• Oznam

        • Oznamujeme uchádzačom o zamestnanie, ktorí zaslali našej spoločnosti  žiadosť o prijatie do zamestnania, životopis a motivačný list s osobnými údajmi, že tieto budeme uchovávať v našej databáze po dobu jedného roka za účelom evidencie uchádzačov o zamestnanie. Po uvedenej dobe budú materiály s osobnými údajmi neúspešných uchádzačov zlikvidované v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov.