Súkromná stredná odborná škola Animus Nitra

Prihlásenie

Novinky

  • Dňa 21. apríla 2016 sme sa zúčastnili exkurzie v meste  Zlín v Českej republike. Spoznali sme, že Zlín je mesto Tomáša Baťu, hlavného predstaviteľa európskeho manažmentu. Navštívili sme ZOO, v ktorej sme mali možnosť vidieť  213 druhov zväčša voľne pustených zvierat, 1 261 jedincov na celkovej rozlohe 52ha.  Zúčastnili sme sa prehliadky Zámku Lešná, ktorý patrí k najmladším šľachtickým sídlam na Morave. Stavbou pripomínal budovu z rozprávky. Vrátili sme sa vo večerných hodinách domov plný zážitkov a príjemných spomienok.

  • Dňa 14.4.2016 sa v čase od 14:30 do 17:00 hod. uskutoční konzultačné rodičovské združenie v budove školy SSOŠ Animus v Nitre, na Levickej ceste 40. 

  • Dňa 6.4.2016 sa žiačky našej školy, Karin Obertová, Dominika Doležajová, Nikol ŠiškováAlena Grežová, zúčastnili krajského kola Stredoškolskej odbornej činnosti, po úspešnom absolvovaní a obsadení prvých dvoch priečok v školskom kole. Naše žiačky súťažili v dvoch odboroch: Cestovný ruch, hotelierstvo a gastronómia a Ekonomika a riadenie. Získali certifikát Stredoškolskej odbornej činnosti. Gratulujeme!

  • Dňa 10. marca 2016 sa študenti študijného odboru manažment regionálneho cestovného ruchu pod vedením Mgr. Margity Jedličkovej, Ing. Tatiany Oravcovej a PaedDr. Zlatice Nagyovej zúčastnili odbornej exkurzie vo Wellness Hotel Patince.

    Pod vedením príslušných pracovníkov hotela sa študenti oboznámili so základnými princípmi fungovania hoteliérstva, prešli všetky dôležité úseky a pavilóny hotela – stravovacie a ubytovacie priestory, bazénový a saunový svet, Spa kozmetiku, kongresové centrum. Zároveň boli oboznámení s organizáciou a zabezpečením jednotlivých úsekov a poskytovaných služieb.

  • Dňa 7. marca 2016 sa na našej škole usporiadala prenáška na tému poľovníctvo. Zúčastnili sa jej žiaci III.B triedy odbor Manažment regionálneho cestovného ruchu. Prednášateľom bol Martin Gregorič, žiak III.A triedy, ktorý sa aktívne venuje poľovníctvu Študenti sa zamerali na tieto témy: oboznámenie s poľovníctvom, lov zveri na slovensku, praktická ukážka predaja zveriny odberateľovi, starostlivosť o zver.