• Slávnostné ukončenie šk. vyučovania v šk. roku 2018/2019

     • V piatok, 28. júna 2019, sa v areáli SSOŠ Animus Nitra konal akt slávnostného ukončenia šk. vyučovania v šk. roku 2018/2019.

      Udalosť sa realizovala v prítomnosti vedenia školy – jej zriaďovateľa a majiteľa doc. Ing. Bohuslava Sýkoru, CSc., riaditeľa PaedDr. Zlatice Nagyovej, MBA a zástupcu riaditeľa Ing. Edity Červenkovej, MBA – a tiež členov pedagogického zboru a žiakov 1., 2. a 3. ročníka.

      Nosnými časťami programu boli príhovor riaditeľa školy a ocenenie vybraných žiakov
      z jednotlivých tried (za správanie, prospech, dochádzku alebo reprezentáciu školy) ako i ocenenie troch tried (za správanie, prospech, dochádzku a podieľanie sa na realizácii školských akcií).

      Žiakom počas letných prázdnin prajeme mnoho zmysluplných zážitkov a pedagógom v rámci dní voľna zaslúžený odpočinok a načerpanie energie do nového šk. roka 2019/2020.

      Prehľad ocenených žiakov a tried

      Najlepšia trieda školy

      1. miesto: trieda II. A (tr. učiteľ: RNDr. PaedDr. Ing. Peter Lenčéš, PhD.)

      2. miesto: triedy I. A a I. B (tr. učiteľ: Mgr. Magdaléna Zimová)

      3. miesto: trieda III. A (tr. učiteľ: Ing. Tatiana Oravcová, MBA)

      Najlepší žiaci školy

      1. miesto: Kristína Dudášová z triedy III. A

      2. miesto: Jakub Barta z triedy II. A

      3. miesto: Adam Kováč z triedy III. B

      Najlepší žiaci v triedach

      z triedy I. A I. BPaulína Bukovská, Kristína Fridrichová, Michaela Mináriková

      z triedy II. ASamuel Brhlík, Katarína Dömösová, Patrik Deváth

      z triedy II. B: Vanessa Stehlíková, Simona Holecová, Andrej Veselý

      z triedy III. AAndrea Kováčová, Viktória Maslenová, Dominika Lőbbová

      z triedy III. BGabriel Ďurovka, Peter Varga, Martin Malagyi