• Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry – školské kolo

     • V utorok, 26. 11. 2019, sa výber žiakov z prvých troch ročníkov zapojil do školského kola XII. ročníka olympiády zo slovenského jazyka a literatúry

       

      Jej nosnou časťou bolo vypracovanie didaktického testu s rozličnými typmi úloh s rôznou kognitívnou náročnosťou zameranými na prácu s textom, čítanie s porozumením a overenie vedomostí a zručností z jednotlivých jazykových rovín a teórie literatúry.

      Súčasťou písomnej časti bola i tvorba vlastného textu, resp. transformácia textu, v ktorej má žiak preukázať schopnosť písať žánrovo a štýlovo diferencovane s čo najväčšou možnou mierou originality.

       

      Cieľovou skupinou boli dve kategórie žiakov:

                  kategória B - žiaci 1. a 2. ročníka,

                  kategória A - žiaci 3. a 4. ročníka.

       

      Spomedzi všetkých zúčastnených žiakov najlepšie výsledky zaznamenali

       

      1.         Stehlíková, Vanessa             kategória A     III. B (postup do krajského kola)              

      2.         Deváth, Patrik                      kategória A     III. A                         

      3.         Török, Samuel                      kategória A     III. A 

       

      1.         Penzešová, Liliana               kategória B     I. A (postup do krajského kola)              

      2.         Hajduková, Vanessa            kategória B     I. A                         

      3.         Ackermann, Patrik              kategória B     II. B 

       

      Školské kolo olympiády organizačne zabezpečila komisia v zložení:

                  PaedDr. Zlatica Nagyová, MBA,

                  RNDr. PaedDr. Ing. Peter Lenčéš, PhD.,

                  Mgr. Margita Jedličková.

       

      Každému zo zainteresovaných žiakov vyslovujeme poďakovanie za ochotu i takýmto spôsobom podporiť oblasť svojho záujmu.

       

     • Druhé miesto na futsalovm turnaji

     • Počas posledného novembrového týždňa sa na školách nitrianskeho okresu organizujú základné skupiny Majstrovstiev okresu vo futsale. SSOŠ Animus bola vyžrebovaná do skupiny s Obchodnou akadémiou Nitra a SPŠ potravinárska Nitra. V prvom zápase proti OA Nitra sme dominovali počas väčšiny zápasu. Zo začiatku súper dokázal reagovať na náš tlak, ale v priebehu prvého polčasu sme si vytvorili dvojgólový náskok, na ktorý nedokázali súperi reagovať. Odvtedy sa skúsení futbalisti v našich dresoch dokázali presadzovať po pekných akciách a pripísali si zaslúžené víťazstvo. Druhý zápas s SPŠ potravinárskou sme potrebovali na postup na finálový turnaj minimálne remízu. Výborný vstup do zápasu a úvodný gól nás bohužiaľ nenakopol k lepšiemu výkonu. Viacerými chybami v obrane sme dovolili súperovi otočiť priebeh zápasu a ku koncu zápasu už prichádzala nervozita. Bohužiaľ sme zápas prehrali 1:5, čo pre nás znamenalo druhé miesto v skupine. 

      Výsledky:

      SSOŠ Animus - Obchodná akadémia Nitra 8:5 (Balaj 4, Hajabács po 3, Kramár 1)

      SSOŠ Animus - SPŠ potravinárska 1:5 (Balaj)

      Zostava SSOŠ Nitra: Peter Opold - Martin Hajabács (obaja IV.B), Erik Kramár (IV.A), Martin Balaj, Samuel Török, Ali Smaali (všetci III.A), Patrik Oláh a Roman Fazekaš (obaja III.B), Jakub Žákovič (II.A), Patrik Dobiáš (I.A)

     • Animusáci neuspeli na stolnotenisovom turnaji

     • Majstrovstviev okresu Nitra v stolnom tenise študentov stredných škôl sa zúčastnila silná konkurencia. V tímoch 11 stredných škôl sme mohli sledovať majstrov Slovenska, aj ligových hráčov. SSOŠ Animus bola vyžrebovaná do skupiny B. Ich prvým súperom bola Stredná zdravotná škola, proti ktorej sa nám nepodarilo uhrať ani jeden set. V druhom zápase s Piaristickým gymnáziom vyhral jeden set Kristián Škula, na bod to však nestačilo. V záverečnom zápase proti Strednej priemyselnej škole stavebnej z Nitry sme si pripísali prvý bod do tabuľky vďaka Kristiánovi Škulovi. Tri sety v dvoch zápasoch sa podarilo uhrať aj Patrikovi Deváthovi, ale na body to nestačilo. SSOŠ Animus reprezentovali Kristián Škula, Samuel Špaček obaja z II.B, Patrik Deváth a Mateo Abbatantuono z III.A. Za reprezentáciu našej školy ďakujeme.

     • WEBINÁR Inovácie v podnikaní

     • Dňa 19.11.2019 sa študenti zapojení v programoch JA Slovensko zúčastnili webináru, ktorí prebiehal online na tému: Inovácie v podnikaní. Jeho cieľom bolo motivovať žiakov cez praktické príklady podnikania. Dozvedeli sme sa ako môžeme urobiť podnikanie efektívne s použitím moderných technológii a prečo je dôležité svoje podnikanie neustále inovovať. Hlavným rečníkom bol pán Tomáš Krajčovič, Marketing & Founder Profit 365 Academy.

     • Olympiáda z ruského jazyka

     • Olympiády z ruského jazyka sa zúčastnilo dňa 11.11.2019 12 detí z prvého až tretieho ročníka. Žiaci prejavili svoje celkom pekné vedomosti z písomnej a ústnej časti, v počúvaní s porozumením, čítaní s porozumením, v teste z kulturológie a dialógu s učiteľom. 

      I. miesto - Patrik Deváth - III.A

      II. miesto - Marcel Novák - II.A

      III. miesto - Liliana Penzešová - I.A

      IV. miesto - Dávid Hofer - II.A

      Srdečne blahoželáme!

     • Olympiáda v nemeckom jazyku

     • Dňa 11.11.2019 sa konalo školské kolo olympiády v nemeckom jazyku. Zúčastnilo sa ho 19 žiakov. Súťaž pozostávala z písomnej časti a ústnej časti. Do ústnej časti postúpilo 8 žiakov. Na prvom mieste sa umiestnil žiak III. A triedy Samuel Török, na druhom mieste, žiak II. B Matúš Pohanka a na treťom mieste žiačka II. A triedy Michaela Minariková. Srdečne blahoželáme! 

     • Informatická súťaž iBobor

     • Počas tohto týždňa sa na školách na Slovensku uskutočnila informatická súťaž iBobor. Stredné školy sú zahrnuté v kategóriách Junior a Senior. Kategóriu Senior riešili študenti 3. a 4. ročníka. Najúspešnejším riešiteľom medzi chlapcami bol Juraj Hrico z III.A, za ktorým nasledovali Marek Bojda a Adam Kováč, obaja zo IV.B. Medzi dievčatami sa najviac darilo Simone Holecovej z III.B, pred Vivien Častou a Petrou Velčickou, obe III.A. Kategórie Senior sa zúčastnilo 19 študentov našej školy. 
       

      21 žiakov z prvého a druhého ročníka sa zapojilo do kategórie Junior. Najlepším riešiteľom, ktorý v počte bodov predstihol aj svojich starších kolegov bol Dominik Kováč z II.A, za ním nasledovali Jakub Kaderábek z II.B a Patrik Žák z I.A. Medzi dievčatami sa najviac darilo Paulínke Bukovskej z II.A, pred Vanessou Hajdukovou z I.A

      Úspešným riešiteľom srdečne blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu našej školy.  

     • Olympiáda z anglického jazyka

     • Dňa 12.11. 2019 sa konalo školské kolo olympiády v anglickom jazyku. Olympiáda pozostávala z písomnej a ústnej časti. Písomná časť zahŕňala úlohy z gramatiky, slovnej zásoby, čítania a počúvania s porozumením. V ústnej časti súťažiaci odprezentovali svoje rečové zručnosti vo voľnom rozhovore a prácou s obrázkami. Na 1. mieste sa umiestnil Andrej Veselý z 3.B, na 2. mieste Samuel Špaček z 2.B a na 3. mieste Filip Užovič z 3. A triedy. Srdečne blahoželáme!

     • MLADÝ TVORCA 2019

     • V dňoch 5.11. - 6.11. 2019 sme sa zúčastnili výstavy Mladý tvorca 2019 na Agrokomplexe v Nitre. Návštevníkov oslovil predovšetkým náš zaujímavo dekorovaný žlto-modrý stánok. Mali možnosť spoznať naše ponúkané študijné odbory. Návštevníci si tiež mohli pozrieť prácu s  3D tlačiarňou a zabaviť sa s interaktívnou strelnicou. V týchto dňoch sme sa všetci príjemne zabavili a urobili našej škole len to najlepšie meno.

     • Imatrikulácie 2019

     • Tak ako to už býva zvykom aj tento rok sa na našej škole odohrala slávnosť názvom Imatrikulácie. Konali sa dňa 28.októbra 2019 pod záštitou 3.A triedy.

      Všetci spoluúčastníci si  v tento deň prišli na svoje. Od vystrašených prváčikov až po učiteľský zbor na čele s pani riaditeľkou, s pani zástupkyňou a s triednou učiteľkou.

       

      Začalo sa tradične predstavením kráľa cestovného ruchu a informatiky a veselo sa prešlo priamo k najzaujímavejšej časti, a to k samotnému prijatiu nových študentov do „cechu študentského". Potom sa pokračovalo zábavnými súťažami, kde všetci žiaci vyhrali sladkú odmenu v podobe torty.

   • Kontakty

    • Súkromná stredná odborná škola ANIMUS
    • Akademická 4, 949 01 Nitra Slovakia
    • 37854950
    • 2021891696
    • 0903 446 185
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje