• Spôsob úhrady poplatkov za štúdium v šk. roku 2020/2021

     • Oznamujeme žiakom a zákonným zástupcom žiakov, že poplatky za štúdium (to platí aj pre žiakov v odbore 6324 M manažment regionálneho cestovného ruchu, ktorí si náklady na štúdium hradia sami) prijímame na účte SK 43 7500 0000 0040 0815 2568.

       

      Na danom účte prijímame aj príspevky do ZRPŠ.

       

      Je dôležité v „správe pre prijímateľa“ uviesť meno a priezvisko žiaka a triedu, do ktorej je začlenený.

     • Výučba od 15. 03. 2021

     • Oznamujeme žiakom dennej i externej formy štúdia, že v súlade s odporúčaním RÚVZ so sídlom v Nitre, Súkromná stredná odborná škola Animus Nitra pokračuje od pondelka, 15. 03. 2021, v dištančnej výučbe v platnosti pre všetky ročníky.

       

      V prípade akejkoľvek budúcej zmeny vo veci spôsobu výučby vyjdeme na tomto mieste s oznamom.