• Slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení

     • V utorok, 28. mája 2019 o 10.00 hod., sa v reprezentačných priestoroch Študentského domova UKF v Nitre konal slávnostný akt odovzdávania maturitných vysvedčení.

      Úspešní absolventi štúdia na SSOŠ Animus Nitra si vysvedčenia prevzali z rúk riaditeľky školy PaedDr. Zlatice Nagyovej, MBA a ich triednych učiteľov – Mgr. Margity Jedličkovej a Ing. Jozefa Bačíka, MBA. Slávnostnému aktu predsedal zriaďovateľ a majiteľ školy, doc. Ing. Bohuslav Sýkora, CSc., jeho organizáciu zabezpečila Ing. Tatiana Oravcová, MBA a moderátorským slovom ho sprevádzal RNDr. PaedDr. Ing. Peter Lenčéš, PhD.

      Prítomným sa prihovorila riaditeľka školy. Vo svojom prejave okrem iného poukázala na maturitné vysvedčenie ako na doklad nadobudnutých vedomostí, osvojených schopností a úsilia vynaloženého absolventmi počas štúdia. Všetkým absolventom vyslovila uznanie za zdarené zavŕšenie ich pôsobenia na SSOŠ Animus Nitra a popriala im mnoho úspechov na poli osobného a profesijného života.

      Odchádzajúci žiaci, v zastúpení Nicolasom Cintulom, v záverečnej fáze podujatia odovzdali pomyselnú štafetu mladším žiakom, v zastúpení Denisou Procháczkovou

     • Športový deň

     • V stredu 22.5. sa študenti prvého a druhého ročníka zúčastnili športového dňa. V športovej hale SPU nastúpili na futsalový zápas prváci proti druhákom. Zo začiatku sa lepšie darilo mladším futbalistom, ktorí zaskočili druhákov a udávali tempo zápasu. Potom sa karta obrátila, druháci sa začali výraznejšie presadzovať a napokon dotiahli zápas do víťazného konca. Druhá časť študentov sa oboznámila s netradičným športom, ktorý na našej škole funguje v rámci krúžku, korfbalom. Najskôr prevládala u žiakov nervozita a mysleli si, že korfbalový kôš nikdy netrafia, ale nakoniec odohrali veľmi pekné zápasy a najšikovnejší boli pozvaní na tréning Korfbalového klubu SPU Nitra

     • Aj naši žiaci sa zapojili do zbierky Deň Úsmevu 2019

     • Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar prijala záujem SSOŠ Animus Nitra a výberu jej žiakov o zapojenie sa do verejnej finančnej zbierky Deň úsmevu 2019. Zbierka sa realizuje v období od 12. mája do 25. mája 2019.  Naši žiaci zbierku podporili i aktívnou účasťou na jej realizácii v uliciach Nitry.

      Participáciu našich žiakov na akcii zabezpečovala výchovná poradkyňa Mgr. Margita Jedličková.  

      Za spoluúčasť na dobročinnej akcii vyslovujeme našim žiakom uznanie. Ide o žiakov triedy III. A, menovite: Natália Tóthová, Dominika Tóthová, Sára Peťovská, Sandra Maceková, Matej Maťo, Natália Stražancová, Andreas Halaj, Bibiána Blahová, Dominika Lӧbbová. 

     • Prijímacie konanie

     • Dňa 16.5.2019 sa uskutoční druhý termín prijímacieho konania. Zákonní zástupcovia so žiakmi dostavte sa na prijímacie konanie o 8:00 hod. na SSOŠ Animus, Levická cesta 40, 94901 Nitra

     • Exkurzia: Seegrotte – najväčšie európske podzemné jazero

     • Na juhu Dolného Rakúska, neďaleko Viedne, sa nachádza jedna z najimpozantnejších prírodných atrakcií sveta, jazerná jaskyňa Seegrotte.

      Priestory jaskyne ako i v jej útrobách lokalizované jazero navštívil vo štvrtok, 25. 04. 2019, výber žiakov, záujemcov o spoznávanie prírodných krás, z jednotlivých tried. Títo mali možnosť v sprievode pani riaditeľky PaedDr. Zlatici Nagyovej, MBA, organizátorky exkurzie Ing. Tatiany Oravcovej, MBA, výchovnej poradkyne Mgr. Margity Jedličkovej a profesora RNDr. PaedDr. Ing. Petra Lenčéša, PhD. možnosť bytostne – plavbou loďou s výkladom sprievodcu – poňať históriu najväčšieho európskeho podzemného jazera.    

      Zo spektra zaujímavých informácií účastníkov exkurzie oslovila zvlášť skutočnosť, že počas druhej svetovej vojny bola jaskyňa zabavená armádou a štátna továreň Heinkel využívala dlhé chodby na výrobu lietadiel, pretože podzemné priestory zaručovali spoľahlivú ochranu pred bombardovaním. Pracovalo tu 2000 robotníkov a boli tu vyrobené prvé stíhačky s tryskovým pohonom na svete (model a časti lietadla HE 162 sú v Seegrotte dokonca vystavené). Po vojne bola baňa Seegrotte znovu sprístupnená verejnosti.