• Aj naši žiaci sa zapojili do celoslovenskej zbierky Úsmev ako dar

     • Vo štvrtok, 12. 12. 2019, sa dobrovoľníci z oboch tried 3. ročníka aktívne podieľali na realizácii celoslovenskej zbierky Úsmev ako dar. Jej poslaním je pomôcť k tomu, aby deti mohli bezpečne vyrastať v rodinách, ideálne tých vlastných, a tiež podporovať deti, ktoré vyrastajú bez rodičov.

       

      Participáciu našich žiakov na realizácii akcie zabezpečovala výchovná poradkyňa Mgr. Margita Jedličková.  

       

      Za spoluúčasť na organizačnom zabezpečení dobročinnej akcie vyslovujeme našim žiakom uznanie. 

     • Naši žiaci reprezentovali školu v korfbale

     • Prvé decembrové pondelky patrili druhej edícii školských korfbalových turnajov. 2.12. sa zúčastnilo turnaja 8 tímov z piatich škôl. SSOŠ Animus reprezentovali dva tímy. Obom sa neveľmi darilo. Vo svojich skupinách dokázali vyhrať po jednom zápase a tesne zostali pred bránami semifinále. Najviac sa darilo tímom z Párovského gymnázia, ktoré sa opäť stretli vo finále. Naši žiaci, ktorí navštevujú korfbalový krúžok na našej škole sa organizátorsky podieľali na školskom turnaji žiakov základných škôl. Ďakujeme našim žiakom za reprezentáciu našej školy a držíme palce počas ďaších športových podujatí. 

      SSOŠ Animus 1: Martin Balaj, Roman Fazekaš, Samuel Torok, Vanessa Stehlíková, Vivien Častá a Patrícia Jankušíková

      SSOŠ Animus 2: Samueal Špaček, Matúš Ježko, Peter Opold, Matúš PohankaMichaela Mináriková, Paulína Bukovská, Vanessa Hajduková

       

     • Mikuláš na Animuse

     • Tak ako každý rok i tohto roku sme privítali na našej škole Mikuláša.

      Aj keď bez snehu, mrazu, bez koča, ale zato s čertíkmi, anjelikom a s Mikulášovou ženou a ešte väčšou mikulášskou nádielkou. Mikuláš so svojimi pomocníkmi navštívil každú triedu na škole, rozdal sladké pokušenie a potom si so študentmi spoločne zaspieval koledy.

     • Olympiáda ľudských práv – školské kolo

     • V pondelok, 02. 12. 2019, sa 30 žiakov zo všetkých ročníkov zapojilo pod vedením Mgr. Margity Jedličkovej a RNDr. PaedDr. Ing. Petra Lenčéša, PhD. do školského kola XXII. ročníka olympiády ľudských práv. Jej cieľom je „prispieť k ľudskoprávnemu vzdelávaniu, vzdelávaniu k demokratickému občianstvu, celkovej kultivácii poznatkov a postojov študujúcej mládeže a tým k posilňovaniu základných pilierov demokracie“.

      Ťažiskovou časťou školského kola olympiády ľudských práv bolo vypracovanie testu s úlohami s výberom jednej správnej odpovede ako i otvorenými úlohami reflektujúcimi problematiku ľudských práv a nosnú tému aktuálneho ročníka olympiády – Výzvy pre demokraciu a ľudské práva v Európe 21. storočia.

      Spomedzi všetkých zúčastnených žiakov najlepšie výsledky zaznamenali

      1.         Brhlík, Samuel                      III. A (postup do krajského kola)              

      2.         Kaderábek, Jakub                 II. B                         

      3.         Holecová, Simona                 III. B   

      Každému z 30-tich zainteresovaných žiakov vyslovujeme poďakovanie za ochotu i takýmto spôsobom podporiť povedomie v tak zásadnej oblasti, akou sú ľudské práva.

     • Exkurzia: Viedenské vianočné trhy a čokoládovňa Hauswirth v Kittsee

     • Wiener Christkindlmarkt – takto sú poznané jedny z najväčších a najznámejších vianočných trhov vo Viedni. Tieto sa konajú každoročne na Radničnom námestí (Rathausplatz).

      Vôňa pečených gaštanov, perníkov, koláčov a rozmanitých variácií vianočného punču rozliehajúca sa po celom viedenskom Radničnom námestí navodila v utorok, 03. 12. 2019, vianočnú náladu aj našim žiakom – výberu zo všetkých ročníkov. Títo mali možnosť v sprievode pani riaditeľky PaedDr. Zlatici Nagyovej, MBA, organizátorky exkurzie Ing. Tatiany Oravcovej, MBA, výchovnej poradkyne Mgr. Margity Jedličkovej a profesora RNDr. PaedDr. Ing. Petra Lenčéša, PhD. bytostne precítiť čaro adventu, čoby obdobia netrpezlivého očakávania Vianoc, v objatí pozoruhodne vyzdobených stromčekov a malebných drevených domčekov s ponukou nádherných vianočných ozdôb, doplnkov z dreva i keramiky.

      Žiaci sa s pani riaditeľkou a svojimi profesormi vybrali i do známej čokoládovne Hauswirth Kittsee. Ide o rodinnú firmu, ktorej sa podarilo expandovať takmer do celého sveta.

      O životnom cykle firmy, jej produkcii, procesoch a materiálno-technickom vybavení oboznamoval účastníkov exkurzie sprievodca. Výklad sprievodcu vhodne dopĺňal rytmický zvuk výrobných liniek, z ktorých vychádzali hotové čokoládové produkty. Ochutnávka týchto cukroviniek bola azda tou najlepšou cestou, akou naši žiaci mohli oceniť kvalitu produkcie úspešnej čokoládovne.        

     • EXPERT geniality show

     • Aj žiaci SSOŠ Animus Nitra sa vo štvrtok, 28. 11. 2019, pod vedením koordinátora RNDr. PaedDr. Ing. Petra Lenčéša, PhD. zapojili do celoslovenskej vedomostnej súťaže žiakov základných a stredných škôl EXPERT geniality show.

      Súťažilo sa v témach „Od Dunaja k Tatrám“, „Svetobežník“, „Mozgolamy“, „Do you speak English?“, „Góly, body, sekundy“ a „Tajomstvá prírody“.

      Základné výsledky budú zverejnené 20. 12. 2019 na stránke www.sutazexpert.sk, kompletné výsledky tamže 15. 01. 2020. Vo februári 2020 budú do školy organizátorom – Talentída, n. o. – zaslané výsledky, diplomy a ceny.  

      Zúčastneným „expertom“ – záujemcom zo všetkých ročníkov vyslovujeme uznanie za odvahu spoznať mieru svojich vedomostí a odhodlanie zabojovať o dobrú pozíciu v konkurencii žiakov naprieč celým Slovenskom. 

   • Kontakty

    • Súkromná stredná odborná škola ANIMUS
    • Akademická 4, 949 01 Nitra Slovakia
    • 37854950
    • 2021891696
    • 0903 446 185
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje