• Odborná exkurzia v bratislavskom závode Volkswagen

     • V pondelok 19. februára 2018 sa vybraní žiaci z odboru Informačné systémy a služby zúčastnili odbornej exkurzie v bratislavskom závode Volkswagen. Na začiatku sme boli kvôli bezpečnosti a predpisom rozdelení na dve skupiny. Každý z nás dostal pre lepšiu počuteľnosť slúchadlá. Sprievodca nás postupne oboznámil s históriou závodu, prebratím nemeckou spoločnosťou a na záver nám priblížil plánovanú výrobu nových modelov. Postupne sme prešli dve výrobné haly na montáž podvozkov a karosérií a videli sme dokonalý systém plný automatizácie a robotizácie výroby. Najdôležitejšiu činnosť, záverečnú kontrolu, však stále vykonáva človek. Videli sme, ako roboty veľmi uľahčujú prácu a pracovné miesta, ktoré boli v minulosti obsadené iba mužmi dokážu bez problémov zvládať aj ženy. Exkurzia bola veľmi poučná a pre mnohých z nás bola veľkým zážitkom

     • Olympiáda v ruskom jazyku

     • Nositeľom veľkého úspechu a dôstojnej reprezentácie SSOŠ Animus Nitra sa stal žiak Adam Horník (trieda III. A), ktorý sa po zvládnutí školského kola Olympiády v ruskom jazyku umiestnil v jej krajskom kole konanom dňa 15. 02. 2018 na pôde Gymnázia, Ul. M. R. Štefánika 16 v Nových Zámkoch, na prvej pozícii.
       

      Náš žiak Adam Horník, víťaz krajského kola Olympiády v ruskom jazyku, tak pod vedením Mgr. Simony Otrasovej, DiS. art. dostal príležitosť reprezentovať SSOŠ Animus Nitra v celoštátnom kole Olympiády v ruskom jazyku, ktoré sa uskutoční v apríli 2018.

      Adamovi prajeme dostatok energie a chuti k príprave na celoštátne kolo Olympiády v ruskom jazyku a vyučujúcej ruského jazyka, Mgr. Simone Otrasovej, DiS. art., radosť z ovocia dobre odvedenej práce.

     • Exkurzia hotelových ubytovaní v Nitre

     • Študenti prvého a druhého ročníka odboru MRCR mali príležitosť dňa 5. februára 2018 mapovať hotelové ubytovania v Nitre. Na porovnanie Hotel Mikado katregória 4 hviezdičky ako kongresový hotel a Hotel H11- boutiqe hotel. 

      Ďakujeme za odborný výklad a sprevádzanie odbornému personálu z hotela Mikado Ing. Anna Labošová (majiteľka hotela) a za Hotel H11 Ing.Miloslav Dinja (gemerálny manažér)

      Fotoalbum

     • Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry

     • Žiaci a žiačky, ktorí majú pozitívny vzťah k svojmu materinskému jazyku, sa 7.decembra 2017 zúčastnili školského kola Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. Olympiádu organizačne pripravila vyučujúca  SJL Mgr. Magdaléna Zimová a riaditeľka školy Mgr. Zlatica Nagyová, MBA.

      Súťaž sa skladala z troch častí. V prvej časti súťažiaci riešili test, ktorý obsahoval úlohy na čítanie s porozumením, ale prevetral aj vedomosti žiakov z fonetiky, lexikológie, morfológie a syntaxe. V druhej časti mali žiaci možnosť prejaviť svoje schopnosti pri transformácii textu a tretia časť Olympiády zo SJL bola najnáročnejšia, žiaci mali vytvoriť vlastný text a predniesť ho pred prítomnými ako slávnostný prejav. Z môjho pohľadu zvíťazili všetci, ktorí mali odvahu a Olympiády zo SJL sa zúčastnili. Po zrátaní bodov za jednotlivé časti súťaže bolo výsledné poradie nasledovné:

      1.miesto: Viktória Maslenová (2.A)

      2.miesto : Dominika Tóthová (2.A)

      3.miesto: Lukáš Kozár (1.B)

      Všetkým blahoželáme a víťazke Viktórii Maslenovej želáme veľa úspechov  v krajskom kole Olympiády zo SJL.