• Základné informácie

    • Kritériá prijatia žiaka na štúdium do 1. ročníka SSOŠ Animus Nitra v šk. roku 2022/2023:

     Kritéria prijatia žiaka na štúdium

      

     Elektronická prihláška na štúdium

      

     Poznámka pre výchovných poradcov na ZŠ:

     v prípade vypĺňania prihlášok v programe Proforient vyplňte kódy študijných odborov nasledovne:

     škola podnikania - 6341 00

     manžment regionálneho cestovného ruchu - 6324 00

     informačné systémy a služby - 7237 00