• Usmernenie k organizácii vyučovania od 09. 12. 2021

     • Oznamujeme žiakom dennej i externej formy štúdia, že od 09. 12. 2021 sa bude realizovať dištančná forma výučby a to až do vianočných prázdnin, ktoré začnú 18. 12. 2021.


      Účasť žiakov na dištančnom vzdelávaní je povinná. Žiadame žiakov, aby si pri plnení požiadaviek pedagógov uvedomovali, že koncom januára 2022 prebehne uzatváranie známok.

     • Ekonomická olympiáda

     • V utorok, 07. 12. 2021, sa vybraní žiaci z tried II. A, III. A, IV. A, IV. B zúčastnili školského kola ekonomickej olympiády, ktorú organizuje INNESS-Institute of Economic and Social Studies.

      Súťaž koordinovala a žiakov na ňu pripravila pani profesorka Ing. Tatiana Oravcová, MBA.

      Úspešným riešiteľom gratulujeme!

     • Mikuláš v Animuse

     • V pondelok, 6. decembra 2021 – tak ako každý rok – zavítal na pôdu našej školy Mikuláš.
      Prišiel síce peši – bez koča, pretože chýba sneh, ale zato s čertíkmi, anjelikom a so svojou ženou a ešte veľkou mikulášskou nádielkou.

      Mikuláš so svojou asistenciou navštívil každú triedu v škole, rozdal sladké pokušenie a potom si so žiakmi spoločne zaspieval koledy.