• Oznam pre žiakov 1., 2. a 3. ročníka (dni 15. 03. 2022 a 16. 03. 2022)

     • Oznamujeme žiakom 1., 2. a 3. ročníka, že z dôvodu organizačného zabezpečenia maturitných skúšok sa v utorok (15. 03. 2022) zúčastnia dištančnej výučby (z domu).

      V platnosti pre stredu (16. 03. 2022) poskytla žiakom 1., 2. a 3. ročníka riaditeľka školy z vyššie uvedeného dôvodu riaditeľské voľno.

     • Krajské kolo Ekonomickej olympiády

     • V piatok, 25. 02. 2022, sa v online prostredí uskutočnilo krajské kolo Ekonomickej olympiády. Je to celoštátna súťaž z ekonómie a financií pre stredoškolákov, ktorú organizuje INNESS-Institute of Economic and Social Studies. Našu školu reprezentoval David Fintor z triedy IV. B.

       

      Test pozostával z jednej otvorenej úlohy a 25-tich úloh s voľbou správnej odpovede.

       

      Požiadavkou otvorenej úlohy bolo uvažovať o dopadoch zadanej situácie na rôzne skupiny obyvateľstva a spísať náležité ekonomické argumenty, ideálne aj s odôvodnením.

       

      Spolu s Davidom na výsledky súťaže netrpezlivo čakáme.

   • Kontakty

    • Súkromná stredná odborná škola ANIMUS
    • Akademická 4, 949 01 Nitra Slovakia
    • Riaditeľ: PaedDr. Zlatica Nagyová, MBA tel. č.: 0903 702 930 email: riaditelka@animus.sk Sekretariát: tel. č.: 0903 446 185 Výchovný poradca: Mgr. Margita Jedličková email: jedlickova.vychovna@gmail.com Technik, administrátor: Mgr. Omar Al-Shantir, PhD. email: admin@animus.sk
    • 37854950
    • 2021891696
    • Centrum vzdelávania ANIMUS, s.r.o., Dlhá 28, 949 01 Nitra doc. Ing. B. Sýkora, CSc.
    • 0903 446 185
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje