Súkromná stredná odborná škola Animus Nitra

Prihlásenie

Novinky

  • Dňa 15.10.2018 sa študenti zapojení v programoch JA Slovensko zúčastnili webináru, ktorí prebiehal online na tému: Sociálne podnikanie- podnikanie budúcnosti, študenti sa dozvedeli o podstate sociálneho myslenia, podnikania a úspešných príbehoch, ktoré poznáme zo Slovenska.

  • Srdečne pozývame všetkých záujemcov na DOD, ktorý sa bude konať dňa 30.11.2018 o 8:00 hod. (piatok) v budove SSOŠ ANIMUS, Levická cesta 40, Nitra. Tešíme sa na Vašu účasť!

  • Riaditeľka SSOŠ Animus Nitra, PaedDr. Zlatica Nagyová, MBA udeľuje dňa 05.10.2018 žiakom školy riaditeľské voľno z organizačných dôvodov.

  • Dňa 1.októbra 2018 sa žiaci 1.A a 2.A študijného odboru Manažment regionálneho cestovného ruchu pod vedením Ing. Tatiany Oravcovej, MBA a Mgr. Margity Jedličkovej zúčastnili na oslavách Svetového dňa cestovného ruchu. Mesto Nitra v spolupráci s Katedrou manažmentu kultúry a turizmu Filozofickej fakulty UKF v Nitre organizuje už po 13.krát toto podujatie, ktorého oslavy sa viažu k 27. septembru. Zúčastnili sme sa prednášky od cestovateľov ADVENTURE HUNTERS na tému Bláznivá, úspešná, náročná taká bola cesta do Afriky #ZAROZOK.

  • Naša škola sa zapojila do Európskeho týždňa športu. V rámci hodín telesnej a športovej výchovy a korfbalového krúžku pod vedením Mgr. Hadasovej a RNDr. Sonnenscheina sa žiaci zapojili do rôznych športových aktivít a podporili túto peknú myšlienku. Šport je veľmi dôležitý pre všetky vekové kategórie, pomáha rozvíjať koordinačné a motorické zručnosti, odbúrava stres, vedie žiakov k spolupráci, súťaživosti, zdravému a aktívnemu spôsobu života. Naším spoločným cieľom je viesť žiakov k zdravému životnému štýlu aj nad rámec vyučovacích hodín