú pravdu. Stužková znamená istý prelom, istý krok, ktorý nám dáva jasne najavo, že detské časy máme za sebou a realita dospelosti sa nezadržateľne blíži.

       V piatok 20. 10. 2017  sa študenti Súkromnej strednej odbornej školy Animus Nitra zúčastnili na slávnostnom podujatí odovzdávania zelených stužiek. Celá atmosféra stužkovej slávnosti bola vynikajúca, plná zábavy, dojatia, potleskov uznania a splnených snov.

     • Riaditeľské voľno

     • Riaditeľka SSOŠ Animus Nitra PaedDr. Zlatica Nagyová, MBA udeľuje žiakom školy riaditeľské voľno na deň 24.11.2017.

     • Rodičovské združenie

     • Dňa 10.10.2017 sa v čase od 15:30 hod. uskutoční rodičovské združenie v budove školy SSOŠ Animus v Nitre, na Levickej ceste 40.

     • Exkurzia v Univerzitnej knižnici UKF v Nitre

     • Dňa 16.11.2017 sa študenti 3.B triedy odbor: Informačné systémy a služby, zúčastnili exkurzie v univerzitnej knižnici UKF v Nitre. Mgr. Mária Synaková (spracovateľka) nás knižnicou sprevádzala a poskytla všetky odborné informácie. Univerzitná knižnica zabezpečuje bibliografickú registráciu publikačnej činnosti pedagogických a vedeckých pracovníkov, doktorandov UKF. Knižnično-informačné služby sú poskytované pedagogickým a vedeckým pracovníkom, doktorandom, študentom všetkých foriem štúdia a ostatnej odbornej verejnosti.

      Fotoalbum

     • BODY THE EXHIBITION

     • Dňa 28. septembra 2017 sa výber študentov zúčastnil svetoznámej výstavy Spoznajte tajomstvo vlastného tela „Body the exhibition“ v Bratislave. Videli sme 12 galérií, stovky exponátov, ktoré nám predstavili ľudské telo do posledného detailu.

     • Projekt digitálna garáž

     • Študenti 2.A3.A triedy v rámci predmetu Viac ako peniaze JA Slovensko a Aplikovaná ekonómia JA Slovensko pod vedením Ing. Edity Červenkovej, MBA a Ing. Tatiany Oravcovej, MBA  sa zúčastnili projektu Digitálna garáž, kde si zlepšili ich digitálne zručnosti, ktoré môžu využiť pre svoj kariérny aj osobný rozvoj. Naučili sa vyťažiť z dnešnej digitálnej doby čo najviac, študovali online, prostredníctvom video návodov a s použitím praktických príkladov. Za úspešne absolvovaný kurz získali certifikát.

    • Imatrikulácie
     • Imatrikulácie

     • Tak ako to už býva zvykom aj tento rok sa na našej škole odohralo "predstavenie" s názvom Imatrikulácie. Konali sa dňa 25.októbra 2017 pod záštitou 3.A triedy.

      Všetci spoluúčastníci si  v tento deň prišli na svoje. Od vystrašených prváčikov triedy 1.A, 1.B, až po učiteľský zbor na čele s pani riaditeľkou, s pani zástupkyňou a s triednymi učiteľmi.

      Začalo sa tradične predstavením kráľov školy podnikania, cestovného ruchu a informatiky a veselo sa prešlo priamo k najzaujímavejšej časti, a to k samotnému prijatiu nových študentov do „cechu študentského". Potom sa pokračovalo zábavnými súťažami, kde všetci žiaci vyhrali sladkú odmenu v podobe torty.

     • Oslavy Svetového dňa cestovného ruchu

     • Dňa 27. septembra 2017 sa študenti manažmentu regionálneho cestovného ruchu zúčastnili osláv svetového dňa cestovného ruchu. Súčasťou programu bola prezentácia Kultúrneho dedičstva Slovákov v chorvátskej Slavónii.

     • Z aktu slávnostného otvorenia šk. roka 2017/2018

     • Do nového školského roka 2017/2018 sme dňa 04. 09. 2017 na pôde Súkromnej strednej odbornej školy Animus Nitra vstúpili úryvkom z básne Prázdniny a škola z pera literáta Andreja Sládkoviča:

      Veselo mi bolo trošku si oddýchnuť,
      rád som bol, keď škola mala už utíchnuť;
      ach, ale dlhý čas, dlhočizná chvíľa!
      Kedyže sa nám už začneš, škola milá?

      Akt slávnostného otvorenia školského roka 2017/2018 sa realizoval v prítomnosti vedenia školy – jej zriaďovateľa a majiteľa, doc. Ing. Bohuslava Sýkoru, CSc., a riaditeľa, PaedDr. Zlatici Nagyovej, MBAčlenov pedagogického zboru a žiakov všetkých štyroch ročníkov.

      Naša pozornosť bola osobitne zameraná na žiakov 1. ročníka. Veríme, že po niekoľkých dňoch zvykania si na nové prostredie sa títo chlapci a dievčatá, ktorí len nedávno opustili lavice základnej školy, stanú integrálnou súčasťou života našej školy.

      Posolstvom do nového školského roka nech sú žiakom, pedagógom i vedeniu školy slová z príhovoru jej riaditeľa, PaedDr. Zlatici Nagyovej, MBA:

      škola – naša matka živiteľka,

      žiak – naše poslanie,

      učiteľ – náš kapitál.

      Fotoalbum

     • Slávnostné ukončenie šk. vyučovania v šk. roku 2016/2017

     • V piatok, 30. júna 2017, sa v areáli SSOŠ Animus Nitra konal akt slávnostného ukončenia šk. vyučovania v šk. roku 2016/2017.

      Udalosť sa realizovala v prítomnosti vedenia školy – jej zriaďovateľa a majiteľa, doc. Ing. Bohuslava Sýkoru, CSc., a riaditeľa, PaedDr. Zlatici Nagyovej, MBAčlenov pedagogického zboru a žiakov 1., 2. a 3. ročníka.

      Nosnými časťami programu boli príhovor riaditeľa školyocenenie vybraných žiakov z jednotlivých tried (za správanie, prospech, dochádzku alebo reprezentáciu školy) ako i ocenenie troch tried (za správanie, prospech, dochádzku a podieľanie sa na realizácii školských akcií).

      Žiakom počas letných prázdnin prajeme mnoho zmysluplných zážitkov a pedagógom v rámci dní voľna zaslúžený odpočinok a načerpanie energie do nového šk. roka 2017/2018.

      Prehľad ocenených žiakov a tried

      Najlepší žiaci v triedach:

      • z triedy I. A: Nátalia Stražancová, Kristína Dudášová, Lenka Modoryová

      • z triedy I. B: Martin Malagyi, Adam Kováč, Gabriel Ďurovka

      • z triedy II. A: Adam Horník, Lukáš Kelemen, Lucia Mráziková

      • z triedy II. B: Miloslav Zima, Kristián Kálay, Štefan Rác

      • z triedy III. A: Hana Kuklová, Natália Pagáčová, Gabriela Bednárová

      • z triedy III. B: Lukáš Tobola, Zuzana Košťálová, Ľubomír Cverčko


      Najlepší žiaci školy:

      • Barbora Petrová z triedy II. A

      • Veronika Bédiová z triedy III. A

      • Daniel Jurčík z triedy III. B


      Najlepšia trieda školy:

      • 1. miesto: trieda II. B (tr. učiteľ: Mgr. Margita Jedličková)

      • 2. miesto: trieda I. B (tr. učiteľ: PaedDr. Stanislava Žemberová, MBA)

      • 3. miesto: trieda I. A (tr. učiteľ: Ing. Tatiana Oravcová, MBA)

       

      Fotoalbum 

     • Oznam pre rodičov žiakov prvých a druhých ročníkov v šk. roku 2016/17

     • Vážení rodičia, dovoľujeme si Vám oznámiť, že vzhľadom na náročnosť maturitných skúšok a náš záujem o kvalitnú výuku žiakov, je nutné, aby žiaci na vyučovaní cudzích jazykov disponovali pomôckami, t.j. učebnica a pracovný zošit. Z toho dôvodu je nutné do 30.6.2017 uhradiť objednané učebnice a pracovné zošity:

      1. ročník:

      Anglický jazyk Maturita Solutions: 27€

      Nemecký jazyk Delfin: 26€

      Ruský jazyk Raduga: 15,60€

      2. ročník:

      Ruský jazyk Raduga: 16,20€

      Učebnica a pracovný zošit sú podmienkou pre klasifikáciu a absolvovanie nasledujúceho ročníka.

    • Odborná exkurzia v závode Volkswagen Bratislava
     • Odborná exkurzia v závode Volkswagen Bratislava

     • Volkswagen Slovakia je najväčšia automobilová spoločnosť na Slovensku so závodmi v Bratislave v Devínskej Novej Vsi, v Martine a v Košiciach. Bratislavský závod Volkswagen Slovakia je unikátnym vo svetovom meradle, keďže sa tu ako v jedinom automobilovom závode na svete vyrábajú pod jednou strechou vozidlá piatich značiek (VolkswagenAudiPorscheŠkodaSEAT) V súčasnosti slovenský Volkswagen zamestnáva viac ako 9900 pracovníkov, pričom len za vlaňajšok ich prijal 500.

      Žiaci prvého a druhého ročníka odboru informačné systémy a služby mali možnosť vidieť prácu robotov, elektromobilitu, hybridný pohon v závode Volkswagen Bratislava.

     • PRERUŠENIE VYUČOVANIA!!!

     • Prerušenie vyučovacieho procesu z dôvodu chorobnosti žiakov na základe rozhodnutia RÚVZ Nitra v dňoch od 31.1.2017 do 3.2.2017. Vyučovanie pokračuje v pondelok 6.2.2017

     • Zo slávnostného odovzdávania maturitných vysvedčení...

     • V stredu, 31. mája 2017 o 10.00 hod., sa v reprezentačných priestoroch Študentského domova UKF v Nitre konal slávnostný akt odovzdávania maturitných vysvedčení.

      Úspešní absolventi štúdia na SSOŠ Animus Nitra si vysvedčenia prevzali z rúk riaditeľa školy, PaedDr. Zlatice Nagyovej, MBA, jej zástupkyne, Ing. Edity Červenkovej, MBA, a triednych učiteľov Mgr. Ivany Guťanovej, RNDr. Tomáša Sonnenscheina, PaedDr. Ing. Petra Lenčéša, PhD. a Mgr. Margity Jedličkovej.

      Všetkým absolventom vyslovujeme uznanie za ich úsilie a prajeme im mnoho úspechov na poli osobného a profesijného života.

      Fotoalbum