Súkromná stredná odborná škola Animus Nitra

Prihlásenie
 • Z aktu slávnostného otvorenia šk. roka 2017/2018

  Do nového školského roka 2017/2018 sme dňa 04. 09. 2017 na pôde Súkromnej strednej odbornej školy Animus Nitra vstúpili úryvkom z básne Prázdniny a škola z pera literáta Andreja Sládkoviča:

  Veselo mi bolo trošku si oddýchnuť,
  rád som bol, keď škola mala už utíchnuť;
  ach, ale dlhý čas, dlhočizná chvíľa!
  Kedyže sa nám už začneš, škola milá?

  Akt slávnostného otvorenia školského roka 2017/2018 sa realizoval v prítomnosti vedenia školy – jej zriaďovateľa a majiteľa, doc. Ing. Bohuslava Sýkoru, CSc., a riaditeľa, PaedDr. Zlatici Nagyovej, MBAčlenov pedagogického zboru a žiakov všetkých štyroch ročníkov.

  Naša pozornosť bola osobitne zameraná na žiakov 1. ročníka. Veríme, že po niekoľkých dňoch zvykania si na nové prostredie sa títo chlapci a dievčatá, ktorí len nedávno opustili lavice základnej školy, stanú integrálnou súčasťou života našej školy.

  Posolstvom do nového školského roka nech sú žiakom, pedagógom i vedeniu školy slová z príhovoru jej riaditeľa, PaedDr. Zlatici Nagyovej, MBA:

  škola – naša matka živiteľka,

  žiak – naše poslanie,

  učiteľ – náš kapitál.

  Fotoalbum

 • Slávnostné otvorenie školského roka 2017/2018

  Slávnostné otvorenie školského roka 2017/2018 sa uskutoční 04. 09. 2017 o 9:30 hod. na školskom dvore SSOŠ Animus v Nitre.

 • Vydávanie potvrdení o návšteve školy

  Potvrdenia o návšteve školy pre štutentov budeme vydávať od 21.08.2017

 • Slávnostné ukončenie šk. vyučovania v šk. roku 2016/2017

  V piatok, 30. júna 2017, sa v areáli SSOŠ Animus Nitra konal akt slávnostného ukončenia šk. vyučovania v šk. roku 2016/2017.

  Udalosť sa realizovala v prítomnosti vedenia školy – jej zriaďovateľa a majiteľa, doc. Ing. Bohuslava Sýkoru, CSc., a riaditeľa, PaedDr. Zlatici Nagyovej, MBAčlenov pedagogického zboru a žiakov 1., 2. a 3. ročníka.

  Nosnými časťami programu boli príhovor riaditeľa školyocenenie vybraných žiakov z jednotlivých tried (za správanie, prospech, dochádzku alebo reprezentáciu školy) ako i ocenenie troch tried (za správanie, prospech, dochádzku a podieľanie sa na realizácii školských akcií).

  Žiakom počas letných prázdnin prajeme mnoho zmysluplných zážitkov a pedagógom v rámci dní voľna zaslúžený odpočinok a načerpanie energie do nového šk. roka 2017/2018.

  Prehľad ocenených žiakov a tried

  Najlepší žiaci v triedach:

  • z triedy I. A: Nátalia Stražancová, Kristína Dudášová, Lenka Modoryová

  • z triedy I. B: Martin Malagyi, Adam Kováč, Gabriel Ďurovka

  • z triedy II. A: Adam Horník, Lukáš Kelemen, Lucia Mráziková

  • z triedy II. B: Miloslav Zima, Kristián Kálay, Štefan Rác

  • z triedy III. A: Hana Kuklová, Natália Pagáčová, Gabriela Bednárová

  • z triedy III. B: Lukáš Tobola, Zuzana Košťálová, Ľubomír Cverčko


  Najlepší žiaci školy:

  • Barbora Petrová z triedy II. A

  • Veronika Bédiová z triedy III. A

  • Daniel Jurčík z triedy III. B


  Najlepšia trieda školy:

  • 1. miesto: trieda II. B (tr. učiteľ: Mgr. Margita Jedličková)

  • 2. miesto: trieda I. B (tr. učiteľ: PaedDr. Stanislava Žemberová, MBA)

  • 3. miesto: trieda I. A (tr. učiteľ: Ing. Tatiana Oravcová, MBA)

   

  Fotoalbum 

 • Oznam pre rodičov žiakov prvých a druhých ročníkov v šk. roku 2016/17

  Vážení rodičia, dovoľujeme si Vám oznámiť, že vzhľadom na náročnosť maturitných skúšok a náš záujem o kvalitnú výuku žiakov, je nutné, aby žiaci na vyučovaní cudzích jazykov disponovali pomôckami, t.j. učebnica a pracovný zošit. Z toho dôvodu je nutné do 30.6.2017 uhradiť objednané učebnice a pracovné zošity:

  1. ročník:

  Anglický jazyk Maturita Solutions: 27€

  Nemecký jazyk Delfin: 26€

  Ruský jazyk Raduga: 15,60€

  2. ročník:

  Ruský jazyk Raduga: 16,20€

  Učebnica a pracovný zošit sú podmienkou pre klasifikáciu a absolvovanie nasledujúceho ročníka.

 • Slávnostné odovzdávanie vysvedčení

  V piatok 30.6.2017 o 9:30 hod. sa uskutoční slávnostné odovzdávanie vysvedčení

 • Vyhodnotenie 2. kola prijímacích skúšok
 • Skrátené vyučovanie

  Z dôvodu vysokých teplôt bude od 19.6.2017 skrátené vyučovanie. Vyučovanie bude končiť 12:45.

 • Odborná exkurzia v závode Volkswagen Bratislava

  Volkswagen Slovakia je najväčšia automobilová spoločnosť na Slovensku so závodmi v Bratislave v Devínskej Novej Vsi, v Martine a v Košiciach. Bratislavský závod Volkswagen Slovakia je unikátnym vo svetovom meradle, keďže sa tu ako v jedinom automobilovom závode na svete vyrábajú pod jednou strechou vozidlá piatich značiek (VolkswagenAudiPorscheŠkodaSEAT) V súčasnosti slovenský Volkswagen zamestnáva viac ako 9900 pracovníkov, pričom len za vlaňajšok ich prijal 500.

  Žiaci prvého a druhého ročníka odboru informačné systémy a služby mali možnosť vidieť prácu robotov, elektromobilitu, hybridný pohon v závode Volkswagen Bratislava.

 • Zo slávnostného odovzdávania maturitných vysvedčení...

  V stredu, 31. mája 2017 o 10.00 hod., sa v reprezentačných priestoroch Študentského domova UKF v Nitre konal slávnostný akt odovzdávania maturitných vysvedčení.

  Úspešní absolventi štúdia na SSOŠ Animus Nitra si vysvedčenia prevzali z rúk riaditeľa školy, PaedDr. Zlatice Nagyovej, MBA, jej zástupkyne, Ing. Edity Červenkovej, MBA, a triednych učiteľov Mgr. Ivany Guťanovej, RNDr. Tomáša Sonnenscheina, PaedDr. Ing. Petra Lenčéša, PhD. a Mgr. Margity Jedličkovej.

  Všetkým absolventom vyslovujeme uznanie za ich úsilie a prajeme im mnoho úspechov na poli osobného a profesijného života.

  Fotoalbum

 • Slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení

  V stredu, 31.05.2017, o 10:00 hod. sa v priestoroch Študentského domova UKF Nitra na ul. Boženy Slančíkovej 1 uskutoční slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení. Prosíme maturantov, aby prišli v slávnostnom oblečení o hodinu skôr tj. o 9:00 za účelom nácviku. 

 • Riaditeľské voľno

  Riaditeľka školy udeľuje 1. a 2. ročníku v dňoch 22. - 23.5.2017 riaditeľské voľno z organizačných dôvodov.

 • Slávnostná rozlúčka s maturantmi

  V piatok, 12. mája 2017, zatvorili za sebou pomyselné brány školy naši maturanti. Slávnostného aktu rozlúčky sa zúčastnili všetci žiaci školy vrátane jej vedenia a pedagogických i nepedagogických zamestnancov. Odchádzajúcim maturantom popriali čo najúspešnejšie zvládnutie maturitných skúšok a veľa šťastia v živote.

  Fotoalbum

 • Vyhodnotenie prijímacieho konania na odbor 6341 M škola podnikania
 • Vyhodnotenie prijímacieho konania na odbor 7237 M informačné systémy a služby
 • Vyhodnotenie prijímacieho konania na odbor 6324 M manažment regionálneho cestovného ruchu
 • Vyhodnotenie prijímacieho konania do vyššieho ročníka
 • Výsledky prijímacích skúšok zo dňa 11.5.2017
 • Výsledky prijímacích skúšok zo dňa 9.5.2017
 • Mladý tvorca 2017

  V dňoch 26.4.-28.4.2017 sme sa zúčastnili výstavy Mladý tvorca na Agrokomplexe v Nitre. Návštevníkov oslovil predovšetkým náš zaujímavo dekorovaný žlto-modrý stánok. Mali možnosť spoznať naše ponúkané študijné odbory. Návštevníci si tiež mohli pozrieť prácu s priemyselným robotom ABB a 3D tlačiarňou. V týchto dňoch sme sa všetci príjemne zabavili a urobili našej škole len to najlepšie meno.

strana: