• Riaditeľské voľno

     • Riaditeľka SSOŠ Animus Nitra, PaedDr. Zlatica Nagyová, MBA udeľuje dňa 30.4.2018 žiakom školy riaditeľské voľno z organizačných dôvodov.

     • Rodičovské združenie

     • Dňa 25.4.2018 sa v čase od 14:30 do 16:30 hod. uskutoční konzultačné rodičovské združenie v budove školy SSOŠ Animus v Nitre, na Levickej ceste 40. 

     • Stredoškolská odborná činnosť

     • Stredoškolská odborná činnosť je súťaž, ktorej sa naši žiaci zúčastňujú lebo chcú byť vždy o krok vpredu, ukázať svoju jedinečnosť, výnimočné schopnosti, talent a pracovitosť.

      Dňa 5.4.2018 sa uskutočnilo krajské kolo SOČ, na ktorom nás reprezentovali študentky Natália Stražancová z 2.A v súťažnom odbore Cestovný ruch, hotelierstvo a gastronómia a Kristína Dudášová z 2.A v súťažnom odbore Ekonomika a riadenie. Konzultantkou prác bola Ing. Tatiana Oravcová, MBA.

      Gratulujeme študentke Kristíne Dudášovej k získaniu tretieho miesta v krajskom kole Stredoškolskej odbornej činnosti!!!

     • Bankomat nápadov

     • Zúčastňujeme sa súťaže Bankomat nápadov, ktorú organizuje JA Slovensko, v programe JA Viac ako peniaze. Študentky Dominika TóthováSandra Maceková vytvorili tím Nitranky, Natália TothováSára Peťovská súťažia z tímom Chrenovčanky. Pracujeme v dvojčlenných tímoch a priniesli sme vlastné riešenie na zadanú tému, ktorá bola Finančný produkt a jeho marketingová kampaň. Cieľom súťaže je prebudiť kreativitu, inovatívne myslenie, rozvíjať samostatnú prácu a finančnú gramotnosť.

     • Lyžiarsky kurz 2018

     • V období od 18. do 22. marca 2018 sa žiaci tried I. A a I. B zúčastnili pod vedením Mgr. Tomáša ŽilkuMgr. Martina Šandrika na lyžiarskom kurze na Orave, v lyžiarskom stredisku Ski-Zábava Hruštín, ktorý je súčasťou pohoria Malá Fatra.

      Žiaci boli rozdelení do dvoch skupín podľa dosiaľ nadobudnutých lyžiarskych zručností. Vasiľovská hoľa, na ktorej je v prevádzke vlek, poskytovala dostatok športových príležitostí pre obe skupiny.