• Čo je to ISIC/EURO<26?

    Preukaz ISIC/EURO<26 je čipový preukaz. Vybaviť si ho vieš len na základnej alebo strednej škole, ktorú navštevuješ. Na čip v preukaze si môžeš nahrať napríklad elektronickú peňaženku (električenku v MHD, vlakoch, autobusovej doprave…), ale aj obedy v škole, prístupy do niektorých miestností, na plaváreň či do knižnice. Preukaz slúži ako tvoj doklad o statuse študenta a ako preukaz na zľavy na Slovensku ale aj v zahraničí.

    Aké výhody získaš s preukazom študenta ISIC/EURO<26?

    • Jeden preukaz = množstvo funkcií
    • Využitie externých funkcionalít, ktoré preukaz ponúka vďaka čipu
    • Zľavy, výhody a benefity v SR a vo svete na základe vizuálu ISIC/EURO<26 (viac na www.isic.sk)
    • Náhrada papierových potvrdení
    • Priama finančná úspora – jedna karta stačí

    Odkedy dokedy mi platí zľava preukazu študenta ISIC/EURO<26 v doprave?

    Začiatok platnosti zľavy je daný dňom začiatku školského roka 1. septembra a koniec platnosti zľavy preukazu je stanovený na 31. augusta nasledujúceho kalendárneho roka. Platnosť preukazu pre študentov v končiacom ročníku strednej školy je daná dátumom riadneho ukončenia štúdia, tzn. dátumom maturitnej skúšky alebo najneskôr však do 30.6 daného roka.

    Na využívanie bezplatnej prepravy v železničnej doprave je potrebná registrácia na www.slovakrail.sk.

    Informácie k bezplatnej preprave cez prázdniny v železničnej doprave www.slovakrail.sk.

    Zdroj: www.preukazstudenta.sk

    V prípade otázok, problémov neváhaj kontaktovať technika priamo v škole, poprípade prostredníctvom mailu isic@animus.sk.