• Druhé kolo prijímacieho konania

     • Dňa 18.6.2019 sa uskutoční druhé kolo prijímacieho konania. Zákonní zástupcovia so žiakmi dostavte sa na prijímacie konanie o 8:00 hod. na SSOŠ Animus, Levická cesta 40, 94901 Nitra

     • Bankári do škôl

     • Dňa 6.6.2019 sa zúčastnili Katarína Dömöšová, Vivien Částa, Patrícia Jankušíková z triedy 2.A pod vedením Ing. Tatiany Oravcovej, MBA školenia Bankári do škôl, ktorý organizovala JA Slovensko v spolupráci so City Foundation v Bratislave.

      Študenti mali možnosť získať viac informácií o firemnom plánovaní a projektovom manažmente.