• Plenárne rodičovské združenie.

     • Vážení rodičia.

      Oznamujeme Vám, že dňa 12. 09. 2022 (pondelok), o 15.00 hod., sa v priestoroch školy
      na adrese Akademická 4, Nitra uskutoční plenárne rodičovské združenie. 

      Vaša účasť je žiaduca.

     • Z aktu slávnostného otvorenia školského roka 2022/2023

     • Do nového školského roka 2022/2023 na pôde Súkromnej strednej odbornej školy ANIMUS sme vstúpili úryvkom z básne Prázdniny a škola z pera literáta Andreja Sládkoviča:

       

      Veselo mi bolo trošku si oddýchnuť,

      rád som bol, keď škola mala už utíchnuť;

      ach, ale dlhý čas, dlhočizná chvíľa!

      Kedyže sa nám už začneš, škola milá?

       

      Akt slávnostného otvorenia školského roka 2022/2023 sa v pondelok, 05. 09. 2022, konal 
      pod záštitou zakladateľa Súkromnej strednej odbornej školy ANIMUS, doc. Ing. Bohuslava Sýkoru, CSc. 

      Podujatiu predsedala riaditeľka a zriaďovateľka školy, PaedDr. Zlatica Nagyová, MBA, ktorá členom pedagogického zboru, žiakom a ich rodičom venovala slávnostný príhovor. 

       

      Naša pozornosť bola počas aktu osobitne zameraná na žiakov 1. ročníka. Ako sa vyslovil organizátor udalosti, RNDr. PaedDr. Ing. Peter Lenčéš, PhD., sme si istí, že po niekoľkých dňoch zvykania si na nové prostredie sa títo chlapci a dievčatá, ktorí len nedávno opustili lavice základnej školy, stanú bytostnou súčasťou života školy.

       

      K novému školskému roku si pripomeňme poslanie našej školy:

       

      Chceme sa podieľať na formovaní lepších ľudí,

      schopných sebarealizácie,

      uvedomelých sociálne, kultúrne, morálne

      a prínosných pre spoločnosť“.