Súkromná stredná odborná škola Animus Nitra

Prihlásenie

Novinky

 • Dňa 30.9.2015 sa zúčastnili žiaci 4.B a 4.C triedy, pod vedením Ing. Tatiany Oravcovej a Mgr. Margity Jedličkovej, študijného odboru Manažment v regionálnom cestovnom ruchu, Svetového dňa turizmu, ktorý usporiadala Katedra manažmentu kultúry a turizmu FF UKF v Nitre už desiaty krát. Podujatie  má pripomenúť význam cestovného ruchu. Zúčastnili sme sa prednášky na tému Kariéra v cestovnej kancelárii, ktorú viedla pani Vlasovová a slečna Žemberová, ktoré pracujú v cestovnej kancelárii CK Hechter a sprievodného programu.

 • Biela pastelka

  Dňa 25.9. 2015 sme sa zúčastnili celonárodnej verejnej zbierky Biela pastelka, výnos ktorej je určený na financovanie programov zameraných na pomoc nevidiacim a slabozrakým ľuďom.
  Sme úprimne radi, že sme sa mohli zapojiť a zároveň podporiť takú šľachetnú aktivitu.

 • Rodičovské združenie

  Dňa 29. 09. 2015 sa uskutoční triedne rodičovské združenie v budove školy na SSOŠ Animus v Nitre, na Levickej ceste 40. 

 • Riaditeľské voľno

  Dňa 14. 9. 2015 udelila riaditeľka SSOŠ Animus riaditeľské voľno. Vyučovanie bude pokračovať dňa 16.9. 2015

 • Maturitné skúšky v mimoriadnom skúšobnom období - september 2015

  Maturitné skúšky v mimoriadnom skúšobnom termíne sa uskutočnia 17. septembra 2015 od 8:00 hod. Prosíme, žiakov, ktorých sa dané skúšky týkajú, aby sa do školy dostavili najneskôr 7:45. Maturitné skúšky sa budú konať v budove SSOŠ Animus na Levickej ceste 40 v Nitre.