• Základné informácie

    • Kritériá prijatia žiaka na štúdium do 1. ročníka SSOŠ Animus Nitra v šk. roku 2021/2022:

     Kritéria prijatia žiaka na štúdium

      

     Elektronická prihláška na štúdium

      

     Poznámka pre výchovných poradcov na ZŠ:

     v prípade vypĺňania prihlášok v programe Proforient vyplňte kódy študijných odborov nasledovne:

     škola podnikania - 6341 00

     manžment regionálneho cestovného ruchu - 6324 00

     informačné systémy a služby - 7237 00 

  • Kontakty

   • Súkromná stredná odborná škola Animus Nitra
   • Akademická 4, 949 01 Nitra
   • Riaditeľ: PaedDr. Zlatica. Nagyová, MBA, tel: +421 903 702 930 email: riaditelka@animus.sk Sekretariát: tel: +421 903 446 185 Výchovný poradca: Mgr. Margita Jedličková email: jedlickova.vychovna@gmail.com Technik, administrátor: Mgr. Omar Al-Shantir, PhD. email: admin@animus.sk
   • CVA Animus s.r.o., Akademická 4, 949 01 Nitra doc. Ing. B. Sýkora, CSc.
   • +421 903 446 185
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje