• Valentín na Animuse

     • Dňa 14.2.2019 študentky z 3.A triedy (Dominika Tóthová, Natália Tóthová, Sandra Maceková , Lucia Grancová) pripravili príjemný program valentínsku poštu a predaj neskúšačikov, predaj sladkých zákuskov. Takto sme si pripomenuli deň sv. Valentína u nás na Animuse. Deň sv. Valentína sa oslavuje každoročne 14. februára ako sviatok lásky a náklonnosti. Je to deň, kedy sa tradične posielajú darčeky, kvety, cukrovinky ako symbol lásky.

     • 170 rokov od narodenia P. O. Hviezdoslava...

     • V pondelok, 04. 02. 2019, zazneli v reprezentačných priestoroch Súkromnej strednej odbornej školy Animus Nitra z úst vybraných žiakov úryvky diel slovenskej i svetovej poézie a krásnej prózy. Podujatie na úrovni školy sa uskutočnilo pod hlavičkou najstaršej a najprestížnejšej súťaže v oblasti umeleckého prednesu Hviezdoslavov Kubín

      Podujatím sprevádzala a prípravu žiakov zabezpečila prof. Mgr. Magdaléna Zimová, odbornú komisiu dopĺňal prof. RNDr. PaedDr. Ing. Peter Lenčéš, PhD. a jej vedením sa ujala riaditeľka školy PaedDr. Zlatica Nagyová, MBA. Záštitu nad podujatím prevzal zriaďovateľ a majiteľ školy doc. Ing. Bohuslav Sýkora, CSc. a ako čestná hostka pozvanie prijala zástupkyňa riaditeľky školy Ing. Edita Červenková, MBA.     

      Výber žiakov školského kola súťaže tvorili títo mladí recitátori: Katarína Dömöšová (II. A), Lukáš Kozár (II. B), Vanessa Stehlíková (II. B), Hana Kiševová (IV. A) a Sofia Michaličková (IV. A). Súčasťou prehliadky bol diškurz k problematike interpretácie jednotlivých diel či subjektívnych preferencií vo veci výberu literárnych textov.

      V kategórii poézia odborná komisia určila ako víťaza Sofiu Michaličkovú a v kategórii krásna próza Vanessu Stehlíkovú.

      Všetkým zúčastneným interpretom vyslovujeme uznanie za odvahu prezentovať sa a ochotu venovať čas a úsilie rozvoju svojho talentu.       

     • Lyžiarsky výcvik

     • V dňoch od 24.1.-30.1.2019 žiaci 1.A a 1.B absolvovali lyžiarsky výcvik v lyžiarskom stredisku SKI CENTRUM DROZDOVO pod vedením triednej učiteľky Mgr. Zimovej. Dochádzali sme denne o 7:45 z Nitry a vracali sme sa domov po 15:00 hodine. Žiaci boli rozdelení do dvoch družstiev podľa lyžiarskej zdatnosti. Počasie a podmienky na lyžovanie boli vynikajúce.