• Európsky týždeň športu

     • Naša škola sa zapojila do Európskeho týždňa športu. V rámci hodín telesnej a športovej výchovy a korfbalového krúžku pod vedením Mgr. HadasovejRNDr. Sonnenscheina sa žiaci zapojili do rôznych športových aktivít a podporili túto peknú myšlienku. Šport je veľmi dôležitý pre všetky vekové kategórie, pomáha rozvíjať koordinačné a motorické zručnosti, odbúrava stres, vedie žiakov k spolupráci, súťaživosti, zdravému a aktívnemu spôsobu života. Naším spoločným cieľom je viesť žiakov k zdravému životnému štýlu aj nad rámec vyučovacích hodín

     • Majstrovstvá okresu v cezpoľnom behu

     • Vo štvrtok 27. 9. 2018 sa konalo okresné kolo v cezpoľnom behu žiakov stredných škôl. Našu školu mal pôvodne reprezentovať trojčlenný tím. V poslednom momente sa bohužiaľ zranili naši nádejní futbalisti (Roman Fazekaš a Martin Balaj) na poslednom tréningu, a tak naše farby hájil jediný zástupca Lukáš Kozár z II.B. Medzi 41 pretekármi, poväčšine atlétov a ligových futbalistov statočne bojoval a umiestnil sa v strede štartového poľa. Pevne veríme, že v ďalších súťažiach budeme bojovať v plnej zostave a budú sa nám vyhýbať zranenia.

    • Exkurzia – Štátny zámok Lednice
     • Exkurzia – Štátny zámok Lednice

     • Výber zážitkov a poznaniachtivých dievčat a chlapcov z tried 1., 2. a 3. ročníka spolu s pani riaditeľkou PaedDr. Zlaticou Nagyovou, MBA a profesormi Ing. Tatianou Oravcovou, MBA, Mgr. Margitou JedličkovouRNDr. PaedDr. Ing. Petrom Lenčéšom, PhD. mal možnosť v stredu, 25. 09. 2018, pookriať v malebnom okolí zámku v českých Ledniciach a v jeho interiéroch precítiť dobovú atmosféru unášajúcu človeka späť, do čias minulých.

       

      Štátny zámok Lednice patrí k najnavštevovanejším pamiatkam v Českej republike. Novogotická prestavba v 19. storočí z neho vytvorila romantické sídlo obklopené jedným z najväčších európskych parkov. Mimo starostlivo pestovanej flóry návštevník v tomto parku nájde palmový skleník, rímsky akvadukt či rozhľadňu Minaret.

       

      Súčasťou exkurzie bola i plavba loďou zákutiami zámockého parku až k rozhľadni Minaret. Plavbu vhodne dopĺňal výklad sprievodcu o histórii a zaujímavostiach zámku.

     • GAUDEAMUS SLOVAKIA 2018

     • Vo štvrtok, 27. septembra 2018, sa študenti tried III. A a III. B pod vedením Ing. Tatiany Oravcovej, MBAIng. Jozefa Bačíka, MBA zúčastnili Európskeho veľtrhu pomaturitného a celoživotného vzdelávania Gaudeamus Slovakia, ktorý sa tradične konal na výstavisku Agrokomplex v Nitre.

      Veľtrh bol prvou príležitosťou pre študentov zoznámiť sa s rozsiahlou ponukou štúdia po maturite a osobne sa stretnúť so zástupcami slovenských aj zahraničných univerzít a vysokých škôl.

     • Návšteva Krajskej knižnice Karola Kmeťku

     • Myslím si a určite nielen ja, že kniha zohráva určite veľkú úlohu v živote každého z nás. No viete si predstaviť život bez knihy? Asi nie. Samozrejme, pre každého človeka však kniha znamená niečo iné. Niektorí ľudia by povedali, že sú to len listy papiera s množstvom textu zviazané do jedného celku. Určite by sme len takto knihu nemali vnímať, ale mali by sme v nej hľadať niečo viac. Existujú rôzne druhy kníh, z ktorých si každý čitateľ nájde práve tie, ktoré sú mu najbližšie. Či sú to už knihy, z ktorých sa chceme niečo zaujímavé dozvedieť alebo pre zábavu a oddych. Zaujímavé informácie sme sa dozvedeli dňa 19.9.2018 na návšteve Krajskej knižnice Karola Kmeťku v Nitre. Knižnicu navštívili žiaci prvého ročníka pod vedením ich triednej učiteľky Mgr.Zimovej.

     • Aj naši žiaci sa zapojili do zbierky Biela pastelka

     • Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska – občianske združenie, ktorého členmi sú ľudia so zrakovým postihnutím – je organizátorom verejnej zbierky Biela pastelka, do ktorej sa dňa 21. 09. 2018 aktívne zapojili i naši žiaci (výber z tried III.A a III.B).

       

      Participáciu našich žiakov na realizácii akcie zabezpečovala výchovná poradkyňa Mgr. Margita Jedličková.

       

      Za spoluúčasť na organizačnom zabezpečení dobročinnej akcie ako i za početné peňažné príspevky vyslovujeme našim žiakom uznanie.  

     • V objatí Zoborského jazierka...

     • Žiaci 3. ročníka v stredu, 19. 09. 2018, svojou troškou prispeli k Európskemu týždňu mobility, keď v zmysle jeho tohtoročného hesla „Kombinuj a choď“ skombinovali svoju vôľu učiniť za dosť povinnému účelovému cvičeniu a svoju chuť spoznávať miesta tak blízke, no súčasne tak vzdialené.

      Jedným z takýchto miest je i Zoborské jazierko, pozostatok niekdajšieho kameňolomu. Jazierko, vďaka svojej diskrétnej lokalizácii, je tajomstvom i nejednému Nitranovi, našich žiakov nevynímajúc.

      Putovaním za jazierkom a aktivitami zameranými na ochranu života a zdravia sprevádzala žiakov profesorka Renáta Hadásová a profesor Peter Lenčéš.

     • Rodičovské združenie

     • Dňa 14.09.2018 sa v čase od 15:00 hod. uskutoční rodičovské združenie v budove školy SSOŠ Animus v Nitre, na Levickej ceste 40.