• Aj naši žiaci sa zapojili do zbierky Biela pastelka

     • Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska – občianske združenie, ktorého členmi sú ľudia so zrakovým postihnutím – je organizátorom verejnej zbierky Biela pastelka, do ktorej sa dňa 20. 09. 2019 aktívne zapojili i naši žiaci (výber z tried III.A a III.B).

       

      Participáciu našich žiakov na realizácii akcie zabezpečovala výchovná poradkyňa Mgr. Margita Jedličková.

       

      Za spoluúčasť na organizačnom zabezpečení dobročinnej akcie ako i za početné peňažné príspevky vyslovujeme našim žiakom uznanie.  

     • Európsky týždeň mobility

     • Počas minulého týždňa sa uskutočnil Európsky týždeň mobility. V rámci mnohých podujatí prebiehal v piatok v Nitre Deň športu, kde sa prezentovali dve desiatky nitrianskych športových klubov. Akcie sa zúčastnil aj Korfbalový klub SPU Nitra, ktorého súčasťou sú aj študenti SSOŠ Animus v rámci korfbalového krúžku. Naši žiaci prezentovali korfbal veľkému množstvu žiakov materských aj základných škôl. Pod vedením RNDr. Tomáša Sonnenscheina reprezentovali našu školu Paulína Bukovská, Kristína Fridrichová, Michaela Mináriková a Fabián Novosedlík z II.A a II.B.

       

     • Rodičovské združenie

     • Dňa 12.09.2019 (štvrtok) sa v čase od 15:00 hod. uskutoční rodičovské združenie v budove školy SSOŠ Animus v Nitre, na Levickej ceste 40.

     • Z aktu slávnostného otvorenia šk. roka 2019/2020

     • Do nového školského roka 2019/2020 na pôde Súkromnej strednej odbornej školy Animus Nitra vstupujeme úryvkom z básne Prázdniny a škola z pera literáta Andreja Sládkoviča:

      Veselo mi bolo trošku si oddýchnuť,

      rád som bol, keď škola mala už utíchnuť;

      ach, ale dlhý čas, dlhočizná chvíľa!

      Kedyže sa nám už začneš, škola milá?

       

      Akt slávnostného otvorenia školského roka 2019/2020 sa v pondelok, 02. 09. 2019, realizoval v prítomnosti vedenia školy – jej zriaďovateľa a majiteľa doc. Ing. Bohuslava Sýkoru, CSc., riaditeľa PaedDr. Zlatice Nagyovej, MBA a zsástupcu riaditeľa Ing. Edity Červenkovej, MBA – členov pedagogického zboru žiakov všetkých štyroch ročníkovNaša pozornosť bola osobitne zameraná na žiakov 1. ročníka. Veríme, že po niekoľkých

      dňoch zvykania si na nové prostredie sa títo chlapci a dievčatá, ktorí len nedávno opustili lavice základnej školy, stanú integrálnou súčasťou života našej školy. Posolstvom do nového školského roka nech sú žiakom, pedagógom i vedeniu školy slová z príhovoru jej riaditeľa, PaedDr. Zlatice Nagyovej, MBA:

      škola – naša matka živiteľka,

      žiak – naše poslanie,

      učiteľ – náš kapitál.