• Ako opätovne získať stratený alebo poškodený preukaz?

    Ak sa ti stane, že preukaz stratíš alebo poškodíš, v prvom rade informuj administrátora, ktorý sa nachádza v technická miestnosť (A07). Následne je preukaz možné objednať prostredníctvom stránky dopravnakarta.sk, alebo priamo v škole. Cena duplikátu čipovej karty stojí 10 € s DPH.

    IBAN: SK39 1100 0000 0029 4804 3493
    Suma: 10,00 €
    Špecifický symbol: 388621
    Variabilný symbol: dátum narodenia v tvare DDMMRRRR
    Poznámka pre príjemca: tvoje meno a priezvisko, názov školy, duplikát

    Ak platíš prostredníctvom mobilnej aplikácie, predvyplniť údaje platby môžeš naskenovaním QR kódu:

    Nezabudni na doplnenie Variabilného symbolu a upravenie Správy pre príjemcu!

    Príklad

    Ak sa voláš Jozef Novák, a si narodený 15.4.2003. Údaje pre realizovanie platby by pre teba vyzerali nasledovne:

    IBAN: SK39 1100 0000 0029 4804 3493
    Suma: 10,00 €
    Špecifický symbol: 388621
    Variabilný symbol: 15042003
    Poznámka pre príjemca: Jozef Novák, SSOŠ Animus, duplikát

    Po zaplatení poplatku škola objedná výrobu duplikátu tvojho preukazu. Po prijatí preukazu ťa škola informuje kde a kedy si ho môžeš prevziať. Najneskôr v deň vyzdvihnutia musíš priniesť svoju fotografiu rozmeru 28x34 mm, podľa ktorej ťa musí byť možné identifikovať.

    Na novej karte máš automaticky zapísanú dopravnú časť a ISIC známku, ak bola na stratenej karte zakúpená. Ak boli na pôvodnej karte externé aplikácie (napr. knižničný systém, dochádzkový systém) musíš si tieto aplikácie opätovne zapísať, pretože ich prenos nie je možný. O prevod zostatku kreditu na preukaze študenta ISIC/EURO<26 je potrebné požiadať príslušného dopravcu.

    V prípade otázok, problémov neváhaj kontaktovať technika priamo v škole, poprípade prostredníctvom mailu isic@animus.sk