• Slávnostné ukončenie šk. vyučovania v šk. roku 2021/2022

      Vo štvrtok, 30. júna 2022, sa v priestoroch SSOŠ ANIMUS konal akt slávnostného ukončenia šk. vyučovania v šk. roku 2021/2022.​​​​​​

      Udalosť sa realizovala pod záštitou zriaďovateľa a majiteľa školy, doc. Ing. Bohuslava Sýkoru, CSc., a v prítomnosti riaditeľky školy, PaedDr. Zlatice Nagyovej, MBAčlenov pedagogického zboru a žiakov 1., 2. a 3. ročníka.

      Nosnými časťami programu boli príhovor pani riaditeľky školy a ocenenie vybraných žiakov z jednotlivých tried (za správanie, prospech, dochádzku alebo reprezentáciu školy) ako i ocenenie troch tried (za správanie, prospech, dochádzku a podieľanie sa na realizácii školských akcií).

      Ako však vo svojom príhovore uviedla pani riaditeľka školy, PaedDr. Zlatica Nagyová, MBA, „ak si čosi zasluhuje uznanie, tak je to snaženie a úsilie. Úsilie vynaložené na rozvoj talentov, daností. A čo je podstatné – rozvíjať ich musíme tak, aby slúžili nielen na prospech nám samým, ale aj na prospech našim blízkym, ba celej spoločnosti. A práve to sa najviac cení“.

      Žiakom počas letných prázdnin prajeme mnoho zmysluplných zážitkov a pedagógom v rámci dní voľna zaslúžený odpočinok a načerpanie energie do nového šk. roka 2022/2023.

       

       

      Prehľad ocenených žiakov a tried

       

      Najlepšia trieda školy

      1. miesto: trieda I. A (tr. učiteľ: Mgr. Henrieta Kuzmová)

      2. miesto: trieda II. A (tr. učiteľ: Ing. Tatiana Oravcová, MBA)

      3. miesto: trieda III. A (tr. učiteľ: Mgr. Margita Jedličková)

       

      Najlepší žiaci školy

      1. miestoYevhenii Sorochuk, trieda I. A

      2. miestoJakub Sekerka, trieda I. A

      3. miestoBianka Škarbová, trieda II. A

       

      Najlepší žiaci v triedach

      z triedy I. ANatália JedličkováŠimon KostolanskýRebecca Púchovská

      z triedy II. AStanislav ŠunderlíkAndrej RzemykowskiMário Demény

      z triedy III. ASandra ZaujecováKristína VavrovičováPatrik Dobiaš

     • Slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení

      V pondelok, 30. 05. 2022, sa v reprezentačných priestoroch Agroinštitútu Nitra konal slávnostný akt odovzdávania maturitných vysvedčení.

      Úspešní absolventi štúdia na Súkromnej strednej odbornej škole ANIMUS si vysvedčenia prevzali v prítomnosti riaditeľky školy PaedDr. Zlatice Nagyovej, MBA a ich triednych učiteľov – Ing. Jozefa Bačíka, MBA a Mgr. Margity Jedličkovej.

      Prítomným sa prihovorila pani riaditeľka školy. Všetkým absolventom vyslovila uznanie
      za úspešné zavŕšenie ich pôsobenia na Súkromnej strednej odbornej škole ANIMUS a popriala im mnoho ďalších úspechov na poli osobného a profesijného života.

      Za absolventov predniesol reč Nikolaj Kőrös. Pútavo nás vtiahol do úvahy nad križovatkami ciest života, do ktorého naši odchádzajúci zverenci vstupujú.

      Odchádzajúci žiaci, v zastúpení Simonkou Čerčiovou, v záverečnej fáze podujatia odovzdali pomyselnú štafetu mladším žiakom, v zastúpení Karenkou Vágaiovou.

     • Exkurzia: Čokoládovňa Hauswirth v Kittsee

      Kým sa naši maturanti pripravovali na dosiaľ ich najdôležitejšiu skúšku, tak výber žiakov z tried I. A, II. A a III. A s pani riaditeľkou PaedDr. Zlaticou Nagyovou, MBA a pani profesorkami Ing. Tatianou Oravcovou, MBAMgr. Margitou Jedličkovou sa dňa 17. 05. 2022 vybral do známej čokoládovne Hauswirth Kittsee. Ide o rodinnú firmu, ktorej sa podarilo expandovať takmer do celého sveta.

      O životnom cykle firmy, jej produkcii, procesoch a materiálno-technickom vybavení oboznamoval účastníkov exkurzie sprievodca. Výklad sprievodcu dopĺňal rytmický zvuk výrobných liniek, z ktorých vychádzali hotové čokoládové produkty. Ochutnávka týchto cukroviniek bola azda tou najlepšou cestou, akou žiaci mohli oceniť kvalitu produkcie úspešnej čokoládovne.       

  • Kontakty

   • Súkromná stredná odborná škola ANIMUS
   • Akademická 4, 949 01 Nitra Slovakia
   • 37854950
   • 2021891696
   • 0903 446 185
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje