• Oznam pre žiakov 1., 2. a 3. ročníka (dni 15. 03. 2022 a 16. 03. 2022)

     • Oznamujeme žiakom 1., 2. a 3. ročníka, že z dôvodu organizačného zabezpečenia maturitných skúšok sa v utorok (15. 03. 2022) zúčastnia dištančnej výučby (z domu).

      V platnosti pre stredu (16. 03. 2022) poskytla žiakom 1., 2. a 3. ročníka riaditeľka školy z vyššie uvedeného dôvodu riaditeľské voľno.

     • Krajské kolo Ekonomickej olympiády

     • V piatok, 25. 02. 2022, sa v online prostredí uskutočnilo krajské kolo Ekonomickej olympiády. Je to celoštátna súťaž z ekonómie a financií pre stredoškolákov, ktorú organizuje INNESS-Institute of Economic and Social Studies. Našu školu reprezentoval David Fintor z triedy IV. B.

       

      Test pozostával z jednej otvorenej úlohy a 25-tich úloh s voľbou správnej odpovede.

       

      Požiadavkou otvorenej úlohy bolo uvažovať o dopadoch zadanej situácie na rôzne skupiny obyvateľstva a spísať náležité ekonomické argumenty, ideálne aj s odôvodnením.

       

      Spolu s Davidom na výsledky súťaže netrpezlivo čakáme.