Súkromná stredná odborná škola Animus Nitra

Prihlásenie

Kontakt

Meno školy: Súkromná stredná odborná škola Animus Nitra
Email školy: nitra@animus.sk
Telefón: doc. Ing. B. Sýkora, CSc, zriadovateľ: +421 376422970

PaedDr. Z. Nagyová, MBA, riaditeľka SSOŠ Animus: +421 376586056, email: riaditelka@animus.sk

Ing. E. Červenková, MBA, zástupkyňa SSOŠ Animus: +421 910 964 669

sekretariát SSOŠ Animus Nitra: +421 376586055

výchovný poradca: Mgr. Margita Jedličková: jedlickova.vychovna@gmail.com
Adresa školy: Levická cesta č. 40, 949 01 Nitra