• Mgr. Margita Jedličková

    •  

     Konzultačné hodiny:

     pondelok:  od 12.30 do 15.00 hod.

      streda:  od 13.00 do 14.00 hod.

     štvrtok: od 9.00 do 13.00 hod.

     V mimoriadnych prípadoch je možné výchovného poradcu kontaktovať aj mimo konzultačných hodín.

     e-mail: gitka.jedlickova@gmail.com