• Slávnostné ukončenie šk. vyučovania v šk. roku 2019/2020

      V utorok, 30. júna 2020, sa v areáli SSOŠ Animus Nitra konal akt slávnostného ukončenia šk. vyučovania v šk. roku 2019/2020.

      Udalosť sa realizovala pod záštitou zriaďovateľa a majiteľa školy, doc. Ing. Bohuslava Sýkoru, CSc., a v prítomnosti riaditeľky školy, PaedDr. Zlatice Nagyovej, MBA, členov pedagogického zboru a žiakov 1., 2. a 3. ročníka.

     • Požiadavka ku dňu odovzdávania vysvedčení

      Prosíme žiakov, aby v utorok (30. 06. 2020) pri príchode do školy využili výlučne hlavnú bránu od Levickej cesty. Platí, že všetci žiaci sa zídu v areáli školy najneskôr o 07:55.

      Malá bránička bude na základe prosby vedenia susednej školy uzamknutá – dôvodom je, že areál školy bol podrobený čisteniu a je snaha zachovať súčasný stav areálu až do počiatku nového školského roka.

     • Oznam - ukončenie školského roka

      Akt slávnostného ukončenia školského roka sa uskutoční 30. júna 2020 (utorok) o 08.00 hod. Všetci žiaci 1., 2. a 3. ročníka sa zhromaždia pred školou najneskôr do 07.55 hod.

      Po akte slávnostného ukončenia školského roka sa žiaci presunú do svojich tried, kde im triedni učitelia odovzdajú vysvedčenie.

     • Informácia o prijímacom konaní na šk.rok 2020/2021

      Prijímacie konanie na nenaplnený počet miest (druhý termín) sa uskutoční dňa 22.06.2020.

      Študijné odbory:

      7237 M Informačné systémy a služby

      Počet voľných miest: 6

      6324 M Manažment regionálneho cestovného ruchu

      schválený zriaďovateľom školy na samofinancovanie:

      možnosť prijatia ďalších uchádzačov

  • Prihlásenie

  • Zvonenia

   Piatok 3. 7. 2020
  • Fotogaléria

   • Slávnostné ukončenie šk. vyučovania v šk. roku 2019/2020
   • Exkurzia kaštieľ Oponice
   • 11 kontraktačný deň Cvičných firiem 2020
   • Slávnostné ukončenie šk. vyučovania v šk. roku 2018/2019
   • Slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení
   • Futbalový turnaj žiakov
   • Naši žiaci na stupňoch víťazov v šípkach
   • Lyžiarsky výcvik
   • Mikuláš na Animuse