Súkromná stredná odborná škola Animus Nitra

Prihlásenie

Novinky

  • V piatok, 29. júna 2018, sa v areáli SSOŠ Animus Nitra konal akt slávnostného ukončenia šk. vyučovania v šk. roku 2017/2018.

    Udalosť sa realizovala v prítomnosti vedenia školy – jej zriaďovateľa a majiteľa doc. Ing. Bohuslava Sýkoru, CSc., riaditeľa PaedDr. Zlatici Nagyovej, MBA a zástupcu riaditeľa Ing. Edity Červenkovej, MBA – a tiež členov pedagogického zboru a žiakov 1., 2. a 3. ročníka.

    Nosnými časťami programu boli príhovor riaditeľa školy a ocenenie vybraných žiakov z jednotlivých tried (za správanie, prospech, dochádzku alebo reprezentáciu školy) ako i ocenenie troch tried (za správanie, prospech, dochádzku a podieľanie sa na realizácii školských akcií).

  • Slávnostné ukončenie šk. roka 2017/18 sa uskutoční dňa 29. 06. 2018 o 9.30 hod. v areáli SSOŠ Animus Nitra.

  • Výber žiakov z jednotlivých tried spolu s pani riaditeľkou a prof. Jedličkovou, Oravcovou a Lenčéšom absolvoval 07. 06. 2018 exkurziu do Zoologickej záhrady v Zlíne.

    Účastníci exkurzie sa najskôr oboznámili so špecifickou architektúrou Baťovho mesta. Cieľom návštevy Zlína bola miestna ZOO, jedno z najkrajších miest Moravy. Návštevníci tu majú možnosť vidieť zvieratá všetkých kontinentov v prírodnom bioparku s voľným výbehom. V areáli ZOO je situovaný zámok Lešná, ktorý patrí k najmladším šľachtickým sídlam na Morave. Jeho prehliadka bola zavŕšením exkurzie.

  • Dňa 19. júna 2018 o 8:00 sa uskutoční druhý termín prijímacieho konania v priestoroch SSOŠ Animus Nitra. Prihlášky prosíme zasielať do 18. 06. 2018.