• Slávnostné ukončenie šk. vyučovania v šk. roku 2019/2020

     • V utorok, 30. júna 2020, sa v areáli SSOŠ Animus Nitra konal akt slávnostného ukončenia šk. vyučovania v šk. roku 2019/2020.

      Udalosť sa realizovala pod záštitou zriaďovateľa a majiteľa školy, doc. Ing. Bohuslava Sýkoru, CSc., a v prítomnosti riaditeľky školy, PaedDr. Zlatice Nagyovej, MBA, členov pedagogického zboru a žiakov 1., 2. a 3. ročníka.

      Nosnými časťami programu boli príhovor riaditeľa školy a ocenenie vybraných žiakov
      z jednotlivých tried
       (za správanie, prospech, dochádzku alebo reprezentáciu školy) ako i ocenenie troch tried (za správanie, prospech, dochádzku a podieľanie sa na realizácii školských akcií).

      Ako však vo svojom príhovore uviedla riaditeľka školy, PaedDr. Zlatica Nagyová, MBA, „ak si čosi zasluhuje uznanie, tak je to snaženie a úsilie. Úsilie vynaložené na rozvoj talentov, daností. A čo je podstatné – rozvíjať ich musíme tak, aby slúžili nielen na prospech nám samým, ale aj na prospech našim blízkym, ba celej spoločnosti. A práve to sa najviac cení“.

      Žiakom počas letných prázdnin prajeme mnoho zmysluplných zážitkov a pedagógom v rámci dní voľna zaslúžený odpočinok a načerpanie energie do nového šk. roka 2020/2021.

       

      Prehľad ocenených žiakov a tried

       

      Najlepšia trieda školy

      1. miesto: trieda III. A (tr. učiteľ: RNDr. PaedDr. Ing. Peter Lenčéš, PhD.)

      2. miesto: trieda I. A (tr. učiteľ: Mgr. Margita Jedličková)

      3. miesto: trieda III. B (tr. učiteľ: Mgr. Henrieta Kuzmová)

       

      Najlepší žiaci školy

      1. miestoDiana Zaťková, trieda III. A

      2. miestoKristína Vavrovičová, trieda I. A

      3. miestoLuka Markovič, trieda II. B

       

      Najlepší žiaci v triedach

      z triedy I. ALiliana PenzešováVanessa HajdukováSandra Zaujecová

      z triedy II. A a II. BKristína FridrichováPaulína BukovskáJakub Kaderábek

      z triedy III. APatrik BenďákPatrícia JankušíkováDenisa Procháczková

      z triedy III. BSimona HolecováVanessa StehlíkováLukáš Kozár

       

   • Kontakty

    • Súkromná stredná odborná škola ANIMUS
    • Akademická 4, 949 01 Nitra Slovakia
    • 37854950
    • 2021891696
    • 0903 446 185
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje