• Ako získať nový preukaz ISIC/EURO<26?

    Čipový preukaz ISIC/EURO<26 vieš získať len na škole ktorú navštevuješ. Na škole dostaneš prihlášku, ktorú je potrebné vyplniť, z oboch strán podpísať zákonným zástupcom (v prípade že nemáš 18 rokov). V prípade že v čase žiadosti o preukaz už máš 18 rokov, stačí ak formulár podpíšeš sám.

    Po vyplnení žiadosti je potrebne uhradiť sumu 20 € s DPH prevodom na účet:

    IBAN: SK39 1100 0000 0029 4804 3493
    Suma: 20,00 €
    Špecifický symbol: 388621
    Variabilný symbol: dátum narodenia v tvare DDMMRRRR
    Poznámka pre príjemca: tvoje meno a priezvisko, názov školy

    Ak platíš prostredníctvom mobilnej aplikácie, predvyplniť údaje platby môžeš naskenovaním QR kódu:

    Nezabudni na doplnenie Variabilného symbolu a upravenie Správy pre príjemcu!

    Príklad

    Ak sa voláš Jozef Novák, a si narodený 15.4.2003. Údaje pre realizovanie platby by pre teba vyzerali nasledovne:

    IBAN: SK39 1100 0000 0029 4804 3493
    Suma: 20,00 €
    Špecifický symbol: 388621
    Variabilný symbol: 15042003
    Poznámka pre príjemca: Jozef Novák, SSOŠ Animus

    Po vyplnení prihlášky a zaplatení preukazu škola objedná výrobu tvojho preukazu. Po prijatí preukazu ťa škola informuje kde a kedy si ho môžeš prevziať. Najneskôr v deň vyzdvihnutia musíš priniesť svoju fotografiu rozmeru 28x34 mm, podľa ktorej ťa musí byť možné identifikovať.

    Ak si preukaz objednáš na začiatku školského roka, k preukazu dostaneš kupónovú knižku, ktorú môžeš okamžite začať využívať. Okrem týchto zliav je možné ISIC použiť vo veľkom množstve obchodov, služieb a kultúrnych podujatí.

    V prípade otázok, problémov neváhaj kontaktovať technika priamo v škole, poprípade prostredníctvom mailu isic@animus.sk.