Súkromná stredná odborná škola Animus Nitra

Prihlásenie

Novinky

 • Do nového školského roka 2017/2018 sme dňa 04. 09. 2017 na pôde Súkromnej strednej odbornej školy Animus Nitra vstúpili úryvkom z básne Prázdniny a škola z pera literáta Andreja Sládkoviča:

  Veselo mi bolo trošku si oddýchnuť,
  rád som bol, keď škola mala už utíchnuť;
  ach, ale dlhý čas, dlhočizná chvíľa!
  Kedyže sa nám už začneš, škola milá?

 • Slávnostné otvorenie školského roka 2017/2018 sa uskutoční 04. 09. 2017 o 9:30 hod. na školskom dvore SSOŠ Animus v Nitre.

 • Potvrdenia o návšteve školy pre štutentov budeme vydávať od 21.08.2017

 • V piatok, 30. júna 2017, sa v areáli SSOŠ Animus Nitra konal akt slávnostného ukončenia šk. vyučovania v šk. roku 2016/2017.

  Udalosť sa realizovala v prítomnosti vedenia školy – jej zriaďovateľa a majiteľa, doc. Ing. Bohuslava Sýkoru, CSc., a riaditeľa, PaedDr. Zlatici Nagyovej, MBAčlenov pedagogického zboru a žiakov 1., 2. a 3. ročníka.

 • Vážení rodičia, dovoľujeme si Vám oznámiť, že vzhľadom na náročnosť maturitných skúšok a náš záujem o kvalitnú výuku žiakov, je nutné, aby žiaci na vyučovaní cudzích jazykov disponovali pomôckami, t.j. učebnica a pracovný zošit. Z toho dôvodu je nutné do 30.6.2017 uhradiť objednané učebnice a pracovné zošity: