• Slávnostné ukončenie šk. vyučovania v šk. roku 2017/2018

     • V piatok, 29. júna 2018, sa v areáli SSOŠ Animus Nitra konal akt slávnostného ukončenia šk. vyučovania v šk. roku 2017/2018.

      Udalosť sa realizovala v prítomnosti vedenia školy – jej zriaďovateľa a majiteľa doc. Ing. Bohuslava Sýkoru, CSc., riaditeľa PaedDr. Zlatici Nagyovej, MBA a zástupcu riaditeľa Ing. Edity Červenkovej, MBA – a tiež členov pedagogického zboru a žiakov 1., 2. a 3. ročníka.

      Nosnými časťami programu boli príhovor riaditeľa školyocenenie vybraných žiakov z jednotlivých tried (za správanie, prospech, dochádzku alebo reprezentáciu školy) ako i ocenenie troch tried (za správanie, prospech, dochádzku a podieľanie sa na realizácii školských akcií).

      Žiakom počas letných prázdnin prajeme mnoho zmysluplných zážitkov a pedagógom v rámci dní voľna zaslúžený odpočinok a načerpanie energie do nového šk. roka 2018/2019.

       

      Prehľad ocenených žiakov a tried

       

      Najlepšia trieda školy:

      • 1. miesto: trieda III. B (tr. učiteľ: Mgr. Margita Jedličková)
      • 2. miesto: trieda I. A (tr. učiteľ: PaedDr. Ing. Peter Lenčéš, PhD.)
      • 3. miesto: trieda II. A (tr. učiteľ: Ing. Tatiana Oravcová, MBA)

       

      Najlepší žiaci školy:

      • Dominika Tóthová z triedy II. A
      • Gabriel Ďurovka z triedy II. B
      • Vanessa Púchovská z triedy I. A

       

      Najlepší žiaci v triedach:

      • z triedy I. A: Katarína Dömöšová, Melisa Kisová, Samuel Brhlík
      • z triedy I. B: Vanessa Stehlíková, Andrej Veselý, Patrik Oláh
      • z triedy II. A: Natália Tóthová, Sára Peťovská, Adam Monozlay
      • z triedy II. B: Samuel Hronský, Martin Malagyi, Adam Kováč
      • z triedy III. A: Patrícia Nagyová, Dušana Černáková, Barbora Petrová
      • z triedy III. B: Štefan Rácz, Tomáš Reha, Arnold Bagala