• Olympiáda ľudských práv – školské kolo

     • Vo štvrtok, 10. 12. 2020, v Medzinárodnom dni ľudských práv, sa niektorí žiaci školy zapojili do školského kola XXIII. ročníka olympiády ľudských práv. Jej cieľom je „prispieť k ľudskoprávnemu vzdelávaniu, vzdelávaniu k demokratickému občianstvu, celkovej kultivácii poznatkov a postojov študujúcej mládeže a tým k posilňovaniu základných pilierov demokracie“.

      Ťažiskovou časťou školského kola olympiády ľudských práv bolo vypracovanie eseje reflektujúcej na nosnú tému aktuálneho ročníka olympiády – Demokracia a ľudské práva v krízových situáciách.    

      Spomedzi všetkých zúčastnených žiakov najhodnotnejšou prácou prispela Simona Šimková z triedy II. A, ktorej blahoželáme k postupu do krajského kola olympiády. Všetkým zúčastneným žiakom patrí poďakovanie za ich príspevok v školskom kole tejto zmysluplnej súťaže.

     • Usmernenie k organizácii vyučovania od 07. 12. 2020

     • Oznamujeme žiakom dennej i externej formy štúdia, že riaditeľ SSOŠ Animus Nitra zabezpečuje aj od 07. 12. 2020 dištančné vzdelávanie. To sa bude realizovať do odvolania.


      Účasť žiakov na dištančnom vzdelávaní je povinná. Žiadame žiakov, aby si pri plnení požiadaviek pedagógov uvedomovali, že koncom januára 2021 prebehne uzatváranie známok.   

     • Olympiáda v anglickom jazyku – školské kolo

     • Dňa 25. 11. 2020 sa uskutočnilo školské kolo olympiády v anglickom jazyku. Súťaž sa z dôvodu prebiehajúceho dištančného vyučovania realizovala online formou.

      Súťažiaci riešili písomnú časť, ktorá sa skladala z počúvania s porozumením a používania jazyka, rozdeleného na preverenie gramatických znalostí a znalosti slovnej zásoby.

      Po úspešnom absolvovaní písomnej časti si žiaci zmerali sily v komunikačných zručnostiach. Ústna časť pozostávala z dialógu a práce s obrázkom.

      Víťazom súťaže sa stal žiak Filip Elend (z triedy I. A), ktorý postupuje do okresného kola. Srdečne blahoželáme a ďakujeme všetkým žiakom za účasť.