• Exkurzia: Čokoládovňa Hauswirth v Kittsee

     • Kým sa naši maturanti pripravovali na dosiaľ ich najdôležitejšiu skúšku, tak výber žiakov z tried I. A, II. A a III. A s pani riaditeľkou PaedDr. Zlaticou Nagyovou, MBA a pani profesorkami Ing. Tatianou Oravcovou, MBAMgr. Margitou Jedličkovou sa dňa 17. 05. 2022 vybral do známej čokoládovne Hauswirth Kittsee. Ide o rodinnú firmu, ktorej sa podarilo expandovať takmer do celého sveta.

      O životnom cykle firmy, jej produkcii, procesoch a materiálno-technickom vybavení oboznamoval účastníkov exkurzie sprievodca. Výklad sprievodcu dopĺňal rytmický zvuk výrobných liniek, z ktorých vychádzali hotové čokoládové produkty. Ochutnávka týchto cukroviniek bola azda tou najlepšou cestou, akou žiaci mohli oceniť kvalitu produkcie úspešnej čokoládovne.