• Mgr. Margita Jedličková

        • V mimoriadnych prípadoch je možné výchovného poradcu kontaktovať aj mimo konzultačných hodín.

          e-mail: gitka.jedlickova@gmail.com