Súkromná stredná odborná škola Animus Nitra

Prihlásenie

Novinky

 • Služby počas jarných prázdnin

  Jarné prázdniny sú predo dvermi a každý z nás sa poteší niekoľkým dňom voľna. Žiaci, ktorí budú potrebovať potvrdenia o návšteve školy môžu prísť do školy v dňoch 3.3. (utorok) a 5.3. (štvrtok) v čase od 9:00 do 11:00 hod. Prihlášky na vysoké školy sa budú potvrdzovať až po jarných prázdninách!

 • Deň otvorených dverí

  Druhý deň otvorených dverí v tomto školskom roku sa niesol vo veľmi priateľskej atmosfére. SSOŠ Animus navštívilo 57 žiakov z 15 škôl. Formou zážitkového vyučovania sa bližšie oboznámili so všetkými študijnými odbormi na našej škole, ako aj vyučovaním jazykov. Na odbore manažment regionálneho cestovného ruchu boli prezentované jednotlivé druhy cestovného ruchu, odbor škola podnikania ponúkol prezentáciu jednotlivých predmetov a cvičnej frimy, ktorá žiakom ponúka bufetové služby. Odbor informačné systémy a služby oboznámil našich nádejných študentov s fungovaním robota, ktorého obsluhu a programovanie sa v rámci štúdia na tomto odbore naučia. Jazykári preskúšali vedomosti žiakov vo viacerých kvízoch, v ktorých si preverili svoje vedomosti z anglického, nemeckého, ruského, ale aj slovenského jazyka. V školskej kronike si mohli žiaci nalistovať všetky školské akcie a podujatia, ktoré na našej škole prebiehajú. Na našej škole môžu žiaci navštevovať strelecký krúžok a na DOD si mohli najšikovnejší zapoľovať na elektronickej strelnici na jelene, muflóny alebo byvoly.

 • Školský Valentín

  Náš školský Valentín sa začal tým, že naša cvičná firma CK Sunshine pripravila malé občerstvenie a Valentínsku poštu. Občerstvenie bolo veľmi pestré . Mohli sme si pochutnať na palacinkách, muffinkách, káve či čajíku. Do Valentínskej pošty mohol vhodiť každý svoj odkaz. ,,Valentínky“ sa neskôr rozniesli po triedach a nahlas sa prečítali, pričom sme sa všetci schuti zasmiali. Užili sme si krásny Valentín.

 • Ako ďalej po skončení strednej školy?

  Dňa 29.1. 2015 sa uskutočnila prednáška pre žiakov štvrtých ročníkov s Ing. Gališinovou z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Nitre, ktorá poskytla žiakom užitočné rady a informácie z oblasti trhu práce, pracovných príležitostí na Slovensku aj v zahraničí. Žiaci formou hravých cvičení riešili modelové situácie na trhu práce. Po prednáške nasledovala prezentácia o možnostiach štúdia na UKF s Dr. Žitným. Organizačnú stránku mala na starosti Mgr. Jedličková

 • Rozvrh - 2. polrok 2014/15

  Dňa 2.2.2015 nadobúda platnosť nový rozvrh, podľa ktorého bude prebiehať vyučovací proces v 2.polrok šk. roka 2014/15. Môžete si ho prezrieť po prihlásení v sekcii Rozvrh.