• Slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení

     • Žiaci 4. ročníka – v šk. roku 2020/2021 úspešní absolventi stredného odborného vzdelávania s maturitou – sa na pôde Súkromnej strednej odbornej školy Animus Nitra zúčastnili slávnostného aktu odovzdávania maturitných vysvedčení.

      Žiaci si maturitné vysvedčenia prevzali z rúk riaditeľky školy PaedDr. Zlatice Nagyovej, MBA a ich triednych učiteľov – Mgr. Henriety Kuzmovej a RNDr. PaedDr. Ing. Petra Lenčéša, PhD.

      Slávnostnému aktu predsedala riaditeľka školy. Vo svojom prejave okrem iného poukázala na maturitné vysvedčenie ako na doklad nadobudnutých vedomostí, osvojených schopností a úsilia vynaloženého absolventmi počas štúdia. Všetkým absolventom vyslovila uznanie za úspešné zavŕšenie ich pôsobenia na Súkromnej strednej odbornej škole Animus Nitra a popriala im mnoho úspechov na poli osobného a profesijného života.

     • Oznam pre žiakov 4. ročníka a pre všetkých žiakov externej formy štúdia

     • Žiaci 4. ročníka dennej formy štúdia (triedy IV. A a IV. B) si prevezmú koncoročné vysvedčenia 14. 05. 2021 (piatok) počas prvej vyučovacej hodiny.

      Termín odovzdávania maturitných vysvedčení žiakom 4. ročníka dennej formy štúdia stanovíme v dohľadnom období.

      Žiaci 4. ročníka externej formy štúdia (trieda IV. C) si prevezmú koncoročné vysvedčenia spolu s maturitnými vysvedčeniami 21. 05. 2021 (piatok) o 14.00 hod.

      Žiaci 1., 2. a 3. ročníka externej formy štúdia budú mať stretnutie na pôde školy 21. 05. 2021 (piatok) o 14.30 hod.

     • Podmienky vstupu do objektu školy – AKTUALIZÁCIA K 03. 05. 2021

     • Podmienky vstupu do objektu školy upravuje vyhláška Úradu verejného zdravotníctva SR
      č. 200/2021 zo dňa 30. 04. 2021 a to nasledovne:

       

      1. Do objektu školy je možný vstup žiaka bez potreby preukázania sa negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID – 19.

       

      2. Zamestnanci školy s miestom výkonu práce v okrese zaradenom do II. stupňa varovania (červený okres) a 1. stupňa varovania (ružový okres) sa nemusia preukazovať negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID – 19.

      Preukazovanie sa však uskutočňuje v prípade okresov zaradených do III. stupňa varovania (bordový okres) a to s frekvenciou 7 dní.

       

      3. Všetky ostatné osoby sa pri vstupe do objektu školy v okrese s III. stupňom varovania (bordový okres) preukazujú negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID – 19 nie starším ako 7 dní, alebo sa preukazujú niektorou z výnimiek na testovanie (prekonanie choroby COVID – 19, zaočkovaná osoba, iná zdravotná indikácia a pod.)

      V červených (2. stupeň varovania) a ružových (1. stupeň varovania) okresoch osoby vstupujúce do objektu školy sa nemusia preukazovať negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID – 19.

       

      4. Povinnosť použitia respirátora v interiéri možno v prípade žiakov a pedagogických zamestnancov nahradiť v objekte školy prekrytím horných dýchacích ciest (nos a ústa) rúškom.

       

      Aktuálna mapa COVID ŠKOLSKÉHO AUTOMATU sa nachádza tu: 

      https://www.minedu.sk/mapa-covid-skolsky-automat/.