• Základné informácie

    • Kritériá prijatia žiaka na štúdium do 1. ročníka SSOŠ Animus Nitra v šk. roku 2022/2023:

     Kritéria prijatia žiaka na štúdium

      

     Elektronická prihláška na štúdium

      

     Poznámka pre výchovných poradcov na ZŠ:

     v prípade vypĺňania prihlášok v programe Proforient vyplňte kódy študijných odborov nasledovne:

     škola podnikania - 6341 00

     manžment regionálneho cestovného ruchu - 6324 00

     informačné systémy a služby - 7237 00 

  • Kontakty

   • Súkromná stredná odborná škola ANIMUS
   • Akademická 4, 949 01 Nitra Slovakia
   • Riaditeľ: PaedDr. Zlatica Nagyová, MBA tel. č.: 0903 702 930 email: riaditelka@animus.sk Sekretariát: tel. č.: 0903 446 185 Výchovný poradca: Mgr. Margita Jedličková email: jedlickova.vychovna@gmail.com Technik, administrátor: Mgr. Omar Al-Shantir, PhD. email: admin@animus.sk
   • 37854950
   • 2021891696
   • Centrum vzdelávania ANIMUS, s.r.o., Dlhá 28, 949 01 Nitra doc. Ing. B. Sýkora, CSc.
   • 0903 446 185
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje