Súkromná stredná odborná škola Animus Nitra

Prihlásenie

Novinky

 • Exkurzia v hoteli Mikado

  Dňa 15.5.2015 sa konala odborná exkurzia v rámci odborného predmetu hotelový manažment.Túto možnosť mali študenti 3.C triedy odbor Manažment regionálneho cestovného ruchu. Hotelom ich sprevádzal manažer hotela p.P.Rutkovský .Študenti mali možnosť vidieť ubytovacie,stravovacie,kongresové a wellnes priestory hotela Mikado. Ďakujeme pani Ing.A.Labošovej za príjemné chvíle v tomto luxusnom srdci mesta.

 • Výsledné hodnotenie prijímacích skúšok

  V prílohe nájdete výsledky prijímacích skúšok zo dňa 14.5.2015 a zároveň aj celkové hodnotenie prijímacích skúšok na šk. rok 2015/16.

  Vyhodnotenie_prijimacich_skusok_-__2.termin_14.2.docx

  VYHODNOTENIE__PRIJIMACICH__SKUSOK.docx

 • Rozlúčka so žiakmi štvrtého ročníka

  Vo štvrtok 7. mája sme sa rozlúčili s našimi štvrtákmi. Po štyroch rokoch štúdia a čerpania vedomostí nastal čas zužitkovať svoje schopnosti na maturitných skúškach. Po slávnostnom príhovore pani riaditeľky PaedDr. Zlatici Nagyovej štvrtáci dostali koncoročné vysvedčenia a pobrali sa na akademický týždeň, počas ktorého si doplnia posledné detaily mozaiky svojich vedomostí. Všetci sa tešíme na maturitný týždeň, kedy nám ich odprezentujú. Našim štvrtákom prajeme veľa úspechov a šťastnú ruku pri ťahaní maturitných zadaní.

 • Výstava Mladý tvorca 2015

  V dňoch 29.4.-1.5.2015 sme sa zúčastnili výstavy Mladý tvorca na Agrokomplexe v Nitre. Návštevníkov oslovil predovšetkým náš zaujímavo zdekorovaný žlto-modrý stánok. Mali možnosť spoznať naše študijné odbory, ktoré prezentovali najmä pani učiteľky Mgr. Jedličková a Ing. Oravcová. Návštevníci sa tiež mohli zabaviť na našej zážitkovej strelnici a pozrieť si prácu s priemyselným robotom ABB. V týchto dňoch sme sa všetci príjemne zabavili a urobili našej škole len to najlepšie meno.

 • Deň Zeme

  Deň Zeme je deň venovaný Zemi, ktorý sa každoročne koná 22. apríla. Tento sviatok je ovplyvnený pôvodnými dňami Zeme, ktoré sa konali pri oslavách jarnej rovnodennosti, 21. marca, a oslavovali príchod jari. V modernom poňatí ide o ekologicky motivovaný sviatok, upozorňujúci ľudí na dopady ničenia životného prostredia, a rozvíjajúcu diskusiu o možných riešeniach