• Máš preukaz, ktorému skončila platnosť a chceš ho používať naďalej?

    Prvý krok je zistiť, aký preukaz vlastníš. Existujú dva typy:

    1. Arriva ISIC - malé logo Arriva na zadnej strane preukazu
    2. TransData ISIC - logo TransData na zadnej strane preukazu

    Ak stále nevieš aký typ preukazu máš, spokojne napíš na isic@animus.sk, prípade administrátorovi cez Edupage stránku

    Predĺženie platnosti TransData ISIC preukazu pozostáva z viacerých krokov, pričom je možné tento proces realizovať viacerými metódami. Celkové predĺženie preukazu pozostáva z dvoch krokov:

    1. predĺženie platnosti preukazu (10 € s DPH, platí do 31.8),
    2. predĺženie zľavy na dopravu (3 € s DPH, platí do 30.6).

    Na poradí jednotlivých krokov nezáleží.

    1. Predĺženie platnosti preukazu

    Predĺženie preukazu je potrebné pre uplatnenie zliav pre držiteľov preukazu isic, kompletný zoznam zliav nájdeš na stránke isic.sk. Predĺženie preukazu spočíva v zakúpení a nalepení nálepky na príslušný školský rok. Známku, ktorú nalepíš na preukaz vieš zakúpiť prostredníctvom stránky objednaj-preukaz.sk, alebo priamo na škole (do 31.10.) prevodom na účet:

    IBAN: SK39 1100 0000 0029 4804 3493
    Suma: 10,00 €
    Špecifický symbol: 388621
    Variabilný symbol: dátum narodenia v tvare DDMMRRRR
    Poznámka pre príjemca: tvoje meno a priezvisko, názov školy

    Ak platíš prostredníctvom mobilnej aplikácie, predvyplniť údaje platby môžeš naskenovaním QR kódu:

    Nezabudni na doplnenie Variabilného symbolu a upravenie Správy pre príjemcu!

    Príklad

    Ak sa voláš Jozef Novák, a si narodený 15.4.2003. Údaje pre realizovanie platby by pre teba vyzerali nasledovne:

    IBAN: SK39 1100 0000 0029 4804 3493
    Suma: 10,00 €
    Špecifický symbol: 388621
    Variabilný symbol: 15042003
    Poznámka pre príjemca: Jozef Novák, SSOŠ Animus

    Po zrealizovaní platby bude známka doručená na školu, kde si ju môžeš vyzdvihnúť. V prípade, že si známku nestihneš zakúpiť na škole, v termíne od 1.11 až do 31.5 je možné známku objednať len elektronicky na stránke objednaj-preukaz.sk. Takto objedananá známka ti bude doručená priamo domov.

    2. Predĺženie zľavy na dopravu, prolongácia (platí len pre TransData ISIC preukazy)

    Zľava na dopravu slúži na uplatnenie nároku na zľavu z cestovného v autobusoch a vlakoch, nie len na Slovensku.

    Prolongovať zľavu v doprave na preukaze študenta môžeš cez SMS v tvare:  TC medzera PRIEZVISKO medzera ČÍSLO ČIPU (dolný ľavý roh preukazu) (priezvisko zadávaj bez diakritiky).  Túto sms pošli na číslo 8844. V priebehu chvíľe ti príde späť SMS potvrdzujúca úhradu 3 €, súčasťou ktorej bude aj informácia o tom, že si preukaz môžeš priložiť k terminálu.

    Príklad

    TC Novak 4851234567
    na číslo 8844

    Druhý spôsob prolongácie je prostredníctvom aplikácie Ubian (Google Play, App Store), v ktorej môžeš sledovať aj dátum platnosti tvojho preukazu. Posledným krokom prolongácie je taktiež priloženie preukazu k terminálu.

    Terminál pre dokončenie prolongácie sa nachádza v technickej miestnosti, A07 (prízemie). Taktiež môžeš využiť sieť verejných terminálov, adresy nájdeš na stránke preukazstudenta.sk.  Zľava na dopravu je platná až po priložení preukazu k terminálu.

     

    V prípade že vlastníš Arriva ISIC, na jeho predĺženie ti stačí zakúpiť nálepku v hodnote 10 € s DPH. Postup je rovnaký ako pre TransData ISIC preukaz (bod 1. Predĺženie platnosti preukazu). Predĺženie zľavy na dopravu sa realizuje priamo na pobočke Arriva.

    V prípade otázok, problémov neváhaj kontaktovať technika priamo v škole, poprípade prostredníctvom mailu isic@animus.sk.