• Riaditeľka školy ocenila úspech našich žiakov

     • Riaditeľka školy, PaedDr. Zlatica Nagyová, MBA, v pondelok, 24. 02. 2020, ocenila žiakov triedy III. A, menovite Katarínu Dömöšovú, Jakuba Bartu, Patrika DeváthaSamuela Töröka, za 1. miesto v súťažnej kategórii „najlepšia vizitka“ v rámci 11. kontraktačného dňa cvičných firiem, ktorý sa 13. 02. 2020 konal v Šali pod záštitou Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja, Štátneho inštitútu odborného vzdelávania a Spojenej školy Šaľa.

       

      Riaditeľka školy vyslovila menovaným žiakom uznanie za príkladnú reprezentáciu školy a Ing. Tatiane Oravcovej, MBA za ich starostlivé vedenie a prípravu.

     • Valentín na Animuse

     • Dňa 14. 02. 2020 študenti z triedy III. A - Jakub Barta, Patrik Benďák a Katarína Dömöšová - pod vedením Ing. Tatiany Oravcovej, MBA, si ku dňu sv. Valentína pripravili príjemný program: valentínska pošta, predaj neskúšáčikov a sladkých zákuskov. Deň sv. Valentína sa oslavuje každoročne 14. februára ako sviatok lásky a náklonnosti. Je to deň, kedy sa tradične ako symbol lásky posielajú darčeky, kvety, cukrovinky.

     • 11 kontraktačný deň Cvičných firiem 2020

     • Dňa 13.2.2020 sme prezentovali našu cvičnú firmu CK Lietam v tom rád, ktorú zastupovali Katarína Dömöšová, Jakub Barta, Patrik Deváth, Samuel Török pod vedením Ing. Tatiany Oravcovej, MBA. Kontraktačný deň cvičných firiem sa konal v Šali pod záštitou Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja, Odboru školstva, Štátneho inštitútu odborného vzdelávania a Spojenej školy Šaľa.

      Študenti si stanovili cieľ a cvične rozbehli svoje podnikateľské plány, pripravili si svoj prezentačný stánok s promomateriálmi i výzdobou, ktorá hneď na prvý pohľad vzbudila záujem a mala osloviť potenciálneho zákazníka. Na vlastnej koži si vyskúšali, čo je za podnikaním od prvotného nápadu až po jeho realizáciu v cvičnom móde.

      Za túto snahu sa nám dostalo veľkej odmeny a to v podobe 1. miesta v súťažnej kategórii najlepšia vizitka. Gratulujeme!!!

     • Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry – krajské kolo

     • Vo štvrtok, 13. 02. 2020, sa Liliana Penzešová, žiačka triedy I. A, a Vanessa Stehlíková, žiačka triedy III. B, zúčastnili krajského kola XII. ročníka olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. Konalo sa na pôde Gymnázia, Golianova 68, Nitra. Dievčatá na súťaž pripravoval a ňou sprevádzal RNDr. PaedDr. Ing. Peter Lenčéš, PhD.

       

      Súťažili dve kategórie žiakov:

                  kategória B - žiaci 1. a 2. ročníka stredných škôl,

                  kategória A - žiaci 3. a 4. ročníka stredných škôl.

       

      Naše reprezentantky sa dôstojne vyrovnali s veľkou konkurenciou. Svojou účasťou na súťaži  tak zadosťučinili zodpovednej príprave, za čo im vyslovujeme uznanie a vyjadrujeme vďačnosť za príkladnú reprezentáciu našej školy.

       

     • „Tipni si svojho víťaza – parlamentné voľby 2020“

     • Dňa 11. februára 2020 sa študenti nad 18. rokov zúčastnili súťaže, pod názvom „Tipni si svojho víťaza – parlamentné voľby 2020“, ktorá súvisí s blížiacimi sa parlamentnými voľbami. Súťaž o hodnotné ceny organizovala Katedra verejnej správy FSV Univerzity Sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Úlohou študenta bolo odhadnúť tri politické subjekty, ktoré sa podľa neho umiestnia na prvých troch miestach v parlamentných voľbách 2020, pridať tiež museli ich predpokladaný individuálny percentuálny zisk zaokrúhlený na dve desatinné miesta

     • Olympiáda ľudských práv – krajské kolo

     • Vo štvrtok, 06. 02. 2020, sa žiak triedy III. A, Samuel Brhlík, zúčastnil krajského kola olympiády ľudských práv. Súťaž sa konala v priestoroch Gymnázia, Školská ul., Vráble. Samuela na súťaž pripravoval a ňou sprevádzal jeho triedny učiteľ, Peter Lenčéš

      Nosnou tému aktuálneho ročníka olympiády ľudských práv sú Výzvy pre demokraciu a ľudské práva v Európe 21. storočia. Samuelovi sa podarilo túto problematiku na úrovni kraja dôstojne obsiahnuť. Uznanie mu vyslovujeme i za úsilie vynaložené na príkladnú reprezentáciu školy v tak zásadnej oblasti, akou ľudské práva sú.

     • Hviezdoslavov Kubín - školské kolo 66. ročníka recitačnej súťaže

     • Vo štvrtok, 30. 01. 2020, zazneli v priestoroch knižnice Súkromnej strednej odbornej školy Animus Nitra z úst vybraných žiakov úryvky diel slovenskej i svetovej poézie a prózy. Podujatie na úrovni školy sa uskutočnilo pod hlavičkou najstaršej a najprestížnejšej súťaže v oblasti umeleckého prednesu Hviezdoslavov Kubín

      Podujatím sprevádzal RNDr. PaedDr. Ing. Peter Lenčéš, PhD., odbornú komisiu dopĺňal PaedDr. Radoslav Navrátil a jej predsedaniu sa ujala riaditeľka školy PaedDr. Zlatica Nagyová, MBA.

      Výber žiakov školského kola súťaže tvorili títo mladí recitátori:

       

      Dávid Fintor (II. B),

      Katarína Dömöšová (III. A),

      Patrik Benďák (III. A). 

       

      Súčasťou prehliadky bola diskusia k problematike interpretácie jednotlivých diel či subjektívnych preferencií vo veci výberu literárnych textov.

      Odborná komisia určila ako víťaza školského kola súťaže Katarínu Dömöšovú (III. A) a odporučila ju na postup do vyššieho kola.

      Všetkým zúčastneným interpretom vyslovujeme uznanie za odvahu prezentovať sa a ochotu venovať čas a úsilie rozvoju svojho talentu.   

      .

       

       

       

       

       

       

   • Kontakty

    • Súkromná stredná odborná škola ANIMUS
    • Akademická 4, 949 01 Nitra Slovakia
    • 37854950
    • 2021891696
    • 0903 446 185
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje